Kustība “Par!” atgādina par starptautisko cilvēktiesību dienu Aktualitātes
10.12.2021

Kustība “Par!” atgādina par starptautisko cilvēktiesību dienu

Šodien visā pasaulē atzīmē Starptautisko cilvēktiesību dienu, kas kalpo par atgādinājumu, ka vēl ir daudz kas veicams, lai sasniegtu cilvēktiesību jomā tādu līmeni, ar kuru mēs lepotos.

Ikvienam cilvēkam ir tiesības uz izvēles brīvību neatkarīgi no rases, tautības, dzimuma, valodas, reliģiskās pārliecības vai sociālā stāvokļa.

Mums ir svarīgi, lai mēs dzīvotu valstī, kurā visiem iedzīvotājiem ir iespēja dzīvot cilvēka cienīgu dzīvi.

13. Saeimas darbības laikā mēs esam panākuši sekojošu jautājumu virzību uz priekšu:

Atbalsts Dzīvesbiedru likumam, kas nodrošinātu visu ģimeņu līdztiesību un tiesisko aizsardzību.

Atbalsts ģimenēm, kurās aug smagi slimi bērni. Likuma tapšanā piedalījās “Attīstībai/Par!” (AP!) deputāti Inese Ikstena un Andris Skride.

Sadarbību ar Latvijas Pensionāru federāciju. 2020. gadā AP! Saeimas frakcija parakstīja vienošanos, lai mazinātu nevienlīdzību un nabadzības risku, kam pakļauti pensionāri.

AP! rosināja Stambulas konvencijas ratifikāciju, Krista Baumane plaši iestājās par vardarbības novēršanu ģimenēs.

Atbalsts Baltkrievijas tautai un atbalsts sankciju pastiprināšanai pret Krieviju.

Pieņemti Par! deputātu rosinātie grozījumi Imigrācijas likumā, kas piešķirtu tiesības patvēruma meklētājiem strādāt jau pēc 3 mēnešiem tagadējo 6 mēnešu vietā.

Saeimas darba grupa Ilmāra Dūrīša vadībā rada risinājumus ārpuslaulības savienībā dzīvojošu pāru sociālai un tiesiskai aizsardzībai.

Atbalstu guvis Mārtiņa Šteina rosinājums izveidot programmu Covid-19 seku mazināšanai jauniešu vidū.

AP! deputāte Dace Rukšāne-Ščipčinska ir ķērusies pie cilvēktirdzniecības likumdošanas uzlabošanas un šīs problēmas izskaušanas.

AP! deputātes Inese Ikstena un Dace Rukšāne-Ščipčinska iestājās par vides pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

AP! deputāte Inese Ikstena virzīja likumprojektu, kas ļautu jaunajiem vecākiem saņemt pilnā apmerā vecāku pabalstu, ka viņu darba noslodze nepārsniedz pusslodzi.

Marija Golubeva virzījusi grozījumus Krimināllikumā, lai definētu naida noziegumus. Par šiem grozījumiem iestājusies arī Vita Anda Tērauda, uzsverot, lai pie sociālā naida, nesaticību izraisošiem noziegumiem un atbildību pastiprinošiem apstākļiem tiktu ierakstīta sociālā piederība un seksuālā orientācija.

Atbalstīti “Attīstībai/Par!” priekšlikumi vienreizēja finansiālu atbalsta sniegšanā arī bērniem un pieaugušajiem, kuriem nepieciešama īpaša kopšana.

Apstiprināti AP! deputāšu Ineses Ikstenas un Daces Rukšānes-Ščipčinskas rosinātie grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā. Turpmāk personas ar invaliditāti vairs nebūs spiestas vākt parakstus, lai uzstādītu pacēlāju, izbūvētu uzbrauktuvi un veiktu citus nepieciešamas izmaiņas vides pieejamības uzlabošanai. 

Jaundzimušajiem no 2020. gada vairs nepiešķir nepilsoņa statusu. Pēc 2020. gada 1. janvāra jaundzimušajiem piešķir Latvijas pilsonību, ja vien bērna vecāki nebūs vienojušies par citas valsts pilsonības piešķiršanu un bērns nebūs citas valsts pilsonis.

Mēs esam par brīvu cilvēku! Mēs ticam ikviena cilvēka tiesībām izdarīt savas izvēles un atbildībai par paša lēmumiem.


Back to top