Vecāki un bērni var rēķināties ar daudz plašāku individuālo atbalstu bērnudārzos Aktualitātes, Fakti, Jaunumi
14.05.2020

Vecāki un bērni var rēķināties ar daudz plašāku individuālo atbalstu bērnudārzos

Pirmsskolu audzēkņi un viņu vecāki var rēķināties, ka turpmāk bērni bērnudārzos saņems daudz plašāku individuālo atbalstu latviešu valodas apguvei un, sākot obligāto izglītību piecu gadu vecumā, arī speciālo vajadzību izvērtējumu. Tas būs iespējams pateicoties Saeimas deputātes Marijas Golubevas (AP!) un “Attīstībai / Par!” Saeimas frakcijas priekšlikumiem, kurus šodien Vispārējās izglītības likuma grozījumos atbalstīja parlaments.

“Gan atbalsts latviešu valodas apguvei, gan speciālo vajadzību izvērtējums ir divi būtiski soļi ceļā uz patiesi iekļaujošu izglītības sistēmu Latvijā. Tās centrā ir bērns kā izglītības sistēmas pati būtiskākā vērtība. Katrs bērns ir pelnījis individuālu pieeju un katram no viņiem ir savas atšķirīgas vajadzības. Tās apzinot, varam palīdzēt bērnam mācībās sasniegt daudz augstākus rezultātus. Tikai iekļaujoša izglītība mūs aizvedīs arī uz labu izglītību,” saka likuma izmaiņu rosinātāja, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deputāte un Kustības “Par!” valdes locekle Marija Golubeva.

1. Pirmsskolas izglītības iestādēm būs jānodrošina atbalsts latviešu valodas apguvei visiem bērniem, kuriem tas nepieciešams, tai skaitā bērniem, kuriem latviešu valoda nav dzimtā.

2. Pirmsskolas izglītības iestādēm, bērniem sākot obligāto izglītību piecu gadu vecumā, būs jānodrošina bērnu speciālo vajadzību izvērtējums.

Atbalsts latviešu valodas apguvei 

Pirmsskolas izglītības iestādēs atbalsts latviešu valodas apguvei nepieciešams, lai bērni, kuriem latviešu valoda nav dzimtā, apgūstot mācības, justos droši. Ir ļoti būtiski, ka valsts nodrošina visiem bērniem vienādas iespējas iegūt labu izglītību. “Valstij visiem bērniem jānodrošina līdzvērtīgi apstākļi sava maksimālā potenciāla sasniegšanai. Mums ir  jāatbalsta visu bērnu tiesības iegūt kvalitatīvu izglītību,” uzsver Marija Golubeva.

Speciālo vajadzību izvērtējums

Speciālo vajadzību izvērtējuma mērķis ir palīdzēt pedagogiem saprast, kuram bērnam, iespējams, nepieciešams nodrošināt papildus aktivitātes vai nodarbības, kas viņam palīdzētu labāk uztvert mācību vielu, un kuram nepieciešama speciālistu, piemēram, logopēdu, psihologu u.c. palīdzība. “Laikus nesaņemot nepieciešamo atbalstu, pastāv iespēja, ka bērns atpaliks mācības, kas pamazām var novest pie dažādiem kompleksiem, morālām traumām vai pat izolācijas no sabiedrības,” skaidro Marija Golubeva.

Atsevišķas nodarbības dzimtajā valodā

Joprojām aktuāls un diskusijas rosinošs paliek AP! deputātes Marijas Golubevas un citu AP! Saeimas frakcijas deputātu priekšlikums ar likumu noteikt, ka bērniem, kuriem latviešu valoda nav dzimtā, bet kuri mācās latviešu valodas programmā, tiek dota atļauja pēc vecāku izvēles dažas nodarbības apgūt dzimtajā valodā. Šo priekšlikuma daļu šodien noraidīja Saeimas vairākums. Marija Golubeva ierosinājumu balsta bilingvālās izglītības pētnieku atzinumā, ka atbalsts dzimtajai valodai pirmsskolā un skolā veicina bērnu vispārējos mācību rezultātus.

Kolēģes viedoklim pievienojās viena no priekšlikuma iesniedzējām, Saeimas deputāte un Kustības “Par!” biedre Inese Voika (AP!).

“Attiecībā par iespēju mācīties citās valodās, ir svarīgs vārds “var”. Bērnudārzi var piedāvāt šādas programmas, bet tā nekādā veidā nebūtu obligāta prasība. Mēs redzam, ka šāda iespēja pozitīvi ietekmētu visiem kopīgās latviešu valodas apgūšanu. Latvija kopš tās dibināšanas ir bijusi atbalstoša mazākutautībām un tādai tai jābūt arī turpmāk.”


Manifests
Viss manifests
Marija Golubeva Gribu redzēt Latviju starp Eiropas modernākajām un brīvākajām valstīm, un es strādāju šim mērķim. Vairāk »
Programma
Nav jābūt “latviešu un krievu skolām”, ir jābūt kopīgām un labām Latvijas skolām, kuras nodrošina visiem bērniem mācības valsts valodā un iespēju mazākumtautībām kopt dzimto valodu, kā arī izcilas otrās un trešās valodas zināšanas un augsta līmeņa digitālās prasmes. Tad vecāki izvēlēsies tuvāko un kvalitatīvāko skolu, nevis būs spiesti meklēt “latviešu” vai “krievu” skolu saviem bērniem. Nodrošināsim papildu atbalstu pedagogiem un skolotāju palīgus, lai sekmētu bērnu ar īpašām vajadzībām mācības vispārizglītojošajās skolās. Skolu skaitam samazinoties, palielināsim atbalstu katra bērna mācību vajadzībām, lai kvalitatīva izglītība būtu pieejama visiem neatkarīgi no ģimenes ienākumiem un dzīvesvietas.
Visa Programma

Back to top