Mediķiem, skolotājiem un sociālo iestāžu darbiniekiem pēc atgriešanās no COVID-19 skartajām valstīm varēs izsniegt darbnespējas lapas Fakti, Jaunumi
10.03.2020

Mediķiem, skolotājiem un sociālo iestāžu darbiniekiem pēc atgriešanās no COVID-19 skartajām valstīm varēs izsniegt darbnespējas lapas

Lai samazinātu iespējamību saslimt ar COVID-19 riska grupām, piemēram, pacientiem ar hroniskām saslimšanām un gados vecākiem cilvēkiem, valdība lēma atbalstīt Veselības ministrijas priekšlikumu uz laiku papildināt esošo darbnespējas lapu izrakstīšanas kārtību.

Personām, kuras ciešā kontaktā ar cilvēkiem strādā ārstniecības un izglītības iestādēs, kā arī sociālās aprūpes centros un pansionātos, ģimenes ārsts varēs izrakstīt darbnespējas lapu uz 14 dienām arī tad, ja persona būs atgriezusies no COVID-19 skartajām valstīm un viņai nebūs saslimšanas simptomu.

Lai gan saslimt ar COVID-19 var ikviens, nopietnākas sekas var būt gados veciem cilvēkiem, personām ar novājinātu imunitāti un hroniskām saslimšanām. Līdz ar to izstrādāts risinājums, lai šīs grupas vairāk pasargātu no inficēšanās riska. Tāpēc tiesības saņemt darbnespējas lapu attieksies uz ārstniecības iestāžu, sociālās aprūpes institūciju un izglītības iestāžu darbiniekiem, kas, strādājot ir tiešā kontaktā ar citiem cilvēkiem, piemēram, ārsti, kuri sniedz palīdzību pacientam vai skolotāji, kuri strādā ar bērniem.

Citu valstu pieredze liecina, ka bērni COVID-19 pārslimo viegli, tomēr bērni ne vienmēr apzinīgi ievēro higiēnu, piemēram, regulāri mazgājot rokas, tāpēc pastāv lielāks risks infekcijai izplatīties. Ja mediķi, skolotāji un sociālajās aprūpes iestādēs strādājošie būs atgriezušies no COVID-19 skartajām teritorijām, uz kurām šobrīd ir attiecināti īpaši piesardzības pasākumi (Itālija, Ķīna, Irāna, Dienvidkoreja, Japāna un Singapūra), un nebūs iespējams vienoties ar darba devēju par attālinātā darba iespējām, personai būs jāsazinās telefoniski ar savu ģimenes ārstu.

Pēc situācijas izklāsta, tiks izsniegta darbnespējas lapa uz 14 dienām, skaitot no dienas, kad persona izbraukusi no skartās teritorijas. Šāda kārtība būs spēkā, kamēr ir aktuāli COVID-19 infekcijas izplatīšanās draudi.

Vienlaikus Veselības ministrija aicina darba devējus: nesūtīt darbinieku komandējumā uz minētajām teritorijām; iespēju robežās organizēt attālinātā darba iespējas darbiniekiem, kas atgriezušies no skartajām teritorijām; veikt pārrunas ar darbiniekiem, aicinot nedoties uz COVID-19 skartajām teritorijām arī atvaļinājuma laikā.

Gadījumā, ja darbinieks, kas uzturējies COVID-19 infekcijas skartajā teritorijā, kurai noteikti īpašie piesardzības pasākumi, atsakās ievērot pašizolāciju mājās, atbilstoši Darba likumam, darba devējam ir tiesības atstādināt darbinieku no darba, ja šis darbinieks, veicot darbu vai arī atrodoties darba vietā var kaitēt viņa paša vai citu personu drošībai un veselībai.


Back to top