“Attīstībai/Par!” Satversmes tiesas tiesneša amatam virza Inesi Nikuļcevu Aktualitātes, Fakti, Jaunumi, Viedokļi
07.10.2020

“Attīstībai/Par!” Satversmes tiesas tiesneša amatam virza Inesi Nikuļcevu

Partiju apvienības “Attīstībai/Par!” (AP!) Saeimas deputāti Satversmes tiesas tiesneša amatam izvirzījuši advokāti, tiesību zinātņu doktori Inesi Nikuļcevu, kura pēdējos 12 gadus Satversmes tiesā pārstāvējusi Latvijas iedzīvotājus, institūcijas un valdību.

Nikuļceva ir viena no nedaudzajām Latvijas advokātēm, kas specializējusies konstitucionālajās tiesībās un cilvēktiesībās. Viņa guvusi plašu pieredzi likumdošanas darbā, strādājot Tieslietu ministrijas valsts sekretāres vietnieces amatā, un trīs gadus bijusi Satversmes tiesas tiesneša palīdze.

“Inese Nikuļceva daudzus gadus strādājusi Satversmes tiesā un iepazinusi to gan no pilsoņu, gan valsts, gan tiesas puses. Viņa zina, kas ir vajadzīgs cilvēkiem, kas vēršas Satversmes tiesā, un šī pieredze noderēs tiesā. Turklāt Inesei Nikuļcevai ir mūsdienīgs redzējums par Eiropas tiesību un cilvēktiesību attīstību Latvijā,” saka AP! Saeimas frakcijas priekšsēdētājs un Kustības Par! vadītājs Daniels Pavļuts.

Nikuļceva kā advokāte Satversmes tiesā ir pārstāvējusi vairāk nekā 30 iesniedzēju. Desmit gadījumos tiesa ir pilnībā vai daļēji atzinusi apstrīdētās tiesību normas par neatbilstošām Satversmei.

Eiropas Cilvēktiesību tiesā (ECT) Nikuļceva ir pārstāvējusi Latvijas pilsoņus 20 lietās. Viņa arī bijusi viena no trīs Latvijas advokātēm, kas piedalījusies lietas izskatīšanā mutvārdu procesā ECT Lielajā palātā. Nikuļceva ir piedalījusies ECT lietās, kas saistītas ar tiesībām uz ģimenes un privātās dzīves neaizskaramību, uz taisnīgu tiesu, uz brīvību un drošību, kā arī spīdzināšanas, cietsirdīgas un pazemojošas apiešanās aizliegumu.

Nikuļceva ir  Satversmes komentāru līdzautore, tai skaitā autore komentāriem par Satversmes 14. pantu (tautas nobalsošana par Saeimas atsaukšanu), 61. pantu (Ministru kabineta darbība), 77. pantu (Satversmes grozījumu apstiprināšana tautas nobalsošanā) un 98. pantu (pārvietošanās brīvība).

Nikuļceva ir  daudzu profesionālo publikāciju autore, tai skaitā par ECT ieguldījumu tiesiskuma attīstībā, Satversmes tiesas spriedumu analīzi, tautas nobalsošanu un vēlētāju likumdošanas iniciatīvām un citiem valststiesību un cilvēktiesību jautājumiem.

Tūlīt pēc Latvijas ārlietu dienesta izveidošanas Nikuļceva strādāja Latvijas vēstniecībā Maskavā kā vicekonsule un otrā sekretāre, veidojot vienu no pirmajām lielajām konsulārajām nodaļām Latvijas ārlietu dienestā.

2013. gadā Nikuļceva ar promocijas darbu par tautas nobalsošanu un vēlētāju likumdošanas iniciatīvu Latvijas Universitātē ieguva doktora zinātnisko grādu valststiesībās. Maģistra grādu starptautiskajās un Eiropas tiesībās Nikuļceva ieguva Rīgas Juridiskajā augstskolā 2001. gadā. Viņa pārvalda latviešu, angļu, franču, krievu, kā arī vācu valodu.


Back to top