Augstākā izglītība: “Attīstībai / Par!” piedāvā trīs soļus tās glābšanai
20.08.2019

Augstākā izglītība: “Attīstībai / Par!” piedāvā trīs soļus tās glābšanai

Ņemot vērā Latvijas Universitātes rektora vēlēšanās izgaismotos būtiskos trūkumus augstskolu pārvaldības modelī un pildot dotos priekšvēlēšanu solījumus par pasaules pieredzei atbilstošu un  ikvienam Latvijas iedzīvotājam pieejamu augstāko izglītību, “Attīstībai / Par!” piedāvā konkrētus soļus Latvijas augstākās izglītības sistēmas stiprināšanai.

1. Profesionāla augstskolu pārvaldība

Vairums Eiropas Savienības valstu seko profesionalizētam vadības modelim, nodalot akadēmiskā darba vadīšanu no valdes pienākumiem jeb profesionālas vadības, kas atbild gan par augstskolu attīstības plāniem, gan finansējuma piesaisti un sadalījumu, ievērojot labas pārvaldības principus. Aicinām grozīt Augstskolu likumu, ieviešot augstskolu padomes, kuras veido Latvijas un ārvalstu vadības speciālisti.

2. Pasaules pieredzei atbilstoša augstākā izglītība

Lai sekmētu akadēmisko izcilību un Latvijas augstskolām piesaistītu starptautiski konkurētspējīgus mācībspēkus, aicinām Augstskolu likumā paredzēt, ka par katru profesora amata kandidātu tiek nodrošināts starptautisks vērtējums, ko organizē neatkarīga iestāde – Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra vai Latvijas Zinātnes padome (Augstskolu likuma 33. panta grozījumi). Tāpat nepieciešams paredzēt, ka visi konkursi uz profesora un asociētā profesora amatiem tiek izsludināti starptautiski, vienlaikus likvidējot visus administratīvos šķēršļus izcilu starptautisku kandidātu piesaistei.

3. Intensīva augstskolu sadarbība

Nepieciešams nodrošināt intensīvu sadarbību Latvijas augstskolu starpā gan studiju programmu organizācijā, gan resursu sadales jautājumos. Jāveido tiesiskais ietvars un jāatvieglo priekšnosacījumi kopīgu studiju programmu realizācijai, tādā veidā efektīvāk koplietojot resursus un veicinot starptautiski konkurētspējīga akadēmiskā personāla piesaisti programmām.

“Ja mēs vēlamies tuvināt Latvijas augstskolas pasaulē konkurētspējīgam līmenim, tad pārmaiņas ir nepieciešamas. Tie ir jautājumi, kurus vajadzēja risināt jau sen. Būtu lietderīgi izmantot šo situāciju, lai kopīgi modernizētu augstāko izglītību Latvijā,”


saka Marija Golubeva, “Attīstībai / Par!” frakcijas deputāte un Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas locekle.

Piedalies diskusijā!
Vai Tu esi apmierināts ar Latvijas augstākās izglītības kvalitāti?

Back to top