Turpinās Latvijas-Baltkrievijas robežas infrastruktūras izbūve Fakti, Jaunumi
22.02.2022

Turpinās Latvijas-Baltkrievijas robežas infrastruktūras izbūve

22. februārī Ministru kabineta sēdē tika izskatīts Iekšlietu ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums par valsts ārējās robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves gaitu un paveiktajiem darbiem uz Latvijas – Baltkrievijas robežas.

Lai nodrošinātu valsts ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūvi gar Latvijas – Baltkrievijas robežu Iekšlietu ministrijas padotībā esošā Nodrošinājuma valsts aģentūra (NVA) sadarbībā ar Valsts robežsardzi (VRS) izstrādāja lietotāja prasības būvprojekta realizācijai pēc “Projektē un būvē” principa, savukārt VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) izstrādāja tehnisko specifikāciju, tipveida risinājumus, detalizētas infrastruktūras elementu tehniskās prasības, kā arī kritērijus būvkomersantu atlasei. 

22. februārī VNĪ Ministru kabinetam prezentēja cenu aptaujas rezultātus, kurā no sešiem saņemtajiem piedāvājumiem Ārējās robežas infrastruktūras augstas gatavības posmu izbūves projektā par saimnieciski visdevīgāko atzīts SIA “Citrus Solutions”. Būvkomersants veiks projektā paredzētos darbus deviņos augstas gatavības posmos. Līguma parakstīšana ar būvkomersantu paredzēta marta sākumā. Kopējā līguma summa paredzēta 31,4 miljoni eiro (bez PVN). Posmu kopējais garums ir 83,9 kilometri no paredzamajiem 137. 

Paredzētajos risinājumos robežas žoga tehniskie parametri ir būtiski augstāki nekā paredzēts 2018. gada projektā, iepriekš paredzētais patruļtaku segums no šķeldas ir aizstāts ar minerālmaisījumu segumu, sākotnēji paredzētās koka pontona tipa laipas ar PVC peldtvertnēm pāri ūdenstilpnēm aizstātas ar ilgmūžīgākiem dzelzsbetona pontoniem ar putupolistirola pildījumu, izstrādāts risinājums (tunelis) dzelzceļa šķērsojumam un vēl citi  drošībai būtiski risinājumi. Izmaksas ietekmē arī ievērojamais 2021. gadā piedzīvotais būvniecības materiālu cenu kāpums.

Martā noslēgsies jau uzsākto detalizēto topogrāfisko plānu izstrāde visai 173 km plašajai robežas joslai, kas ļaus jau dokumentācijas izstrādes fāzē paralēli uzsākt infrastruktūras projektēšanu un padarīs ātrāku saskaņošanas un lēmumu pieņemšanas procesu. Martā NVA un VRS uzdos nākamo robežas izbūves posmu darba uzdevumu A/S “Latvijas Valsts meži” (LVM).

NVA sadarbībā ar LVM jau organizē prioritāro posmu meža ciršanu. Šobrīd notiek prioritāro posmu izciršanas darbi, arboristu nocirsto koku sagarināšana, krūmu, pameža zāģēšana un  atsevišķu koku ciršana. 

Robežas žoga izbūve pirmajos astoņos posmos noslēgsies līdz novembra beigām, savukārt devītā posma izbūve tiks pabeigta līdz 2022. gada beigām. Pārējā infrastruktūra pirmajos astoņos posmos tiks izbūvēta līdz 2023. gada pavasarim un pēdējā posmā – līdz vasaras vidum, lai aizsargātu īpaši aizsargājamu sugu vairošanos (meža susuris) pierobežā gar Natura 2000 teritoriju – DP “Silene”.

Ar Ministru kabineta lēmumu atbalstīta arī papildu dzeloņstiepļu žoga izbūve 22,8 kilometru garumā uz Latvijas – Baltkrievijas robežas. Dzeloņstiepļu iegādei, dzeloņstiepļu žoga izbūvei un tehniskās uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešams finansējums 2022. gadam ir ne vairāk kā 2 329 271 eiro apmērā. 

2022. gadam valsts ārējās robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves nodrošināšanai plānots finansējums ir 16 923 461 eiro apmērā, 2023. gadā nepieciešami 19 801 070 eiro un 2024. gadā – 6 584 479 eiro. 

Marija Golubeva Gribu redzēt Latviju starp Eiropas modernākajām un brīvākajām valstīm, un es strādāju šim mērķim. Vairāk »

Back to top