Iekšlietu ministrija: Apstiprina VDD izstrādāto Latvijas pretterorisma stratēģiju Fakti, Jaunumi
03.11.2021

Iekšlietu ministrija: Apstiprina VDD izstrādāto Latvijas pretterorisma stratēģiju

Otrdien, 2. novembrī, Ministru kabineta (MK) sēdē tika apstiprināta Valsts drošības dienesta (VDD) izstrādātā Latvijas pretterorisma stratēģija 2021. – 2026. gadam. Stratēģijas mērķis ir pretterorisma pasākumos iesaistītajām institūcijām veidot vienotu izpratni par svarīgākajiem darba virzieniem nākamajos piecos gados, lai nodrošinātu atbildīgo dienestu gatavību efektīvi novērst iespējamos terorisma draudus un likvidēt to sekas.

Šodien vairāk kā jebkad agrāk mums ir nepieciešams rūpēties par mūsu valsts iekšējo drošību. Nemazinās izaicinājumi no mums naidīgām kaimiņvalstīm, kā arī riski, kas saistīti ar radikalizāciju tepat Latvijā. Ļoti nozīmīga šeit ir starpinstitucionālā sadarbība, cieši sadarbojoties iekšlietu dienestiem un tiesībaizsardzības institūcijām,” atzīmēja iekšlietu ministre Marija Golubeva.

Terorisma draudi ir iedzīvotāju ikdienas realitāte daudzās pasaules valstīs, un notikumu attīstība Sīrijā, Irākā, Afganistānā un citos konfliktu reģionos skaidri parāda, ka arī nākamajā piecgadē Eiropai būs ar tiem jārēķinās,” norāda VDD priekšnieks Normunds Mežviets

VDD veiktā aktuālo tendenču analīze neliecina, ka Latvijā paredzamā nākotnē būtu gaidāms terorisma draudu pieaugums. Vienlaikus atsevišķu personu iesaistīšanos teroristiskās darbībās nevar izslēgt. Lai nodrošinātu atbildīgo dienestu spējas identificēt un pēc iespējas agrīnākā stadijā novērst teroristiskus apdraudējumus, kā arī efektīvi reaģēt terora akta gadījumā, pastāvīgi veicams darbs pie Latvijas pretterorisma sistēmas stiprināšanas. Pretterorisma stratēģijas izstrāde bija viens no soļiem šajā darbā, lai pretterorisma pasākumos iesaistītajām institūcijām veidotu vienotu redzējumu par prioritātēm šajā jomā,” turpina Mežviets.

Latvijā terorisma draudu līmenis ir zems. VDD vērtējumā nozīmīgākos riskus pašlaik un arī nākamajos piecos gados radīs atsevišķu personu radikalizēšanās un sakaru uzturēšana ar ekstrēmistisku un teroristisku organizāciju pārstāvjiem ārvalstīs, kā arī personas, kas savulaik pievienojās teroristiskajam grupējumam Daesh, aizceļojot uz Sīriju un Irāku. 

Līdz šim pretterorisma jomā veicamā darba prioritārie virzieni bija iezīmēti Nacionālajā drošības koncepcijā un Nacionālās drošības plānā, taču tagad definēti visaptverošā pretterorisma jomas dokumentā – Latvijas pretterorisma stratēģijā.

Stratēģijā ir raksturoti septiņi prioritārie Latvijas pretterorisma sistēmas darbības virzieni:

  • starptautiskā sadarbība,
  • radikalizācijas un vardarbīga ekstrēmisma novēršana,
  • teroristu rīcības brīvības ierobežošana,
  • terorisma riska objektu aizsardzības pilnveidošana,
  • normatīvo aktu un pretterorisma plānu pilnveidošana,
  • pretterorisma pasākumu īstenošanā iesaistīto institūciju gatavības pilnveidošana,
  • sabiedrības līdzdalības veicināšana. 

Pretterorisma stratēģija ir izstrādāta, balstoties uz VDD veikto aktuālo terorisma draudu tendenču analīzi, kā arī dienesta prognozēm par drošības situācijas attīstību Latvijā un Eiropā turpmākajos gados.

Stratēģijas izstrādē bija iesaistītas arī VDD Pretterorisma centra ekspertu konsultatīvajā padomē pārstāvētās institūcijas: Militārās izlūkošanas un drošības dienests, Satversmes aizsardzības birojs, Iekšlietu ministrija, Aizsardzības ministrija, Ārlietu ministrija, Nacionālie bruņotie spēki, Ģenerālprokuratūra, Finanšu izlūkošanas dienests, Satiksmes ministrija, Tieslietu ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Veselības ministrija, Finanšu ministrija un Finanšu un kapitāla tirgus komisija. 

Tāpat, izstrādājot stratēģiju, ņemti vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības un citu starptautisko organizāciju, kuru dalībvalsts ir Latvija, pretterorisma stratēģijās noteiktie prioritārie principi.  

Latvijas pretterorisma stratēģija 2021. – 2026. gadam ir publisks dokuments, ar kuru var iepazīties ikviens. 

VDD ir Latvijas pretterorisma sistēmas vadošā iestāde, kas koordinē valsts un pašvaldību institūciju, kā arī citu juridisko personu darbības pretterorisma jomā.

Marija Golubeva Gribu redzēt Latviju starp Eiropas modernākajām un brīvākajām valstīm, un es strādāju šim mērķim. Vairāk »

Back to top