Iekšlietu ministrijas 2021. gadā paveiktais Aktualitātes, Fakti
25.01.2022

Iekšlietu ministrijas 2021. gadā paveiktais

Apkopojam svarīgāko par 2021. gadā izdarīto Iekšlietu ministrijā. Marija Golubeva tika apstiprināta Iekšlietu ministres amatā 2021. gada 3. jūnijā.

Investīcijas cilvēkos, kas strādā iekšlietu nozarē.
Mēs sasniedzām, ka 2022. gadā valsts budžetā ietvertas ievērojamas investīcijas iekšlietu nozares cilvēkkapitālā. Tiks izlīdzinātas algas un daudzi iekšlietu dienestu darbinieki, sākot ar 2022.gadu, saņems taisnīgāku un augstāku atalgojumu.

Investīcijas modernos tehnoloģiju risinājumos un modernā infrastruktūrā.
Mēs panācām, ka 2022. gada valsts budžetā ietvertas nozīmīgas investīcijas tehnoloģijās un infrastruktūrā, kas stiprinās valsts iekšējo un ārējo drošību.
Valsts policija un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests iegādāsies modernus un pielāgotus transportlīdzekļus. Plānota astoņu ugunsdzēsējudepo būvniecība. Notiks investīcijas tehnoloģijās – kamerās, speciālajā audio un video tehnikā, radiosakaru un informācijas sistēmās. Šīs investīcijas stiprinās robežkontroli un ļaus efektīvāk nodrošināt satiksmes un sabiedrisko kārtību.

Valsts robežas stiprināšana.
Saeima pieņēma Iekšlietu ministrijas virzīto Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likumu, kas nodrošinās ātru un efektīvu ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvi. Izbūvēts pagaidu žogs 37 km garumā uz robežas ar Baltkrieviju, uzsākts darbs, lai 2023. gadā būtu pastāvīgais žogs uz Latvijas-Baltkrievijas robežas.

Ģimenes drošība. 
Turpmāk policijai būs tiesības nošķirt varmāku bez aizsargājamās personas iesnieguma. Tādi grozījumi panākti likumā “Par policiju” un tos pozitīvi novērtē arī nevalstiskās organizācijas.

Drošība digitālajā telpā. 
2021. gada augustā savu darbu pabeidza iekšlietu ministres Marijas Golubevas izveidotā darba grupa, kas tika veltīta naida noziegumiem. Balstoties darba grupas izstrādātajos ieteikumos, iekšlietu ministrija ir izstrādājusi un iesniegusi vairākus likumprojektu grozījumus. Ir uzlabota statistikas apkopošana un pilnveidota policistu apmācības sistēma par naida noziegumiem. 


Back to top