NMPD ieviesīs mūsdienīgus IT un mākslīgā intelekta risinājumus Fakti, Jaunumi
08.01.2020

NMPD ieviesīs mūsdienīgus IT un mākslīgā intelekta risinājumus

Lai iedzīvotāji veselībai kritiskās situācijās saņemtu kvalitatīvāku un operatīvāku palīdzību, atbalstīti ieguldījumi mūsdienīgos informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) risinājumos Neatliekamās medicīnas palīdzības dienestā (NMPD).

Plānotie ieguldījumi NMPD IKT sistēmu attīstīšanā paredzēti turpmākos trīs gadus, īstenojot Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) projektu. Šajā projektā paredzēts tālāk attīstīt IKT risinājumu, kas ļaus nodrošināt datu apmaiņu ar ārstniecības iestādēm, kas nodrošina neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu.

NMPD brigādes operatīvi informēs slimnīcas par pacienta veselības stāvokli

Tas nozīmē, ka NMPD brigādei, vēl esot ceļā, būs iespēja slimnīcai operatīvi nodot informāciju par pacienta veselības stāvokli, brigādes mediķu veiktajām manipulācijām utt., lai ārsti slimnīcā jau var sagatavoties palīdzības sniegšanai konkrētajam pacientam. Īpaši svarīgi tas ir brīžos, kad pacienta veselības stāvoklis ir kritisks.

Šis risinājums paātrinās arī iespēju dienestam saņemt elektroniski atgriezenisko saiti no ārstniecības iestādēm, kas ir ļoti nozīmīgi ārstniecības personu kvalifikācijas pilnveidošanai. Šobrīd informācijas apmaiņa par pacientiem ārstniecības iestādē uzstādīto diagnozi notiek, tomēr pārsvarā papīra formātā un pēc ilgāka laika perioda. 

Lai īstenotu šīs ieceres un atvieglotu NMPD brigāžu darbu jau šobrīd, nepieciešams nomainīt esošās tehnoloģijas, nodrošinot arī mūsdienīgu programmatūru. IKT tehnoloģiju maiņa nodrošinās brigādēm atbalstu darbā, sākot no izsaukuma saņemšanas brīža līdz pat situācijām, kad nepieciešams izmantot telemedicīnas priekšrocības, piemēram, brigādei saņemot video tiešsaistes konsultāciju no speciālistiem dienestā. Tāpat plānots visās brigādēs uzlabot navigācijas un loģistikas sistēmas, kas ļauj dispečeriem reāllaikā pārraudzīt, kura brigāde šobrīd uzsāk izsaukumu, kura to pabeidz utt. 

Esošais IKT aprīkojums NMPD iepirkts ap 2010. gadu un šobrīd jau ir nolietojies, savukārt programmatūra novecojusi.

Tāpat plānotie IKT risinājumi ļaus dienestā pilnveidot darbinieku apmācību procesu, lai nodrošinātu nepārtrauktu profesionālo kvalifikāciju vairāk nekā 100 vietās visā Latvijā dislocētam brigāžu personālam, tostarp, nodrošinot video lekcijas, tiešsaistes kursus un citus e-vides apmācību risinājumus.

Mākslīgais intelekts operatīvi piedāvās risinājumus

Vēl viena priekšrocība – mākslīgā intelekta iespējas. Attiecīgi, analizējot iepriekšējos līdzīgus gadījumus, sistēma varēs piedāvās jau konkrētus risinājumus, piemēram, kura NMPD brigāde varētu doties konkrētajā izsaukumā. Tāpat tas kopumā, ilgtermiņā analizējot datus, ļaus uzlabot ārstniecības kvalitāti, mazināt kļūdu iespējas un veikt citus uzlabojumus. 

Projekta finansējuma kopējais apjoms ir 4,77 miljoni eiro, no kura ERAF finansējums – 4,05 miljoni eiro.  


Back to top