Ministru kabinets atbalsta likumprojektu paātrinātai robežas izbūvei Fakti, Jaunumi
03.11.2021

Ministru kabinets atbalsta likumprojektu paātrinātai robežas izbūvei

Otrdien, 2. novembrī, Ministru kabinets atbalstīja Iekšlietu ministrijas iesniegto likumprojektu “Ārējās sauszemes robežas izbūves likums.” Likumprojekts izstrādāts, lai nodrošinātu ātru un efektīvu ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūvi, nosakot īpašu tiesisko regulējumu. 

Šis likums noteiks Iekšlietu ministrijas, citu ministriju, valsts iestāžu un kapitālsabiedrību atbildības sadali robežas izbūves sagatavošanā, projektēšanā, izbūvē un izbūves uzraudzībā. Likums paredzēs augstāku prioritāti ar robežas izbūvi saistīto lēmumu saskaņošanai visās valsts pārvaldes iestādēs un plašāku valsts iestāžu iesaisti un sadarbību.

Kopš ārkārtējās situācijas izsludināšanas augustā Iekšlietu ministrija ir veikusi virkni darbu, lai jau līdz novembra beigām uz Latvijas-Baltkrievijas robežas būtu īslaicīgs risinājums – dzeloņstiepļu žogs. Tomēr nepieciešams paātrināt arī pastāvīgā žoga būvniecību. Ārējās robežas izbūve steidzamības kārtā ir valsts drošības jautājums, tomēr līdzšinējais tiesiskais regulējums uzlika šķēršļus ātriem un efektīviem risinājumiem. Šis likumprojekts ļaus ievērojami paātrināt pastāvīgās robežas izbūvi un attieksies gan uz Latvijas-Baltkrievijas, gan uz Latvijas-Krievijas robežu,” atzīmē iekšlietu ministre Marija Golubeva.

Valdība lūgusi likumprojektu Saeimai skatīt steidzamības kārtā, lai varētu straujāk virzīties uz priekšu austrumu robežas izbūvē. 

Likums noteiks atbildības sadalījumu ārējās sauszemes robežas izbūvē. Valsts robežsardze un Nodrošinājuma valsts aģentūra būs atbildīga par robežjoslas iezīmēšanu, uzmērīšanu, īpašuma jautājumu sakārtošanu. Nodrošinājuma valsts aģentūra būs atbildīga par lietotāja prasību noteikšanu tehniskās specifikācijas izstrādei. Valsts kapitālsabiedrība “Latvijas valsts meži” sadarbībā ar Nodrošinājuma valsts aģentūru atbildēs par atmežošanu, savukārt Valsts kapitālsabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” būs atbildīga par būvniecībai nepieciešamo darbu vadīšanu, organizēšanu, uzraudzību un iepirkumu veikšanu. 

Lai pārraudzītu un vienoti koordinētu ārējās robežas infrastruktūras izbūves gaitu, paredzēts izveidot Ārējās robežas infrastruktūras izbūves uzraudzības komiteju, kuras darbu vadīs un organizēs Iekšlietu ministrija.

Marija Golubeva Gribu redzēt Latviju starp Eiropas modernākajām un brīvākajām valstīm, un es strādāju šim mērķim. Vairāk »

Back to top