Eva Haberkorne-Vimba: Pašvaldībai jāatbalsta uzņēmīgie novada iedzīvotāji Aktualitātes, Jaunumi, Viedokļi
17.05.2021

Eva Haberkorne-Vimba: Pašvaldībai jāatbalsta uzņēmīgie novada iedzīvotāji

Es esmu cilvēks projekts, jo visa mana ikdiena saistīta ar dažādu projektu īstenošanu. Mana prioritārā joma – uzņēmējdarbība un izglītība, jo uzņēmējam ir būtiski mācīties katru dienu, sekot līdzi aktuālajām tendencēm un pilnveidoties, lai saglabātu konkurētspēju. Mans ikdienas darbs ir biedrībā Ropažu Garkalnes partnerība, tur esmu padomes locekle un starptautisko projektu vadītāja.

Mazie uzņēmēji kā novada asinsrite

Liela daļa šo projektu aktivitāšu ir saistītas ar mazo uzņēmēju, tūrisma uzņēmēju, amatnieku, mājražotāju iedvesmošanu, pieredzes nodošanu, izglītošanu. Attiecīgi radīto pakalpojumu uzlabošanu, jaunu noieta tirgu meklēšanu. Tā ir fantastiska sajūta būt kopā ar uzņēmīgiem cilvēkiem viņu izaugsmes procesā!

Uzņēmējs ir cilvēks, kas neaizņem vietu darba tirgū, bet spēj pats sevi pabarot un, ja viss izdodas, tad algot un ļaut augt vēl kādam. Tātad ir svarīgi atbalstīt mazo uzņēmēju iniciatīvas, iedrošināt cilvēkus izmēģināt savus spēkus un piedāvāt viņiem dažādus atbalsta mehānismus. Pašvaldībai ir virkne instrumentu, kas ļauj piesaistīt uzņēmīgus cilvēkus un attīstīt uzņēmējdarbību. 

Ir ideja, nāc uz pašvaldību

Cilvēkiem ir jāzina – ja viņiem radīsies ideja izveidot savu biznesu, pašvaldība ir pirmā vieta, uz kuru doties pēc padoma un atbalsta. Saprotams, ka lielie uzņēmumi rada lielus un būtiskus ieņēmumus un nodrošina daudz vairāk darba vietu, savukārt mazais bizness rada savu teritorijas attīstībai būtisku pievienoto vērtību. 

Ikviens mazais uzņēmējs – vienalga, vai tas būtu skaistumkopšanas salons, šūšanas darbnīca vai kafejnīca – papildina iedzīvotājiem pieejamo pakalpojumu grozu. Mazie tirdzniecības uzņēmumi var piedāvāt preces un produktus, kas nav pieejami lielajos veikalos, mājražotāji rada unikālus izstrādājumus utt. 

Novads, kurā ir dzīva un aktīva mazā uzņēmējdarbība, ir vieta, kura rada ciešāku piederības izjūtu, veido lokālpatriotismu. Savukārt pašvaldības loma būtu parūpēties par papildu izglītības iespējām, palīdzēt ar telpām, atbalstīt ar nodokļu atlaidēm un darīt virkni citu lietu, lai mazie uzņēmumi rastos un spētu augt. 

Piemēram, uzņēmējdarbības veicināšanas sistēma tiem uzņēmējiem, kuriem nepieciešams atbalsts, kuri vēl ir savas attīstības un izaugsmes sākumā. Lai arī valstī ir vairākas uzņēmēju atbalsta programmas uzņēmējdarbības veicināšanai, tostarp arī finansiāls atbalsts, primāri mazajam uzņēmējam nepieciešamas zināšanas, ticība sev un sapratne, ar ko sākt. Šādu ābeci savu uzņēmēju atbalstam daudz aktīvāk varētu veidot tieši pašvaldība sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, vietējām rīcības grupām un uzņēmēju organizācijām. 

Jaunie uzņēmēji jau no skolas sola

Kopš februāra esmu ģeogrāfijas skolotāja Ropažu novada vidusskolā. Darbs ar jauniešiem, jo īpaši šajā attālinātajā periodā, ir izaicinājums, taču vienlaikus arī liels gandarījums. Būt ar jauniešiem ir iespēja būt nepārtrauktā ceļā, mācīšanās procesā, izaugsmes procesā. Skolā gribētos sajust to, ka ikviens jaunietis ir gatavs iedziļināties, ka zūd virspusība un vienaldzība, ka ir gatavs būt labāks par sevi pašu jau rīt. 

Un mūsu novadā ir ļoti jauki, perspektīvi, radoši jauni cilvēki. Nākotnes cilvēki un nākotnes uzņēmēji. Jaunā Ropažu novada skolām ir gan daudz aktīvāk jāiesaistās Junior Achievementkustībā, gan sadarbībā ar pašvaldību jānodrošina apstākļi, lai jaunieši ar uzņēmēja gēnu varētu realizēt savas idejas un potenciālu. 

Jauniešiem jānodrošina iespēja ārpus skolas un skolas nodarbībās apgūt praktiskas zināšanas par uzņēmējdarbību, jābūt iespējai īstenot pašiem savus projektus. Ir labi, ka novadā ir iespēja apgūt mūziku un mākslu, bet vēl labāk, ja jaunieši var rīkot paši savas izstādes un koncertus, pārdot uz tiem biļetes, veidot mārketinga un biznesa projektus. Tas gan radītu papildu interesi par ārpusskolas pulciņiem, gan palīdzētu saprast naudas aprites mehānismus un apgūt praktiskas zināšanas dažādās jomās.

Jaunajam Ropažu novadam ir iespējas kļūt par piemēru citiem, par vietu, kur gribas dzīvot, jo šeit ikviens var īstenot savus sapņus un sasniegt mērķus.


Back to top