Kustības “Par!” Jūrmalas nodaļa par jauno pašvaldību reformu kā attīstības iespēju Aktualitātes, Fakti, Jaunumi, Viedokļi
12.06.2020

Kustības “Par!” Jūrmalas nodaļa par jauno pašvaldību reformu kā attīstības iespēju

Ar nepacietību esam gaidījuši, kādas izmaiņas piedāvās jaunā pašvaldību reforma, un esam lepni, ka Jūrmala ir iekļauta valstspilsētu kategorijā, tādējādi saglabājot savu nozīmi un iepriekšējo republikas pilsētas statusu, saka Jūrmalas nodaļas vadītāja Inga Lāce.

Tāpat jaunais likums noteic, ka Latvijā kā apdzīvotās vietas ir pilsētas, ciemi, mazciemi un viensētas, savukārt pilsētas iedala valstspilsētās un novada pilsētās. Administratīvi teritoriālās reformas (ATR) rezultātā līdztekus Jūrmalai, valstspilsētas statuss noteikts arī Daugavpilij, Jelgavai, Jēkabpilij, Liepājai, Ogrei, Rēzeknei, Rīgai, Valmierai un Ventspilij.    

Ieguvumi no reformas kopumā:

Kā rakstīts OECD 2019.gada pārskatā, kur izvērtēta Latvijas ekonomiskā situācija: “Salīdzinoši mazais pašvaldību izmērs samazina iespējas sniegt augstas kvalitātes sabiedriskos pakalpojumus, tai skaitā nodrošināt izglītību un sabiedrisko transportu.”

Šobrīd Latvijā ir liela nevienlīdzība starp pašvaldībām un tas, kādus pakalpojumus varam saņemt, atkarīgs no tā, kurā pašvaldībā dzīvojam. Taču apvienojoties un saliekot visu naudu kopā, ir iespējams nodrošināt augstāku iedzīvotāju labklājību – piemēram, labāku izglītības kvalitāti, pieejamus sociālos pakalpojumus un jaunas darbavietas. Lielākas pašvaldības ir lētāk uzturēt, jo ir zemākas administratīvās izmaksas, kā arī tajās apvienojas spējīgākie vietējie vadītāji.

Ko no reformas iegūs Jūrmalas iedzīvotāji?

Pārmaiņas Jūrmalas pilsētu tieši neskars, taču tā nenoliedzami iegūs no efektīvākas pašvaldību pārvaldes. Tiks optimizēti pakalpojumi un pašvaldībām atvēlētie valsts budžeta līdzekļi, kas sekmēs arī plānotu ilgtspējīgu valstpilsētu attīstību, Jūrmalai augot gan ekonomiski, gan nodrošinot kvalitatīvu izglītības, kultūras un sociālās jomas izaugsmi ekoloģiskā vidē.

Reģionālā reforma izveidojusi 42 pašvaldības pašreizējo 119 pašvaldību vietā. Refromas mērķi bija (1) izveidotas ekonomiski attīstīties spējīgas administratīvās teritorijas ar vietējām pašvaldībām; (2) pašvaldības spēj nodrošināt tām likumos noteikto autonomo funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā; (3) pašvaldības sniedz iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus par samērīgām izmaksām.

Ja radušies jautājumi par administratīvi teritoriālo reformu, aicinām iesūtīt jebkurus jautājumus uz jurmala@kustibapar.lv un nodaļas pārstāvji atbildēs jums.  

Informācija par Jūrmalas nodaļas vadītāju un Kustību “Par!”:

Inga Lāce ir Latvijas Laikmetīgās mākslas centra kuratore un arī politiskās partijas Kustība ‘’Par!’’ Jūrmalas novada nodaļas vadītāja. Kustība ‘’Par!’’ ir sociāli liberāla, ekonomiski progresīva, pilsoniski patriotiska, proeiropeiska Kustība par Latviju, kas ir iespēja visiem, nepieder dažiem un sastāv no daudziem. Daļa no partiju apvienības ‘’Attīstībai/Par!’’.

Foto: Mārtiņš Purviņš, Delfi

Galerija

Programma
Izšķaidot attīstībai pieejamos līdzekļus pa visu teritoriju, neattīstām neko. Mums ir nepieciešami daži spēcīgi attīstības centri, kas ir Eiropas līmenī – lai mūsu cilvēki darba, iztikas un dzīves vietas meklējumos dotos turp, nevis uz ārvalstīm. Mums ir nepieciešami spēcīgi novadi, pietiekami lieli. Bet ērti sasniedzami pakalpojumu centri – katrā pagastā. Mums ir nepieciešami aktīvi iedzīvotāji – atbalstīsim apkaimju kustību, lai katrā novadā veidotos spēcīgi, vietējos jautājumos kompetenti sarunu partneri.
Visa Programma

Back to top