Kā ir būt Kustībā “Par!” – biedri dalās pieredzē Viedokļi
07.01.2022

Kā ir būt Kustībā “Par!” – biedri dalās pieredzē

“Kā būt Par! biedram?” diskusijas ietvaros biedri dalās ar savu pieredzi politikā, ceļu uz politiku un pieredzi partijā. 30. novembrī norisinājās mūsu otrā saruna par to, kā ir būt Kustībā “Par!”. Mūsu partijas sastāvā ir jau 622 biedri!

Pirmie trīs soļi biedra ampluā:
1. Apmeklēt valdes sēdes – katru otro pirmdienu plkst. 18:30;
2. Piedalīties Par! pasākumā – informācija e-pastā katru pirmdienu;
3. Izvēlēties darba grupu/nodaļu (teritoriāla vai tematiskā) – raksti uz mes@kustibapar.lv

Dace Bluķe politisko karjeru aizsāka 2017. gadā, kandidējot pašvaldības vēlēšanās no Vienotības saraksta. Dace ir strādājusi gan Saeimā, kā deputāte ar mīksto mandātu, gan VARAM ministrijā kā parlamentārā sekretāre, pašlaik pašvaldības deputāte Liepājā. Dibinājusi Liepājas nodaļu, vada atbalsta grupu no Kustības Par! ievēlētajiem pašvaldību deputātiem. Dace uzsver partijas efektīvo un aktīvo komunikāciju ar tās biedriem, cilvēcību un demokrātijas procesu.

“Ja kādam ir iniciatīva, tad var atrast veidu kā Kustībā “Par!” to īstenot.” Dace Bluķe 

Dace Bluķe savā stāstā uzsver iespēju darboties partijā, iestāties par tēmām, kas katru rūp un tās aizstāvēt, īstenojot dažādas iniciatīvas. Sadarbībā ar partijas biedru Uldi Zupu dibinājuši partijas nodaļu Liepājā un veiksmīgi startējuši pašvaldības vēlēšanās, tāpat pēc Daces iniciatīvas ir izveidota grupa, kurā satiekas Kustības “Par!” ievēlētie pašvaldību deputāti, lai apspriestu paveikto un atbalstītu viens otru. Dace aktīvi darbojas Liepājas nodaļā, kurā tiek apspriestas dažādas jaunas idejas.

Liesma Ose partijā iesaistījās pateicoties Marijas Golubevas aicinājumam. Šobrīd Liesma darbojas Pārskata padomē un Soctaišu darba grupā un dzimumu līdztiesības apakšgrupā. Liesma uzsver biedru un partijas institūciju sadarbību, lai saglabātu partijas manifestu, taisnīgumu un vienlīdzību.

“Dzīve jau nav par sevis pierādīšanu, dzīve ir par izdarīšanu.” Liesma Ose

Tuvojoties vēlēšanām, nereti politisko partiju darbībā rodas bažas par pārvēlēšanas iespējām un nokļūšanu “pie varas”, taču ir svarīgi saprast, kā sadzīvot ar zaudējumiem. Liesma uzsver opozīcijas nozīmi parlamentārā darbā un sauc to par iespēju paraudzīties uz valsts tiešajā pārvaldē notiekošo no malas. Darbs “‘prasīgā un sadarbīgā” opozīcijā ir iespēja veicināt politiskās sistēmas un valdības darbības efektivitāti. Liesmas vārdiem “Es neraugos uz to (būšanu opozīcijā) kā uz traģiku.”

Ainārs Dimants uzsver intelektuālo darbu un politiskās analīzes nozīmi. Ainārs stāsta par nepieciešamību pēc ēnu kabineta, lai nodrošinātu efektīvāku partijas darbību.

Ainārs jau kopš bērnības ir bijis politiski ieinteresēts, liberālismu “atradis”, lasot dažādu filozofu un politisko līderu darbus. Bet galvenokārt jau piedaloties Latvijas Tautas frontes abos pirmajos kongresos un žurnālista, kā arī valsts (Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome – NEPLP) darbā. Tas licis saprast, ka ne tikai “katrs pats ir savas laimes kalējs”, bet arī – izšķirošos laikmetu griežos “ikvienam ir roka jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu tiek”. Abas atziņas veido tieši liberālo motivāciju. Taču ekonomikā un sociālajā politikā šī uzņēmības un brīvības motivācija, kas jāsaglabā pamatā, ir noteikti jālīdzsvaro ar sociālo saliedētību un ekoloģisko atbildību, un līdz ar to proaktīvu valsts lomu konkurences regulēšanā un mērķētā valsts atbalstā. Tas pats attiecas uz nacionālās identitātes un Latvijas pilsoniskās saliedētības sabalansēšanu (Ainārs partijā ir attiecīgās darba grupas līdzpriekšsēdētājs). Bet izšķirošais ir saglabāt pašus liberālās demokrātijas pamatu pamatus: varas dalīšanu, demokrātisku politisko sacensību un tiesisku valsti.

“Liberālisms ir par attīstību, ne stagnāciju.” Ainārs Dimants

Savos stāstos dalījās arī Paula Poldsepa, Laura Geistarde-Šube, Jēkabs Kārlis Rasnačs, Uldis Zupa un Ģirts Jankovskis.

Paula Poldsepa min, ka biedri viņai ir kā liela ģimene. Kustība “Par!” nav ne tikai organizācija, kuras pamatā ir politiski mērķi un vērtību aizstāvēšana, tā ir organizācija, kuras pamatā ir cilvēks un cilvēcība, savstarpējais atbalsts un novērtēšana, ka varam būt kopā un strādāt, lai sasniegtu kopīgos mērķus un veidotu savu Latviju.

Demokrātiskas valsts pamatā ir cilvēku līdzdarbība un sadarbība, veidojot valsti tādu, kādu mēs to vēlamies redzēt. Laura Geistarde-Šube uzsver cilvēku nozīmi politikā. Ja mums visiem ir iespēja darboties, aizstāvēt savu viedokli un vērtības, tas ir jāizmanto. Uldis Zupa, savukārt, akcentē gan liberālo vērtību nozīmi sabiedrībā, gan esošās iespējas iesaistīties. Mēs dzīvojam sabiedrībā ar tādu vēsturisko mantojumu, kurā liberālisms ir vajadzīgs kā svaiga gaisa malks. Mēs esam maza valsts, kura sniedz katram iespēju līdzdarboties un būt aktīvam, lai mēs visi kopā augtu un attīstītos.

Jēkabs Kārlis Rasnačs uzsver, ka viņa ceļā līdz Kustībai “Par!” ļoti liela nozīme bija mūsu cilvēkiem, kopībai un sociāli liberālajām vērtībām.

Ainārs Dimants salīdzina partijas darbību maratonam. 
Katras organizācijas pamatā ir cilvēki un to sadarbība. Lai arī biedru sastāvs nepārtraukti mainās, ir svarīgi, lai tos kopā vienotu līdzīgas vērtības un mērķi, Ainārs šo biedru nomaiņu salīdzina ar maratona skrējienu. Vienmēr būs kāds, kas maratonu nepievarēs līdz galam, tāpat vienmēr būs kāds, kas to skries konstanti un līdz galam.

Mēs vienmēr priecājamies par jauniem biedriem!
Ja arī Tu vēlies pievienoties mūsu sastāvā, tad spied uz saiti:

Back to top