Nodibināta Kustības “Par!” Kuldīgas novada nodaļa Aktualitātes, Fakti, Jaunumi, Viedokļi
22.02.2021

Nodibināta Kustības “Par!” Kuldīgas novada nodaļa

Pagājušajā sestdienā, 20. februārī, tika nodibināta Kustības Par! Kuldīgas novada nodaļa ar mērķi veidot platformu mūsdienīgi, liberāli un sociāli atbildīgi domājošiem cilvēkiem, kam rūp novada attīstība.  Nodaļas vadībā ievēlēti kuldīdznieki – filozofijas doktors un pētnieks Ģirts Jankovskis un aktieris un režisors Jurģis Spulenieks. 

Pēc nodaļas nodibināšanas notika publiska tiešsaistes diskusija, kurā nodaļas dibinātāji dalījās ar savu pieredzi un idejām par to, ko nozīmē mūsdienīgs patriotisms. Šāda tēma tika izvēlēta, akcentējot pilsoniskā patriotisma nozīmi, kas mīlestību pret savu zemi izjūt ne tikai attiecībā pret pašu vietu, dabas skaistumu vai bagātīgo kultūras mantojumu, bet arī kā aktīvu iesaistīšanos tās attīstībā, kas ietver arī politisku darbību.

Kā sarunā uzsvēra nodaļas vadītājs Ģirts Jankovskis, darbošanos politikā liela daļa sabiedrības uztver kā cīņu vai mēģinājumu tikt pie kāda privāta labuma, taču demokrātiskā valstī iesaistīšanās kādā partijā ir dabiska savu tiesību īstenošana cilvēkiem, kam rūp apkārt notiekošais un kurus apvieno noteiktas vērtības. Kustības Par! gadījumā tā ir vēlme veidot iekļaujošu, katra cilvēka brīvību cienošu sabiedrību, kurā vara nepieder dažiem un kurā ir iespējas visiem.

Sarunā par patriotismu ieskanējās arī sāpīgās tēmas, kam Kustības Par! Kuldīgas novada nodaļa plāno pievērst pastiprinātu uzmanību:

Pirmkārt, kvalitatīvas izglītības piedāvājums un pieejamība, lai novada izglītības iestādes neuztvertu viena otru kā konkurentus, bet gan kopīgi strādātu pie tā, lai novadā tiktu nodrošināts daudzveidīgs izglītības piedāvājums, kas atbilst katra novada iedzīvotāja vajadzībām, 

Otrkārt, dzīvojamās platības trūkums, lai cilvēkiem, kas vēlētos dzīvot šajā novadā, būtu iespēja to īstenot,

Treškārt, novada saliedēšanas problēma, lai arī attālāko pagastu un jaunajiem novada iedzīvotājiem, kas pievienosies Kuldīgas novadam pēc administratīvi teritoriālās reformas, nebūtu sajūta, ka tie atrodas perifērijā un viņu vajadzības netiek sadzirdētas.

Līdzšinēja Kuldīgas novada pārvalde

Runājot par līdzšinējo Kuldīgas novada pārvaldi, nodaļas biedri uzsvēra, ka izdarīts ir daudz laba, taču politiskā piedāvājuma dažādošana novadam nāktu par labu, veidojot veselīgu konkurenci. Pašvaldībai jābūt atklātākai, tās pārvaldei caurspīdīgākai, īpaši par svarīgu lēmumu pieņemšanu, kas ietekmē visus novada iedzīvotājus.

Diskusijas

Kuldīgas novada nodaļas dibināšanai veltīto diskusiju vadīja Rīgas mērs un Kustības Par! valdes loceklis Mārtiņš Staķis un tajā piedalījās arī Kustības Par! biedri no citām nodaļām, Saeimas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, paužot savu atbalstu un gatavību iesaistīties tādu jautājumu risināšanā, kuri nav atrisināmi pašvaldībā, bet kam nepieciešama pārmaiņu rosināšana nacionālā līmenī.

Nākamā nodaļas tiešsaistes sanāksmes notiks piektdien, 26. februārī, plkst. 19.00. Uz to aicināti visi interesenti. Lai pieteiktu dalību, jāraksta uz e-pastu kuldiga@kustibapar.lv. 

Manifests
Viss manifests

Back to top