Marija Golubeva: Valsts līmenī jāizveido vienota atbalsta koordinācijas sistēma bērniem ar attīstības un uzvedības traucējumiem Aktualitātes, Fakti, Jaunumi, Viedokļi
07.04.2021

Marija Golubeva: Valsts līmenī jāizveido vienota atbalsta koordinācijas sistēma bērniem ar attīstības un uzvedības traucējumiem

Mēs paužam nožēlu, ka koalīcijā netika panākta vienošanās par Pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienesta izveidi, līdz ar to nebūs tieši atbildīgo par vairākiem jautājumiem, kas skar bērnus, kuri saskaras ar attīstības traucējumiem un uzvedības grūtībām, tā sacīja “Attīstībai/Par!” Saeimas frakcijas priekšsēdētāja un Kustības “Par!” valdes locekle Marija Golubeva.

Politiķe norādīja, ka diemžēl koalīcijā neizdevās panākt izpratni par vienotās atbalsta sistēmas izveidi bērniem ar īpašām vajadzībām un pusaudžiem ar uzvedības traucējumiem. 

Šoreiz resoriska pieeja uzvarēja. Ja nenotiks Pedagoģiski medicīnisku komisiju reformā, zaudētājos būs daudzi bērni tajās pašvaldībās, kur atbalsts pašlaik nav pietiekoši profesionāls, pauda Marija Golubeva.

Marija Golubeva skaidroja, ka saskaņā ar vairāku ekspertu atzinumiem, pašlaik pedagoģiski medicīnisku komisiju modelis ir novecojis, un tās netiek galā ar savu uzdevumu – bērnu ar speciālām vajadzībām virzīšanu uz optimālu izglītības pakalpojumu, ņemot vērā viņu vajadzības. Tas ir lielā mērā saistīts ar nepietiekošu kapacitāti pašvaldībās.

Ir nepieciešams vienots atbalsta mehānisms

Pašlaik valstī nepastāv vienota koordinācijas sistēma, kas palīdzētu efektīvi virzīt katru bērnu vai pusaudzi ar nopietnām attīstības vai uzvedības problēmām un atkarībām pie viņiem piemērota atbalsta pakalpojuma sniedzēja. 

Atbalsta pakalpojumus (terapiju, konsultācijas, mentoringu, etc.) sniedz valsts, pašvaldību un nevalstiskās/ privātas organizācijas, bet, kamēr valsts līmenī nav klientu vadības sistēmas, neviena iestāde neatbild par to, lai katrs bērns vai pusaudzis valstī saņemtu vienotā standarta (kvalitatīvu) pakalpojumu nepieciešamā apmērā, turklāt neviens centralizēti nemēra šo pakalpojumu kvalitāti. 

Var droši sacīt, ka pašlaik šī politikas joma ir pašvaldību rokās un atbalsta pieejamība un kvalitāte/ efektivitāte mēdz būt ļoti atšķirīga. Valstij būtu jāizstrādā vienotais pakalpojumu standarts un jānodrošina vienota klientu vadības sistēma šai jomai, citādi bērnu tiesības uz kvalitatīvu izglītību un veselību netiek ievērotas, un mazāk attīstīto pašvaldību bērni cieš no zemākas atbalsta pieejamības un kvalitātes,skaidro politiķe.

Jautājums ir jārisina nevis jāatliek

Mūsu skatījumā, jebkuram risinājumam, ko valdība pieņems, jānodrošina, ka valsts līmenī notiek pedagoģiski medicīnisko komisiju reforma un vienotās atbalsta koordinācijas sistēmas izveide bērniem un pusaudžiem ar attīstības un uzvedības traucējumiem.

Šos uzdevumus nevar atlikt uz ilgāku laiku, vai cerēt, ka pašvaldības pašas tiks ar tiem galā ATR rezultātā. Pat pie optimistiskā scenārija, tas nozīmē, ka vēl 2 vai 3 gadus, kamēr pašvaldības sakārto sistēmu, tūkstošiem bērnu nesaņems tiem individuāli piemērotu, efektīvu atbalstu,” akcentē deputāte. “Mēs varam labāk,” uzsver Marija Golubeva.

Foto: Jānis Deinats

Marija Golubeva Gribu redzēt Latviju starp Eiropas modernākajām un brīvākajām valstīm, un es strādāju šim mērķim. Vairāk »

Back to top