Stājas spēkā Iekšlietu ministrijas un nevalstisko organizāciju parakstītais memorands Aktualitātes
12.11.2021

Stājas spēkā Iekšlietu ministrijas un nevalstisko organizāciju parakstītais memorands

2021.gada 27. oktobrī iekšlietu ministre Marija Golubeva parakstīja Iekšlietu ministrijas un nevalstisko organizāciju sadarbības memorandu. Šobrīd memorandam jau pievienojušās sešas nevalstiskās organizācijas, un memorands ir stājies spēkā.

Manā skatījumā nevalstiskais sektors ir nenovērtējams resurss un nozīmīgs sadarbības partneris ikvienā jomā. Kopš kļuvu par ministri, esmu tikusies ar vairākām organizācijām, kas sadarbojas ar mūsu dienestiem un esmu pārliecinājusies, ka sadarbība patiešām ir aktīva un arī efektīva. Tādēļ iekšlietu ministrijas un nevalstisko organizāciju memoranda darbības aktivizēšana ir nozīmīgs solis, lai nostiprinātu sadarbību sabiedrības labā,” atzīmēja iekšlietu ministre Marija Golubeva

 Memoranda mērķis ir efektīva un atklāta sadarbība starp Iekšlietu ministriju un nevalstisko sektoru, lai veicinātu sabiedrības drošību. Memoranda uzdevums ir nodrošināt informācijas apriti starp nevalstisko sektoru un iekšlietu nozari, veicināt sabiedrības iesaisti un izglītot sabiedrību par valsts drošības un sabiedriskās kārtības jautājumiem. Memoranda projekts tiks izstrādāts šī gada rudenī sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām.

Ar memoranda saturu var iepazīties ministrijas oficiālajā tīmekļvietnē – https://www.iem.gov.lv/lv/iekslietu-ministrijas-un-nvo-sadarbibas-memorands.  Nākotnē tīmekļvietne tiks papildināta ar informāciju par memoranda īstenošanas aktivitātēm un nevalstiskajām organizācijām, kas pievienojušās memorandam.

Ministrijai adresētajā vēstulē par pievienošanos memorandam jānorāda: nevalstiskās organizācijas nosaukums; reģistrācijas numurs; kontaktpersona un tās kontaktinformācija. 

Vienlaikus, ja nevalstiskā organizācija pēc pievienošanās memorandam vēlas  iesaistīties Sadarbības padomes darbā, informācija par deleģēto pārstāvi un tā kontaktinformāciju nosūtāma ministrijas Nozares politikas departamentam uz e-pastu npd@iem.gov.lv.

Jautājumu gadījumā lūdzu sazināties ar ministrijas Nozares politikas departamenta vecāko referenti Martu Lārmani (marta.larmane@iem.gov).

Marija Golubeva Gribu redzēt Latviju starp Eiropas modernākajām un brīvākajām valstīm, un es strādāju šim mērķim. Vairāk »

Back to top