Atbalstītas Iekšlietu ministrijas 2022. gada prioritātes: investīcijas atalgojuma izlīdzināšanā un strukturāli projekti nozares attīstībai Aktualitātes, Jaunumi
27.09.2021

Atbalstītas Iekšlietu ministrijas 2022. gada prioritātes: investīcijas atalgojuma izlīdzināšanā un strukturāli projekti nozares attīstībai

Piektdien, 24. septembrī, Ministru kabinets diskusijās par 2022. gada valsts budžetu atbalstīja vairākus nozīmīgus Iekšlietu ministrijas pieprasījumus, lai stiprinātu nozares un dienestu darbu.

2022.gada budžets ir nozīmīgs solis pretim tam, lai cilvēki, kuri strādā iekšlietu nozarē, saņemtu taisnīgu darba samaksu par valsts iekšējās drošības stiprināšanu. Esmu gandarīta, ka varam atbalstīt robežsargus un policistus, kuri nodrošina gan Covid-19 ierobežojumu kontroli, gan sargā mūsu valsts robežas, kā arī ugunsdzēsējus glābējus, kuriem ārkārtīgi nepieciešams jaunas automašīnas un jauns aprīkojums. 

Ir sperti arī vairāki nozīmīgi soļi pretim efektīvai un mūsdienīgai iekšlietu dienestu izglītības sistēmai, kas ir bijusi viena no manām prioritātēm, kad kļuvu par iekšlietu ministri. Šis ir nozīmīgs pagrieziena punkts, kad varēsim sākt runāt par nozīmīgām investīcijām tieši iekšlietu nozares cilvēkkapitālā. Izglītoti, novērtēti iekšlietu dienestu cilvēki ir tie, kuri veido sabiedrības kopējo drošības sajūtu. Par šo atbalstu un ieguldīto darbu esmu pateicīga arī kolēģiem valdībā un Iekšlietu ministrijā strādājošajiem,” atzīmēja iekšlietu ministre Marija Golubeva.

Valsts kontrole savā revīzijas ziņojumā uzsvērusi, ka izmeklētāju mēnešalga būtu pielīdzināma prokurora mēnešalgai, taču līdz šim esošā Iekšlietu ministrijas budžeta ietvaros šo ieteikumu nebija iespējams sasniegt. Iekšlietu nozares iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm, kuras veic izmeklēšanu īpaši sarežģītās, smagu vai sevišķi smagu starpreģionāla vai starptautiska rakstura noziegumu lietās, mēnešalgas līdz šim būtiski atpalika no rajona prokurora mēnešalgas. Latvija ir izvirzījusi mērķi uzlabot izmeklēšanas efektivitāti noziedzīgu nodarījumu ekonomikas un finanšu jomā, kas nebija sasniedzams, nenodrošinot līdzvērtīgu atlīdzību. 2022. gada budžetā paredzēts, ka izmeklētājiem vidējais mēnešalgas pieaugums būs 120 – 600 eiro. 

2022. gada budžetā arī paredzēts izlīdzināt vidējo mēnešalgu iekšlietu dienestos, lai nodrošinātu mēnešalgas palielināšanu viszemāk atalgotajām amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm. Vidējais mēnešalgas pieaugums 2022. gadā Valsts robežsardzē un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā  plānots 105 eiro apmērā.

Tāpat piešķīrums ļaus robežsargiem nodrošināt speciālās piemaksas par robežkontroles mobilitāti un stiprināšanu. Noziegumi, kas vērsti pret valsts robežas drošību, ir ļoti labi organizēti, savukārt Valsts robežsardzei ir specifiski dienesta pienākumu pildīšanas nosacījumi – lai nokļūtu pienākumu izpildes vietā uz valsts robežas, robežsargiem jāizmanto personiskais transports. Lai segtu šos izdevumus, kas saistīti ar pienākumu izpildi, tiks noteikts, ka  speciālās piemaksas var sasniegt 300 eiro mēnesī.

Piešķirti līdzekļi arī Valsts policijas amatpersonu izglītības sistēmas pilnveidei. Tiks izveidots izmeklētāju apmācības centrs Valsts policijas koledžā, kā arī augstākās izglītības programmas sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti. 

2022. gada budžetā piešķirti arī līdzekļi Valsts policijas transportlīdzekļu nomai un izpirkšanai un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta speciālo transportlīdzekļu iegādei. Šis piešķīrums nodrošinās gan policistu, gan ugunsdzēsēju mobilitāti, kā arī būs nozīmīgs posms, lai ieviestu reaģējošo policistu, mobilos iecirkņus un citas nozīmīgas strukturālas reformas.

Detalizētāka informācija par Iekšlietu nozares 2022.gada budžeta prioritātēm šeit.

Marija Golubeva Gribu redzēt Latviju starp Eiropas modernākajām un brīvākajām valstīm, un es strādāju šim mērķim. Vairāk »

Back to top