Rīgas domes budžeta prioritātes – sociālais atbalsts, satiksme un pašvaldības konkurētspēja Fakti, Jaunumi
27.01.2022

Rīgas domes budžeta prioritātes – sociālais atbalsts, satiksme un pašvaldības konkurētspēja

Rīgas dome trešdien, 26. janvārī, pieņēma galvaspilsētas budžetu 2022. gadam, kura galvenās prioritātes ir iedzīvotāju drošība.

  • Sociālais atbalsts,
  • satiksmes infrastruktūras uzlabošana,
  • pašvaldības konkurētspējas paaugstināšana.

Konkurētspēju paaugstinās, palielinot atalgojumu policistiem, mediķiem, sociālajiem darbiniekiem un pašvaldības departamentu speciālistiem, par kuriem notiek konkurence darba tirgū ar valsts un privāto sektoru, kā arī citām pašvaldībām.

Viens no galvenajiem izaicinājumiem šā gada budžetā ir elektrības un komunālo maksājumu pieaugums, kas ietekmē gan iedzīvotājus, gan pašvaldības iestādes un uzņēmumus.

Mārtiņš Staķis: Šis ir drošības un noturības budžets

“Tajā ir paredzēti papildus gandrīz 10 miljoni eiro, lai nodrošinātu enerģijas tarifu krīzes risināšanu – pašvaldība palīdz un palīdzēs cilvēkiem. Tāpat paredzēts celt Rīgas domes kā darbavietas konkurētspēju, jo pašvaldības speciālistu atalgojuma līmenis – tai skaitā policijā, būvvaldē, bāriņtiesā un departamentos – iepriekšējos gados ir stagnējis, kamēr kopumā valstī tas ir pieaudzis. Un, visbeidzot, ļoti svarīgi, ka budžetā paredzēti ievērojami līdzekļi arī investīcijām un attīstībai – ne tikai esošo projektu īstenošanai, bet arī jaunu projektu radīšanai,” uzsver Rīgas domes priekšsēdētājs un Kustības “Par!” valdes loceklis Mārtiņš Staķis.

Budžeta ieņēmumi

Rīgas pašvaldība šā gada budžetā ieplānojusi 996 miljonu eiro lielus ieņēmumus, kas ir tikai par 11 miljoniem eiro vairāk nekā iepriekšējā gadā, jo ieņēmumus ietekmē valstī īstenotie pasākumi nodokļu politikas jomā, kur lielākā ietekme uz iedzīvotāju ienākumu nodokļa dinamiku ir neapliekamā minimuma būtiska palielināšana, kā arī vēl 2021. gadā noteiktā  pašvaldību budžetu īpatsvara samazinājums no 80% līdz 75%.

Iepriekšējā gadā bija vērojama iedzīvotāju ienākuma nodokļa plāna pārpilde par 7,2%, kurus pašlaik var novirzīt energoresursu cenu krīzes risināšanai. 

Budžeta izdevumi

Kopējie budžeta izdevumi plānoti 1,15 miljardi eiro. No tiem visvairāk paredzēts tādām sfērām kā izglītībai  – 397 miljoni eiro, satiksmei – 300 miljoni eiro, sociālajai jomai – 121 miljons eiro, mājokļiem – 56 miljoni eiro, kultūrai – 32 miljoni eiro un videi – 15 miljoni eiro. Šogad ievērojami pieaugusi Rīgas iemaksa pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā un sasniegs 97 miljonus eiro.

Komunālie maksājumi un elektroenerģija

Komunālo maksājumu un elektroenerģijas izmaksu pieaugums ir milzīgs izaicinājums gan pašvaldības iestādēm, gan Rīgas iedzīvotājiem. Lai kompensētu šo pieaugumu, budžetā piešķirti 9,8 miljoni eiro, kas paredz papildu finansējumu arī mājokļa pabalstam Rīgas maznodrošinātajiem iedzīvotājiem. No šīs summas četri miljoni eiro paredzēti pašvaldības Rezerves fondā.

Atalgojums

Ņemot vērā situāciju darba tirgū, Rīgas pašvaldība plāno pakāpeniski palielināt atalgojumu dažādām darbinieku kategorijām, 2022. gadā tam paredzot papildu finansējumu 4,3 miljonu eiro apmērā. Tas ļaus palielināt atalgojumu par 4 līdz 8%.

Plānots, ka no 1. janvāra par 10% tiks celts atalgojums pašvaldības medicīnas darbiniekiem, bet no 1. septembra pedagogi saņems par 70 eiro vairāk.

Rīgas pašvaldības policijai atalgojuma palielināšanai plānots piešķirt 775 000 eiro, Labklājības departamentam, tostarp sociālo darbinieku atalgojuma palielināšanai – 692 000 eiro, bāriņtiesas darbinieku atalgojuma palielināšanai – 138 000 eiro, bet Pilsētas attīstības departamenta, kas realizē arī būvvaldes funkcijas, darbinieku atalgojuma palielināšanai  – 428 000 eiro.

Šogad veselības apdrošināšanas polises varēs saņemt arī izglītības iestāžu tehniskie darbinieki. 

Sociālā joma

Salīdzinot ar 2021.gada plānoto budžetu, dažādiem izdevumiem sociālajā sfērā šogad piešķirti papildu 8,7 miljoni eiro, kopā  Rīgas pašvaldības budžetā sociālajai jomai paredzot izdevumus 121 miljona eiro apmērā, saglabājot izdevumu īpatsvaru virs 10% no kopējiem izdevumiem.

Sociālā aizsardzība ir bijusi nemainīga pēdējo gadu prioritāte, taču saskārusies ar būtiskām problēmām pakalpojumu nodrošināšanā, ko saasinājusi iedzīvotāju novecošana, Covid-19 izplatība un darbinieku trūkums nozarē.

Sociālajiem pabalstiem plānots izlietot 14,5 miljonus eiro, kur lielākais pieaugums plānots mājokļa pabalstam un aprūpei mājās.

Lai palīdzētu sociālajiem partneriem nomaksāt komunālos rēķinus, tiks paaugstināta pašvaldības iepirkto pakalpojumu cena. Plānoti remontdarbi sociālajās iestādēs, jauni sociālie pakalpojumi ģimenēm ar bērniem īpašām vajadzībām. Turpināsies dzīvokļa atbrīvošanas pabalsta izmaksa un tiks palielināts pabalsts politiski represētajām personām no 100 līdz 150 eiro.

Izglītība

Rīgas pašvaldība arī nolēmusi palielināt līdzfinansējumu vecākiem privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm no 266,69 eiro līdz 307,85 eiro.

No  1. septembra ir plānots palielināt skolu un bērnudārzu pedagogu darba samaksu par 70 eiro par likmi.

Šogad plānots nodrošināt divu jaunu bērnudārzu atvēršanu ar 340 vietām, kā arī turpināt skolu un bērnudārzu remontus.

Sākot jauno mācību gadu, Rīga pedagogiem piešķirs pabalstu 75 eiro apmērā un šim nolūkam atvēlēti 0,9 miljoni eiro.

Pašvaldība nodrošinās brīvpusdienas visiem izglītības iestāžu (pirmsskolas, sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas) audzēkņiem.

Investīcijas un satiksme

Rīgas pašvaldība 2022. gadā plāno 93,3 miljonu eiro lielas investīcijas, kas ir par 49,8 miljoniem eiro vairāk nekā bija plānots 2021. gada budžetā. Lielu daļu plānoto investīciju veido valsts investīcijas un aizdevumi par Covid-19 krīzes seku mazināšanas projektiem.

Šogad plānots turpināt Austrumu maģistrāles būvniecību, veloceļu “Centrs – Ziepniekkalns” un “Imanta – Daugavgrīva” izbūvi, Skultes pārvada būvniecību un Skanstes teritorijas revitalizāciju.

Ar ES fondu atbalstu plānots sākt energoefektivitātes paaugstināšanas darbus tādās pašvaldības iestādēs kā Rīgas sporta manēžā, Kultūras centrā “Iļģuciems”, Rīgas 9. vidusskolas ēkā Stāmerienas ielā 8, Rīgas 63. vidusskolas ēkā Baltezera ielā 6, Rīgas Jauno tehniķu centra ēkā Bauskas ielā 88.

Tāpat plānots finansējums Eiropas nozīmes dzelzceļa infrastruktūras Rail Baltica saistītās pilsētas centra infrastruktūras būvprojekta izstrādei un būvniecībai.

Nākamajiem trim gadiem indikatīvi tiek paredzēti 2,35 miljoni eiro 18 augstas gatavības un prioritāro ieceru projektēšanai, piemēram jaunam bērnudārzam Dignājas ielā, Esplanādes tālākai sakārtošanai, apgaismojumam Nordeķu un Ēbelmuižas parkos, Jaunciema dabas lieguma infrastruktūrai, glābšanas stacijas postenim Vakarbuļļos, vides pieejamības uzlabošanai un citiem.

Pilsētas budžetā plānotas arī aktivitātes uzņēmējdarbības atbalstam – līdzfinansējums privātīpašniekiem ēku sakārtošanai 1,48 miljonu eiro apjomā.

Inovatīvas ekonomikas attīstības un uzņēmējdarbības atbalstam Rīgā paredzēti  336 000  eiro.

Ielu un tiltu uzturēšanai izdevumi 2021.gadā bija plānoti 17 miljonu eiro apmērā, bet šogad šim nolūkam budžetā paredzēti 24 miljoni eiro.

Pilsētvide

Lai uzlabotu iedzīvotāju iespējas atpūsties un radītu pievilcīgāku vidi, Rīgas domes 2022.gada budžetā paredzēts turpināt projektu “Rīgas vasara”, būvēt veloinfrastruktūru, sakārtot rotaļu laukumus un nodrošināt plašāku apkaimju izgaismošanu svētkos. Tāpat turpināsies Esplanādes celiņu seguma nomaiņa un tiks remontētas strūklakas.

Informāciju sagatavoja Rīgas domes Komunikācijas pārvalde


Back to top