Sociālie partneri atbalsta Veselības ministrijas noteiktās papildu nepieciešamā finansējuma prioritātes Aktualitātes, Jaunumi
04.09.2019

Sociālie partneri atbalsta Veselības ministrijas noteiktās papildu nepieciešamā finansējuma prioritātes

Sociālie partneri vienbalsīgi atbalsta veselības ministres Ilzes Viņķeles vadītās Veselības ministrijas noteiktās papildu nepieciešamā finansējuma prioritātes un aicina valdību veidojošās koalīcijas partnerus pildīt Veselības aprūpes finansēšanas likumā paredzētās saistības attiecībā uz paredzamo finansējumu veselības nozarei, kā arī valdības deklarācijā* un rīcības plānā** paredzēto.

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Veselības aprūpes nozares apakšpadomes (VANA) sanāksmē veselības ministre Ilze Viņķele informēja sociālos partnerus par notiekošo 2020.gada valsts budžeta veidošanas procesu un ministrijas izvirzītajām prioritātēm.

Kopumā prioritāro pasākumu īstenošanai veselības nozarē nākamā gada budžetā būtu nepieciešami 279 miljoni eiro, no kā 119,7 miljoni būtu nepieciešami, lai īstenotu likumā noteiktās saistības pret ārstniecības personām viņu atalgojuma palielinājumam. Šobrīd sarunas budžeta veidošanā joprojām ir procesā, vienlaikus noteikts lēmums par iepriekš uzņemto saistību izpildi līdz šim nav ticis pieņemts.

Tikšanās laikā sociālie partneri norādīja, ka tiesiskā valstī ir jāievēro likumā paredzētās garantijas un iepriekš dotie solījumi ir jāpilda, jo vairāk tāpēc, ka ekonomika valstī ir ar augšup ejošu tendenci. Tāpat tika izteikts aicinājums ievērot starptautiski atzītu un objektīvu nepieciešamību veselības aprūpei atvēlēt ne mazāk kā 12% no kopējiem valdības izdevumiem, kas saistīts ar skaidru valdības prioritāšu noteikšanu. 

Savukārt veselības nozares finansēšana pēc pārpalikuma principa, kā tas tika pieļauts dažus gadus iepriekš, ir nepieļaujama un padarīs valsts apmaksāto veselības aprūpi nepieejamu. Minēto iemeslu dēļ nepieciešams turpināt iepriekšējos gados uzsākto pasākumu īstenošanu, kuru atbalstījuši ir visi šobrīd valdību veidojošie politiskie spēki.

Uzziņai:

*Deklarācija par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību paredz: “136.Nodrošināsim Veselības aprūpes finansēšanas likumā noteikto normu izpildi, palielinot publiskā sektora finansējumu veselības aprūpei un paaugstinot veselības aprūpē strādājošo darba samaksu”.

**Valdības rīcības plāns Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai paredz: “Sākot ar 2020. gadu, veselības aprūpes vispārējās valdības sektora [Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija regulas (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā (Dokuments attiecas uz EEZ) A pielikuma 2.113. punkta izpratnē] finansējums veido vismaz 4 % no iekšzemes kopprodukta.

2) Katru gadu darba samaksa ārstniecības personām un pārējam personālam veselības aprūpes tarifos tiek palielināta par 20 %, 2021. gadā ārstu vidējai darba samaksai sasniedzot divkāršu tautsaimniecībā nodarbināto darba algu, vienlaikus palielinot arī pārējo ārstniecības personu darba samaksu un mazinot darba samaksas atšķirības starp nozarē strādājošiem.”


Back to top