Turpinās darbs pie Latvijas-Baltkrievijas robežas izbūves Aktualitātes, Jaunumi
18.08.2021

Turpinās darbs pie Latvijas-Baltkrievijas robežas izbūves

Otrdien, 17. augustā, Ministru kabinets atbalstīja grozījumus “Būvniecības likumā”, “Meža likumā”, “Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā” un “Latvijas Republikas valsts robežas likumā”, kas palīdzēs steidzamā kārtā izbūvēt modernu infrastruktūru uz Latvijas-Baltkrievijas robežas (dzeloņstiepļu žogs, ceļi, tilti, videoaprīkošana, patruļtakas u.c.).

Tiks paplašināts regulējums par to, kas tiek iekļauts pierobežas joslā. Turpmāk pierobežas joslas sastāvdaļā tiks iekļauta ne tikai valsts robežas josla, bet arī patrulēšanas josla – vieta, kur valsts ārējās robežas josla nav nosakāma publisko ūdeņu vai dabisku šķēršļu dēļ, kā arī gadījumos, kad pie ārējās robežas nav iespējams nodrošināt robežapsardzības sistēmas pastāvēšanai nepieciešamos apstākļus. Pierobežas joslā turpmāk būs ietverta arī robežzīmju uzraudzības josla – teritorija no valsts robežas līdz patrulēšanas joslai.

Lai vēl vairāk stiprinātu robežu ar Baltkrieviju, nepieciešama koku un krūmu izciršana, kā arī zemes līdzināšana un citi labiekārtošanas darbi. Koku ciršanas tiesības un īpašuma tiesības uz nocirstajiem kokiem valsts robežas joslā, patrulēšanas joslā  un robežzīmju uzraudzības joslā Iekšlietu ministrija nodod akciju sabiedrībai “Latvijas valsts meži”.

Turpmāk Būvniecības valsts kontroles birojs pildīs Būvniecības likumā un citos būvniecības jomas normatīvajos aktos noteiktās būvvaldes funkcijas attiecībā uz Iekšlietu ministrijas vai tās padotības iestādes vajadzībām nepieciešamo būvju būvniecību ne tikai valsts robežas, bet arī patrulēšanas un robežzīmju uzraudzības joslās. Līdz šim uzsākto pierobežas būvniecības projektu būvniecības tiesiskumu   kontrolēs attiecīgās pašvaldības būvvalde.

Lai Būvniecības valsts kontroles birojs varētu veikt savas funkcijas atbilstoši grozījumiem Būvniecības likumā, nostiprinot robežu, valdība pieņēma zināšanai Iekšlietu ministrijas priekšlikumu par finansējuma pārdali 2021. gadam no Iekšlietu ministrijas budžeta programmas 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība” 2018.-2020. gada prioritārā pasākuma “Latvijas Republikas valsts robežas uzturēšana” uz Ekonomikas ministrijas budžeta programmu 20.00.00 “Būvniecība” 17 706 eiro apmērā.

Tāpat valdība pieņēma zināšanai likumprojekta “Par valsts budžetu 2022. gadam” un likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam” sagatavošanas procesā uzsvērto nepieciešamību pārdalīt finansējumu 70 814 eiro apmērā 2022. – 2024. gadam katru gadu no Iekšlietu ministrijas budžeta programmas 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība” 2018.-2020. gada prioritārā pasākuma “Latvijas Republikas valsts robežas uzturēšana” uz  Ekonomikas ministrijas budžeta programmu 20.00.00 “Būvniecība”.

Jau ziņots, ka, reaģējot uz nelikumīgo robežpārkāpēju pieplūdumu Latvijas pierobežā, Ludzas, Krāslavas, Augšdaugavas novados un Daugavpils pilsētā ir izsludināta ārkārtējā situācija. Valsts robežsardzei robežuzraudzībā palīdzību sniedz Nacionālie bruņotie spēki un Valsts policija. 

Foto: Lāsma Artmane, Unsplash


Back to top