Rīcības plāns Latvijas valsts robežas drošībai Aktualitātes, Fakti, Jaunumi
04.08.2021

Rīcības plāns Latvijas valsts robežas drošībai

Latvijas Republikas iekšlietu ministres Marijas Golubevas rīcības plāns Latvijas valsts robežas drošībai.

  • Stipras un modernas robežas strauja izbūve

Triecientempā izbūvēt moderni aprīkotu robežu ar Baltkrieviju (134km) un Krieviju (54km) saskaņā ar precizētu esošo projektu (kontrole, novērošana, josla, tilti, patruļtakas, žogs utt.).

Nodrošināties iespējamas krīzes gadījumam ar ātri izvietojamiem pagaidu risinājumiem (paaugstinātas drošības dzeloņstieple).

  • Paātrināti juridiskie risinājumi

Lai īstenotu robežas izbūves un apsardzes risinājumus triecientempos, ir nepieciešams ļoti ātri pieņemt grozījumus likumos. Tas ļaus īstenot nepieciešamos pasākumus, paātrinot birokrātiskās procedūras. To var sasniegt, piemēram, ātri un steidzamības kārtībā pieņemot likumus un noteikumus vai arī izmantojot ārkārtējās situācijas juridisko instrumentu. Ministru kabinetam (MK) un Saeimai ir iespējams pieņemt likumus un lēmumus steidzamības kārtībā. Ja nelikumīgo robežpārkāpēju skaits augs dramatiski, tad  MK var izsludināt ārkārtēju situāciju daļā Augšdaugavas un Krāslavas novadu teritorijas, un tajās nepieciešamais juridiskais režīms stājas spēkā nekavējoties, bet Saeimas lēmums būs nepieciešams, lai to apstiprinātu.

  • Pastiprināta patrulēšana uz robežas, robežpārkāpēju atturēšana un atgriešana

Palielināta patruļu intensitāte uz robežas, tai skaitā iesaistot Nacionālo bruņoto spēku personālu un resursus, ar mērķi atturēt robežpārkāpējus. 

  • Stingrāki sodi par cilvēku kontrabandu pāri robežai

Ministre ir devusi uzdevumu Iekšlietu ministrijā izvērtēt stingrāku sodu noteikšanu tiem, kuri ir iesaistīti cilvēku kontrabandā, lai atturētu iedzīvotājus iesaistīties migrantu pārvietošanas shēmās.

  • Nacionālās drošības koordinācijas sadarbība: iekšlietu sektors, ārlietu sektors, aizsardzības sektors, drošības dienesti

Cieša ikdienas sadarbība starp iekšlietu, ārlietu, aizsardzības un drošības sektoru dienestiem, lai īstenotu datos, analīzē un visaptverošā pieejā balstītu drošības politiku.

  • Krīžu vadības plānošana un apmācības iekšlietu ministrijā, Valsts robežsardzē un valdībā
  • ES dalībvalstu robežsargu iesaiste ar Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras Frontex starpniecību

Pašlaik – 2 FRONTEX patruļmašīnas ar 4 ekspertiem. Ir sagatavots pieprasījums 24 FRONTEX robežuraudzības ekspertiem un 12 FRONTEX patruļmašīnām.

  • Lietuva: sadarbība, iesaiste un pieredze

Koordinācijas formāts – Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs un Lietuvas Iekšlietu ministrijas viceministrs.

  • Drošības dialogs

Iesaistot Eiropas Savienības institūcijas un iesaistoties atklātā un tiešā dialogā ar robežpārkāpēju izcelsmes valstīm un Baltkieviju ar mērķi atturēt tās no “migrācijas ieroča” izmantošanas. 

  • Stratēģiskā komunikācija

Stratēģiskā komunikācija, kas vērsta gan uz robežpārkāpējiem, gan tranzītvalstīm, gan kontrabandistiem, gan Latvijas sabiedrību kopumā.

Marija Golubeva Gribu redzēt Latviju starp Eiropas modernākajām un brīvākajām valstīm, un es strādāju šim mērķim. Vairāk »

Back to top