Veselības ministrija būtiski uzlabos mamogrāfijas pakalpojumu kvalitāti Aktualitātes
15.10.2019

Veselības ministrija būtiski uzlabos mamogrāfijas pakalpojumu kvalitāti

Veselības ministrija izstrādājusi konkrētus veicamos soļus, lai uzlabotu mamogrāfijas pakalpojumu kvalitāti, kas nodrošinās to, ka sievietes saņems labāk koordinētu un kvalitatīvāku krūšu veselības pārbaudi.

Izvērtējot valsts apmaksāto skrīninga mamogrāfijas pakalpojumu sniedzēju darbību, secināts, ka nepieciešami uzlabojumi vairākos virzienos. Viens no tiem – jāuzlabo radiologu un radiologu asistentu zināšanas kvalitatīvu mamogrāfijas attēlu iegūšanai un kvalitatīva attēla aprakstīšanai.

Mamogrāfijas rezultāti tikts starptautiski standartizēti

Veselības inspekcija pārbaudēs secināja, ka ir būtiski ieviest vienotu programmu nodrošinājumu, vienu radioloģisko datu apstrādes, uzglabāšanas un pārraides sistēmu, kā arī ieteicams mainīt attēlu vērtēšanas sistēmu. Tā rezultātā šobrīd notiek darbs, lai mamogrāfijas rezultāti tiktu starptautiski standartizēti, izmantojot BI-RADS klasifikācijas sistēmu. 

Patlaban notiek darbs, lai izveidotu tehnisko specifikāciju iepirkumam par neformālās izglītības programmas sagatavošanu un apmācību īstenošanu radiologiem. Papildus notiek konsultācijas ar attiecīgās jomas speciālistiem par apmācību programmā iekļaujamajām tēmām un apmācību organizatorisko norisi.

Sievietēm būs pieejamāki informatīvie materiāli par krūšu veselību

Tāpat tiek strādāts pie uzlabojumiem, lai pacientes pēc mamogrāfijas skrīninga vienmēr saņemtu atgriezenisko saiti par turpmāk nepieciešamajiem izmeklējumiem vai turpmāko rīcību. Uzlabota arī uzaicinājuma vēstule, ko izsūta sievietēm, un gada sākumā īstenota informatīvā kampaņa “Neriskē ar ieguldīto!”. Turpinās arī darbs pie papildu informatīvo materiālu izgatavošanas.

Plānots, ka ieviešot minētos uzlabojumus, sievietes saņems labāk koordinētu un kvalitatīvāku krūšu veselības pārbaudi.

Jau ziņots, ka Veselības inspekcija auditu veica sadarbībā ar citām iestādēm ar mērķi noskaidrot esošo situāciju par skrīninga mamogrāfijas pakalpojuma sniegšanu, identificēt būtiskākās problēmas un sagatavot ieteikumus pakalpojuma uzlabošanai. Kopumā tika veikta 26 ārstniecības iestāžu risku analīze pēc noteiktiem kritērijiem, un izlases kārtībā uz vietas pārbaudītas 9 ārstniecības iestādes, ņemot vērā arī ģeogrāfisko izvietojumu un apkalpojamo pacientu skaitu.


Back to top