Marija Golubeva: situācija uz Latvijas-Baltkrievijas robežas tiek kontrolēta un ir izstrādāti krīzes rīcības scenāriji Aktualitātes, Fakti, Jaunumi
03.08.2021

Marija Golubeva: situācija uz Latvijas-Baltkrievijas robežas tiek kontrolēta un ir izstrādāti krīzes rīcības scenāriji

Lai gan robežpārkāpēju skaits pagaidām nav pieaudzis, ņemot vērā situāciju Lietuvā, šobrīd ir mobilizēti gan Valsts robežsardzes resursi, gan iesaistīts Nacionālo bruņoto spēku, Zemessardzes un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras FRONTEX personāls un materiāltehniskie līdzekļi.

Šobrīd tiek izstrādāti vairāki normatīvie akti un ir aplēsts nepieciešamais finansējums infrastruktūras izbūvei, lai ātrāk virzītu robežas ierīkošanu atbilstoši Valsts kontroles ieteikumiem.

Rīcības plāns masveida robežas pārkāpšanas gadījumā

“Latvija ir bijusi solidāra un aktīva robežas aizsardzības operācijās citās Eiropas valstīs, līdz ar to krīzes situācijā arī Latvija var rēķināties ar solidaritāti. Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras FRONTEX pārstāvji jau darbojas Latvijā, un nepieciešamības gadījumā aģentūra ir gatava sniegt arī plašāku atbalstu. Robežu kontrolē mums ir ļoti svarīgi darboties atbilstoši Eiropas Savienības tiesiskajam regulējumam, lai nezaudētu šo ļoti nozīmīgo atbalstu, kā tas noticis, piemēram, Ungārijas situācijā. Valsts robežsardze ir gatava dažādiem notikumu attīstības scenārijiem un sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem monitorē situāciju uz mūsu robežām, kā arī regulāri sazinās ar kolēģiem Lietuvā,” atzīmē iekšlietu ministre un Kustības “Par!” valdes locekle Marija Golubeva.

Par nelegālu robežas šķērsošanu

Gan ministre, gan Valsts robežsardzes pārstāvji atzīmē, ka speclīdzekļu izmantošana pret civiliedzīvotājiem, kuri nav agresīvi, nav pieļaujama ne pēc Eiropas Savienības, ne Latvijas normatīvajiem aktiem.

Jautājumā par normatīvo regulējumu attiecībā uz stingrākas atbildības noteikšanu tiem, kuri ir iesaistīti cilvēku kontrabandā, lai efektīvi atturētu iedzīvotājus iesaistīties migrantu pārvietošanas shēmās, iekšlietu ministre uzdos Iekšlietu ministrijai izvērtēt stingrāku sodu ieviešanas iespējamību.

Marija Golubeva Gribu redzēt Latviju starp Eiropas modernākajām un brīvākajām valstīm, un es strādāju šim mērķim. Vairāk »

Back to top