Veselības, Izglītības un zinātnes un Labklājības ministrijas kopā risinās mobinga situāciju skolās Aktualitātes, Fakti
29.01.2020

Veselības, Izglītības un zinātnes un Labklājības ministrijas kopā risinās mobinga situāciju skolās

Veselības ministre Ilze Viņķele, izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska un labklājības ministre Ramona Petraviča trīspusējās tikšanās laikā vienojās kopā veidot vienotu pieeju mobinga mazināšanai Latvijas skolās.

Tikšanās laikā ministres iepazinās ar katras ministrijas jau esošajiem pakalpojumiem un aktivitātēm, kas saistītas ar palīdzības sniegšanu mobingā cietušajiem, kā arī preventīvām darbībām, kas saistītas ar skolēnu sociālemocionālo audzināšanu un skolas kā drošas un no emocionālas un fiziskas vardarbības brīvas vides veidošanu. 

Mobings skolās ir jāapkaro kopīgi

Par vienu no redzamākajām problēmām tika atzīta pakalpojumu un aktivitāšu sadrumstalotība, kā arī nepietiekama sabiedrības izpratne par mobingu un informācijas trūkums par palīdzības iespējām. Lai apkopotu esošo praksi un pakalpojumus, izpētītu starptautisko pieredzi un sagatavotu pierādījumos balstītus konkrētus risinājumus un vienotu palīdzību skolām un pašvaldībām, ministrijas veidos darba grupu, kuras vadību uzņemas Veselības ministrija.

Mobings skolās nav tikai IZM vai tikai VM jautājums

I.Viņķele, I.Šuplinska un R.Petraviča uzsvēra, ka mobings ir starpnozaru jautājums, kura risināšanā jāiesaistās visu trīs ministriju ekspertiem, tādēļ nepieciešamas vienotas nacionālā līmenī noteiktas rekomendācijas, kas palīdzētu mazināt Latvijas skolās esošo emocionālo un fizisko vardarbību.


Ilze Viņķele Pieejama, moderna un kvalitatīva veselības aprūpe ir cilvēktiesības. Latvijas cilvēki ir pelnījuši saņemt ārsta palīdzību laikus. Medicīnas darbinieki ir pelnījuši pienācīgus darba apstākļus. Vairāk »

Back to top