Jānis Meirāns: Velo ceļi apkaimēs + Imantas vizualizācija Aktualitātes, Fakti, Jaunumi, Viedokļi
26.08.2020

Jānis Meirāns: Velo ceļi apkaimēs + Imantas vizualizācija

Mūsdienīga transporta sistēma nav iedomājama bez riteņbraucējiem. Tas ir lēts, ērts un veselīgs pārvietošanas veids, kas piedzīvo savu renesansi Eiropā un citviet. Rīga, pēdējo 10 gadu laikā, šajā ziņā ir krietni atpalikusi pat no mūsu Baltijas kaimiņiem. Kamēr Viļņā tiek būvēti desmitiem kilometru jaunu velo ceļu, Rīgā nenotiek praktiski nekas. Jaunajam Rīgas domes sastāvam būs visas iespējas šo situāciju uzlabot, rīdzinieki ir pelnījuši labāku velo infrastruktūru, kas ļautu ne tikai ietaupīt līdzekļus, bet arī nodrošinātu plašākas mobilitātes iespējas tai sabiedrības daļai, kura negrib vai nevar atļauties izmantot auto.

Veidojot apkaimju velo infrastruktūru ir jābūt skaidram mērķim, ko vēlamies sasniegt: vismaz 20% no apkaimes iedzīvotājiem, vecumā no 8-80 gadiem, izmantot velo savās ikdienas gaitās. Braukšana ar velo ir ērtāka vai līdzvērtīga braukšanai ar auto.

Iedvesmojoties no Dutch Cycling Embassy materiāliem, atbilstošas apkaimju velo infrastruktūras izveidi var realizēt trijās secīgās fāzēs:

 1. Uzdrīksties braukt: 
  1. Tiek izveidotas drošas un ērtas velo novietnes daudzīvokļu māju iekšpagalmos; 
  2. Tiek izveidotas drošas un ērtas velo novietnes pie nozīmīgākajām apkaimes aktivitāšu vietām (skolas, PII, lielākie veikali, sabiedriskās ēkas);
  3. Tiek izveidotas drošas un ērtas velo novietnes pie lokālās nozīmes sabiedriskā transporta mezgliem, kā arī mobilitātes punktos. 
  4. Ir vismaz viens savienojums ar maģistrālo velo ceļu uz centru. 
  5. Velo ceļi veido tīklu (iespējams ar nelieliem pārrāvumiem), kas savieno blīvāk apdzīvotās vietas ar aktivitāšu centriem, lokālajiem transporta mezgliem un mobilitātes punktiem;
  6. Nolīdzinātas apmales visa velo tīkla ietvaros;
  7. Velo ceļi nav fiziski nodalīti, bet ir skaidri iezīmēti (krāsa un atdures, ja tiek izmantoti koplietošanas ceļi). 
 2. Tu vari braukt:
  1. Pakāpeniski tiek veidotas drošas, slēgtas velo garāžas pie daudzdzīvokļu mājām. Izvērtēti dažādi varianti, atkarībā no situācijas – dzīvojamo ēku pagalmos, māju pagrabos, uz pašvaldības zemes ielu robežās vai iestāžu teritorijās;
  2. Pie lokālas nozīmēs sabiedriskā transporta mezgliem un mobilitātes punktiem tiek nodrošināta koplietošanas velo nomas iespēja. 
  3. Ir vismaz 2 savienojumi ar maģistrālajiem velo ceļiem. Velo ceļi veido nepārtrauktu tīklu, kas savieno lielāko daļu apkaimes;
  4. Apkaime ir savienota ar drošu velo ceļu ar vismaz vienu blakus apkaimi;
  5. Noslogotākie velo ceļi ir fiziski nodalīti un ir bez pārrāvumiem, veido savienojumu ar lokālās nozīmes transporta mezgliem un mobilitātes punktiem, kā arī maģistrālajiem velo ceļiem. 
  6. Krustojumos un vietās, kur noslogotākie velo ceļi krustojas ar nozīmīgiem auto ceļiem, velo tiek nodrošināta prioritāte un droša šķērsošanas vieta. 
 3. Esi aicināts braukt. 
  1. Velo novietnes un velo garāžas pie daudzīvokļu mājām tiek paplašinātas atkarībā no pieprasījuma un esošo novietņu noslodzes.
  2. Velo ceļi ir fiziski nodalīti vai arī tiem ir priekšrocība attiecībā uz auto, vietējās nozīmes ielas ir velo ielas (velo tur ir priekšrocība). 
  3. Ielu tīkla reorganizācija ierobežo vietējo ielu izmantošanu caurbraukšanai;
  4. Noslogotākajiem velo ceļiem ir prioritāte visās vietās, kur tie šķērso auto ceļus, šķērsošanas vietas ir drošas (samazināts gaidīšanas laiks luksoforos velobraucējiem, gudrie luksofori ar velo sensoriem);
  5. Apkaime ir savienota ar fiziski nodalītiem velo ceļiem ar visām blakus esošajām apkaimēm un maģistrālajiem velo ceļiem. 
  6. Ir ne tikai funkcionālie velo ceļi, bet arī rekreatīvie velo ceļi (parki, meži u.c. vietas).

Piemērs – Imanta

Lai parādītu, kā šādus apkaimju velo infrastruktūras principus var realizēt dzīvē, veiksim vienas konkrētas Rīgas apkaimes modelēšanu atbilstoši šiem principiem. Kā piemēru izmantosim Imantu, kas ir viena no lielākajām Rīgas apkaimēm, kurā blīva daudzstāvu apbūve mijās ar privātmājām, ir dažāda veida infrastruktūra un salīdzinoši labs savienojums ar dzelzceļu un dažādiem sabiedriskā transporta veidiem. 

Kā ar jebkuru ieceri, ir jāsāk ar esošās situācijas analīzi. Zemāk esošajā kartē ir dažādi sabiedriski nozīmīgi objekti, kā arī esošā velo infrastruktūra:

Kā redzams, tad Imantā jau ir atsevišķi velo ceļu posmi, kas gan nav savienoti vienotā tīklā. Lai sasniegtu sākotnējo fāzi “Uzdrīksties braukt” ir jānodrošina velo novietņu izveide daudzstāvu māju iekšpagalmos, pie nozīmīgākajām apkaimju aktivitāšu vietām un lokālajiem transporta mezgliem, kā arī jāsavieno šīs vietas ar vienkāršiem velo ceļiem (iezīmētiem ar krāsu un atdurēm, ja tiek izmantoti koplietošanas ceļi). Tāpat būtu jāizveido velo iela Imantas 2.līnijā, kas aizpildītu pārrāvumu maģistrālā velo ceļa Centrs-Jūrmala posmā, jāsavieno Bebru ielas posms ar Kurzemes prospektu un Anniņmuižas bulvāri, kur jau ir nosacīta velo iela, tikai tā ir jāpadara ērtāka. Jāizveido velo ceļš no Anniņmuižas bulvāra pa Zentenes ielu un Kurzemes prospektu, lai savienotu to ar jaunbūvējamo velo ceļu uz Babīti (Satiksmes ministrijas projekts), velo ceļš no Anniņmuižas bulvāra uz Kleistu ielu, kā arī droši krustojumi, kurš šie ceļi krusto Kurzemes prospektu. Nepieciešamie uzlabojumi ir attēloti nākamajā attēlā:

Lai sasniegtu fāzi “Tu vari braukt” ir jānodrošina sekojošais

 • Jāizveido koplietošanas velo nomas punkti pie lokālajiem transporta mezgliem un mobilitātes punktiem;
 • jāizveido vēl viens savienojums ar maģistrālo velo ceļu Jūrmala-Rīga (pie dzelzceļa pieturas “Imanta” no Kurzemes prospekta); 
 • jāizveido drošs velo ceļš uz Iļģuciemu (pa Slokas ielu);
 • pakāpeniski jāpalielina velo novietņu skaits un jābūvē velo garāžas iekšpagalmos, kā arī pie lokālas nozīmēs sabiedriskā transporta mezgliem;
 • fiziski jānodala noslogotākie velo ceļi (iekšējais loks Anniņmuižas bulvārī, Bebru iela, Kurzemes prospekts līdz Bebru ielai, Kleistu iela, Dammes iela, Zentenes iela, Jūrmalas gatve no Kurzemes ielas līdz Anniņmuižas bulvārim);
 • jāizveido lēnsatiksmes iela gar Volvo ledus halli un savienojums ar velo ceļu uz Jūrmalu;
 • jāizveido lēnsatiksmes iela Mazajā Kandavas ielā un Zārdu ielā;
 • jāizveido lēnsatiksmes iela Slokas ielā (starp Kurzemes prospekta loku);
 • jāizvedo drošas auto ceļu šķērsošanas vietas, kurās velo ir prioritāte: 
  • Jūrmalas gatve un Kurzemes prospekts (pie Neste DUS), 
  • Kurzemes prospekts un Bebru iela, 
  • Kurzemes prospekts un Slokas iela, 
  • Anniņmuižas bulvāris un Kleistu iela, 
  • Anniņmuižas bulvāris un Dammes iela, 
  • Anniņmuižas bulvāris un Zentenes iela, 
  • Anniņmuižas bulvāris un Jūrmalas gatve, 
  • Kurzemes prospekts ar Jūrmalas gatvi un Zolitūdes ielu;
  • Slokas iela un Kleistu iela;
  • Slokas iela un Dammes iela;

Lai sasniegtu fāzi “Esi aicināts braukt” papildus veicamie darbi

 • Jāizveido droši ārējā loka velo ceļi (Kurzemes prospektā), ar drošām auto ceļu šķērsošanas vietām;
 • Krustojumu rekonstrukcija:
  • Anniņmuižas bulvāris un Bebru iela;
  • Anniņmuižas bulvāris un Dammes iela;
  • Kurzemes prospekts un Dammes iela;
  • Zentenes iela un Kurzemes prospekts;
 • Savienojums ar Zolitūdi (Zolitūdes ielā, pie dzelzceļa pārbrauktuves);
 • Velo ceļš Zolitūdes pusē;
 • Velo ceļš uz Babīti pa Jūrmalas gatvi;

Ja arī tu uzskati, ka Rīgas apkaimes ir pelnījušas labāku velo infrastruktūru, 29.08 Rīgas Domes vēlēšanās atbalsti Attīstībai/Par un Progresīvie kopīgo sarakstu un mani, kandidātu Nr. 42 – Jāni Meirānu.


Back to top