Ministre Marija Golubeva uzdod stiprināt tiesībsargājošo iestāžu spēju reaģēt uz naida noziegumiem Aktualitātes, Jaunumi
07.09.2021

Ministre Marija Golubeva uzdod stiprināt tiesībsargājošo iestāžu spēju reaģēt uz naida noziegumiem

Ir noslēdzies iekšlietu ministres Marijas Golubevas izveidotās darba grupas, kas veltīta naida noziegumu problemātikai, darbs pie gala ziņojuma. Balstoties ziņojumā minētajos secinājumos, ministre iekšlietu nozares dienestiem ir devusi uzdevumus, kuri līdz gada beigām palīdzēs uzlabot statistikas apkopošanu par naida noziegumiem, normatīvo regulējumu, kā arī tiesībsargājošo iestāžu darbinieku sagatavotību darbam ar naida noziegumos cietušajiem.

Naida noziegumi nodara pāri ne tikai fiziski, bet arī aizskar cilvēka cieņu. Manuprāt, ikviens Latvijas iedzīvotājs ir pelnījis dzīvot drošībā. Es ceru, ka līdz šī gada beigām iekšlietu nozare būs izstrādājusi nepieciešamās izmaiņas normatīvajos aktos un radījusi sistēmu, kas ļaus labāk identificēt naida noziegumus. Darba grupas secinājumi kārtējo reizi apliecina, cik liela nozīme ir policistu profesionālajai pilnveidei, lai varētu efektīvi atpazīt noziegumus un atbalstīt cietušos,” atzina Marija Golubeva.

Naida noziegums ir krimināli sodāms nodarījums, kas radies pilnībā vai daļēji tādēļ, ka noziedzniekam ir aizspriedumi pret rasi, reliģiju, seksuālo orientāciju, etnisko piederību, dzimumu vai dzimumidentitāti, kustību traucējumiem vai garīgu saslimšanu. Naida noziegums ir noziegums – slepkavība, dedzināšana, vandālisms – ar aizspriedumu elementu.

Ministre ir uzdevusi Valsts policijai un Iekšlietu ministrijas Informācijas centram organizēt tikšanos, lai vienotos par krimināllietu uzskaites pilnveidošanu un rastu iespējas veikt atzīmi, ka attiecīgajam noziegumam ir bijušas naida nozieguma pazīmes. Savukārt Valsts policijas koledža iekļaus pieaugušo neformālās izglītības programmu “Naida noziegumu identifikācija un izmeklēšana” Valsts policijas koledžas pieaugušo neformālās izglītības programmas plānā 2021. / 2022. mācību gadam.  Valsts policija arī izstrādās priekšlikumus, lai nodrošinātu policistu specializēšanos naida noziegumu identificēšanā.

Tiek plānotas arī izmaiņas vairākos normatīvajos aktos: grozījumi likumā “Par policiju” attiecībā uz nediskriminācijas klauzulu, grozījumi tiesību aktos administratīvās atbildības paredzēšanai par naida izpausmi, kā arī tiesībām tiesībsargājošajām iestādēm iegūt saglabājamus datus no elektronisko sakaru komersanta administratīvā procesa ietvaros, ja šis process ir saistīts ar naida izpausmi. 

Ja vēlaties uzzināt vairāk par to, kādēļ ir svarīgi runāt par naida noziegumiem, un galvenajiem darba grupas ziņojumā izdarītajiem secinājumiem, izlasiet ministres padomnieces Līgas Neideres rakstu DELFI ŠEIT.


Back to top