Kustības “Par!” Ādažu nodaļa: Ādažu un Carnikavas novadu apvienošana radīs jaunas iespējas abu novadu iedzīvotājiem Aktualitātes, Fakti, Jaunumi, Viedokļi
12.06.2020

Kustības “Par!” Ādažu nodaļa: Ādažu un Carnikavas novadu apvienošana radīs jaunas iespējas abu novadu iedzīvotājiem

Novadu reforma ir pieņemta un turpmākā attīstība Ādažu un Carnikavas novados jāplāno jaunā novada robežās. Ādaži un Carnikava ir novadi, kuru iedzīvotāju skaits pēdējo trīs gadu laikā ir pieaudzis par vidēji 3% gadā, 2020. gada sākumā abos novados kopā ir 20 559 iedzīvotāju.

Iedzīvotāji ir ekonomiski aktīvi, piemēram, 2018. gadā abu novadu iedzīvotāji ieņēmumu un nekustamā īpašuma nodokļos samaksājuši 20,5 miljonus eiro, kas sastāda lielāko daļu no abu novadu ieņēmumiem. Carnikavas novada rādītāji attiecībā pret Ādažiem ir mazāki, bet tas skaidrojams ar 23% mazāku iedzīvotāju skaitu kā Ādažos. Iedzīvotāju ekonomiskā aktivitāte ir līdzvērtīga abos novados.

“Jauns novads nozīmē jaunas iespējas piesaistīt investīcijas un īstenot Eiropas fondu projektus, tam ir jānotiek atvērti un caurspīdīgi, lai projekti atbilstu iedzīvotāju vajadzībām,” uzsver Ādažu nodaļas vadītājs Toms Ceļmillers.

Novadu reforma nozīmē izmaiņas novadu pārvaldības līmenī, tā nemazina abu novadu iedzīvotāju iespējas saņemt pašvaldības pakalpojumus un ierobežotu dienestu darbību. Ja nepieciešams nokārtot saistības ar pašvaldību, tās pakalpojumi ir pieejami elektroniski, arī pēc novadu reformas klātienē būs pieejami visi tie paši pakalpojumi, kas līdz šim.

Carnikavas novads glabā Piejūras dabas parka vērtības, savukārt Ādažiem ir veiksmīga pieredze izglītības un uzņēmējdarbības attīstībā, jaunajā novadā jāapvieno labāko no abiem novadiem.

Viens no attīstības virzieniem jaunajā novadā ir infrastruktūras attīstība. Ādažu iedzīvotājiem jādod iespēja ērtāk sasniegt jūru, savukārt Carnikavas novada iedzīvotājiem sasniegt Ādažus gan ar auto, gan velosipēdu. Iedzīvotāju vajadzībām piemērotas veloinfrastruktūras attīstība būtu viens no nepieciešamajiem uzlabojumiem, lai visi jaunā Ādažu novada ciemi būtu savienoti videi draudzīgā veidā. 

Lai Kustības “Par!” Ādažu nodaļas programmā iekļautu visas iedzīvotāju vajadzības, aicinām iesūtīt savus ieteikumus un idejas Ādažu un Carnikavas novadu attīstībai uz adazi@kustibapar.lv 

Informācija Ādažu nodaļu un Kustību “Par!”:

Toms Ceļmillers ir atvērto datu eksperts, mūziķis un arī politiskās partijas Kustība ‘’Par!’’ Ādažu novada nodaļas vadītājs.

Kustība ‘’Par!’’ ir sociāli liberāla, ekonomiski progresīva, pilsoniski patriotiska, proeiropeiska Kustība par Latviju, kas ir iespēja visiem, nepieder dažiem un sastāv no daudziem. Daļa no partiju apvienības ‘’Attīstībai/Par!’’.

Fakti par administratīvi teritoriālo reformu:

Kāpēc reforma vispār bija vajadzīga? Kā rakstīts OECD 2019. gada pārskatā, kur izvērtēta Latvijas ekonomiskā situācija: ‘’Salīdzinoši mazais pašvaldību izmērs samazina iespējas sniegt augstas kvalitātes sabiedriskos pakalpojumus, tai skaitā nodrošināt izglītību un sabiedrisko transportu.’’ Šobrīd Latvijā ir liela nevienlīdzība starp pašvaldībām un tas, kādus pakalpojumus varam saņemt, atkarīgs no tā, kurā pašvaldībā dzīvojam. Taču apvienojoties un liekot visu naudu kopā ir iespējams nodrošināt augstāku iedzīvotāju labklājību – piemēram, labāku izglītības kvalitāti, pieejamus sociālos pakalpojumus un jaunas darbavietas. Lielākas pašvaldības ir lētāk uzturēt, jo ir zemākas administratīvās izmaksas, kā arī tajās apvienojas spējīgākie vietējie vadītāji. 

Reģionālā reforma izveidojusi 42 pašvaldības pašreizējo 119 pašvaldību vietā. Reformas mērķi bija (1) izveidotas ekonomiski attīstīties spējīgas administratīvās teritorijas ar vietējām pašvaldībām; (2) pašvaldības spēj nodrošināt tām likumos noteikto autonomo funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā; (3) pašvaldības sniedz iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus par samērīgām izmaksām.

Programma
Izšķaidot attīstībai pieejamos līdzekļus pa visu teritoriju, neattīstām neko. Mums ir nepieciešami daži spēcīgi attīstības centri, kas ir Eiropas līmenī – lai mūsu cilvēki darba, iztikas un dzīves vietas meklējumos dotos turp, nevis uz ārvalstīm. Mums ir nepieciešami spēcīgi novadi, pietiekami lieli. Bet ērti sasniedzami pakalpojumu centri – katrā pagastā. Mums ir nepieciešami aktīvi iedzīvotāji – atbalstīsim apkaimju kustību, lai katrā novadā veidotos spēcīgi, vietējos jautājumos kompetenti sarunu partneri.
Visa Programma

Back to top