I.Viņķele: Slimnīcu līmeņu revīzija nodrošinās vienlīdzīgu pakalpojumu pieejamību un kvalitāti Aktualitātes, Fakti
04.02.2020

I.Viņķele: Slimnīcu līmeņu revīzija nodrošinās vienlīdzīgu pakalpojumu pieejamību un kvalitāti

Lai veselības aprūpe būtu pieejamāka un kvalitatīvāka, Veselības ministrija panākusi vairākus nozīmīgus uzlabojumus, tostarp samazināti gaidīšanas laiki uz veselības aprūpes pakalpojumiem, ieviesti jauni valsts apmaksāti pakalpojumi, kā arī pilnveidota ārstniecības iestāžu uzraudzība.

Īstenojot plānotās reformas, veselības ministres Ilzes Viņķeles vadītā Veselības ministrija pārskatījusi pakalpojumu sniedzēju tīklu un samazinājusi gaidīšanas laiku uz veselības aprūpes pakalpojumiem. Tā, piemēram, rindas uz dienas stacionārā sniegtajiem pakalpojumiem kopš 2017.gada ir samazinājušās uz pusi – no 407 dienām līdz aptuveni 207 dienām.

Vienlaikus ieviesti jauni valsts apmaksāti pakalpojumi un uzlabota kompensējamo zāļu pieejamība. Jau no šā gada 1. aprīļa, ārstiem, izrakstot pacientam medikamentus no kompensējamo zāļu saraksta, receptē būs jānorāda zāļu aktīvās vielas nosaukums, tādējādi pacienti nepārmaksās, pērkot kompensējamos medikamentus.

Farmācijas jomas sakārtošana

Veselības ministrija arī šogad turpinās īstenot nepieciešamās izmaiņas farmācijas jomā, tostarp mazinot zāļu mākslīgo un faktisko nepieejamību un padarot caurspīdīgāku zāļu vairumtirdzniecību. Tāpat tiks turpināts darbs, lai uzlabotu farmaceitisko aprūpi un zāļu pieejamību mazāk apdzīvotās vietās.

Savukārt, lai nodrošinātu veselības sistēmas efektīvu un kvalitatīvu pārvaldi, Veselības inspekcija (VI) veikusi vairākus tematiskos auditus veselības aprūpes jomā, tostarp mamogrāfijas un insulta pacientu veselības aprūpes auditus. Veselības aprūpes kvalitāte arī turpmāk tiks auditēta. Tāpat tiks izstrādāti klīniskie algoritmi un pacientu ceļi, kā arī pilnveidota ārstniecības iestāžu uzraudzība.

Labāka pārvaldība slimnīcās

Šā gada februārī plānots apstiprināt padomes universitāšu slimnīcās, savukārt jau no pagājušā gada norisinās iepriekš neizziņotas pārbaudes slimnīcās, lai noteiktu to atbilstību pašreizējiem līmeņiem un sniegtajiem pakalpojumiem. 

Īstenotās pārbaudes, kuras tiks turpinātas katru gadu, ar mērķi efektīvāk plānot nepieciešamo infrastruktūru un cilvēkresursus, nodrošinot vienlīdzīgu pakalpojumu pieejamību un vienlīdzīgu pakalpojumu kvalitāti, vienlaikus attīstot ilgtspējīgu un perspektīvu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.

I.Viņķele arī skaidroja, ka slimnīcu līmeņu revīzija paredz, ka sarežģītākas manipulācijas un operācijas veicamas Rīgā un lielajās reģionālajās slimnīcās. Vienlaikus tas, ko iespējams izārstēt dienas stacionāros un ambulatori, būs pieejams tuvāk pacientu dzīvesvietai. Savukārt gadījumos, kad akūto palīdzību nevarēs saņemt tuvāk dzīvesvietai, palīdzību sniegs Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, nogādājot pacientu attiecīgajā iestādē, kurā ir pieejams kvalitatīvs pakalpojums.

Savukārt mediķu optimāla skaita nodrošināšanai, kā arī efektivitātes un caurspīdīguma palielināšanai, veikti vairāki nozīmīgi uzlabojumi, tostarp pārskatīts ārstniecības personu sadalījums amatu kategorijās, rezidentūras ilgums, kā arī palielināts ārstniecības personu atalgojums.

Ministre arī atgādināja, ka pašlaik, iesaistot nozari, norisinās darbs pie mediķu atalgojuma sistēmas revīzijas, kuras mērķis ir padarīt to caurskatāmāku, nosakot kāds darba apjoms veicams par attiecīgu darba laiku.

Ministrijas ieskatā svarīgs priekšnosacījums ir turpināt mediķu atalgojuma palielināšanu, tostarp, lai mazinātu vai apturētu māsu aizplūšanu prom no slimnīcām un radītu motivējošu darba vidi. Tāpat, lai sasniegtu Eiropas Savienības (ES) vidējiem rādītājiem tuvākus veselības rezultātus un rastu risinājumus pieejamības un kvalitātes problēmām, nepieciešams palielināt veselības aprūpes finansējumu.


Back to top