Arnis Kalnups: Veloceliņi savienos visus mūsu novada ciemus Aktualitātes, Jaunumi, Viedokļi
17.05.2021

Arnis Kalnups: Veloceliņi savienos visus mūsu novada ciemus

Es vēlos, lai nākamo desmit gadu laikā jaunais Ropažu novads kļūtu par iedzīvotājiem draudzīgāko vietu Latvijā ar plašāko veloceliņu tīklu un ar labiekārtotiem māju pagalmiem, kur satiekas laimīgi cilvēki. 

Man ir konkrētas idejas un priekšlikumi, ko un kā darīt mājokļu jautājumu sakārtošanā – gan runājot par jaunu būvniecību, gan esošo apsaimniekošanu. Ir virkne jautājumu, kuros visas jaunā novada pašvaldības varētu būt iedzīvotājiem draudzīgākas. Tomēr īpašu uzmanību vēlos pievērst sporta un atpūtas infrastruktūras izveidei.

Vide visiem

Uzskatu, ka ir nepieciešams precīzs plāns, kas balstīts uz dažādu iedzīvotāju grupu interesēm. Piemēram, daudzu namu pagalmos ir bērnu rotaļu laukumi, dažos pat trenažieri. Tas ir labi, bet pēc būtības aptver salīdzinoši nelielu iedzīvotāju daļu. 

Mammai vai tētim ar mazu bērnu tā ir iespēja iziet pagalmā, satikt citus vecākus, saturīgi pavadīt laiku, iepazīties ar kaimiņiem, apspriesties par aktualitātēm, bet pusaudžiem vai pieaugušajiem bez maziem bērniem šādu iespēju nav. 

Šāda socializēšanās ir ārkārtīgi svarīga novada dzīves sastāvdaļa. Cilvēki ne tikai apspriežas, kā kuram iet, bet arī, piemēram, var radīt idejas vides labiekārtošanai. Tāpēc ir nepieciešams veidot infrastruktūru pēc iespējas dažādākām iedzīvotāju grupām vai vismaz to lielākajai daļai. Basketbola grozs, futbola vārti, pastaigu celiņi, soliņi, uz kuriem apsēsties. Ir jārada vide, kura mudina cilvēkus iziet no saviem mājokļiem, nodarboties ar fiziskām aktivitātēm un sarunāties savā starpā. 

Saprotams, ka to nevar izdarīt viena vai divu gadu laikā. Tāpēc jāizstrādā plāns sadarbībā ar iedzīvotājiem un iespēju robežās jāīsteno daudzpusīgu aktīvo atpūtas zonu veidošana, kur bērni, pusaudži un viņu vecāki pagalmos varētu vingrot, spēlēt bumbu vai kā citādi aktīvi atpūsties, kas vairāk mudinātu vietējos iedzīvotājus brīvo laiku pavadīt ārpus savām mājām.

Publiskie sporta centri 

Līdztekus ir jāsakārto un jāpadara publiski pieejami koplietošanas sporta centri. Ikvienas skolas laukumā vai sporta zālē iedzīvotājiem ir jābūt iespējai nodarboties ar sporta aktivitātēm ārpus mācību laika. Pašvaldībai ir jāveicina šis process, piemēram, organizējot dažādus sporta turnīrus un sporta dienas. Tas veicinās gan veselīgāku dzīvesveidu, gan socializēšanos, gan cilvēku piederības izjūtu savam novadam. 

Ar velo pa visu novadu

Nākamais solis, kas ir tikpat būtisks – velo un gājēju celiņu izbūve. Šo celiņu izveide no katra ciemata līdz Rīgai, kā arī no ciemata līdz ciematam nodrošinātu drošāku pārvietošanos gar ielu malām. Lai izdotos veikt šos ievērojamos būvdarbus, piesaistīsim Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Rezultātā izveidotu Latvijā draudzīgāko novadu velosipēdistiem, kas ne tikai mudinātu domāt zaļāk, bet arī pavērtu jaunas durvis velotūrismam, piemēram, izveidojot dažādas velotrases Ropažu novada iepazīšanai. Protams, visu minēto projektu realizēšanā vissvarīgākā ir iedzīvotāju viedokļu izzināšana, jo tieši viņi būs tie, kas izmantos šo infrastruktūru.

Foto: Ģirts Raģelis


Back to top