Oskars Kaulēns: 10 problēmas, kas satrauc jauniešus Aktualitātes, Fakti, Viedokļi
30.04.2019

Oskars Kaulēns: 10 problēmas, kas satrauc jauniešus

Katru mācību gadu viens no pēdējiem mācību projektiem 12. klašu skolēniem, mācoties politiku, ir savas politiskās partijas programmas veidošana. Šoreiz ļoti atbilstoši – gatavojoties dalībai Eiropas Parlamenta vēlēšanās 25. maijā.

Divu dienu garumā esmu lasījis un iedziļinājies turpat 30 dažādās versijās par to, kā mums vajadzētu, bet kā mēs pašreiz nedzīvojam Eiropas Savienībā.

Oskars Kaulēns, Kustības Par! valdes loceklis un Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas direktores vietnieks metodiskajā darbā

Mācību projekta ietvaros skolēni ir identificējuši aktuālākās problēmas Eiropas Savienībā; ar konkrētiem datiem (pētījumu rezultātiem, statistikas datiem u.c.) pamatojuši, kāpēc tās ir problēmas; piedāvājuši savus risinājumus Eiropas vai Latvijas mērogā un modelējuši potenciālos ieguvumus no šādu risinājumu īstenošanas.

Dažas no problēmām, kas satrauc jauniešus un kuru risināšanai mums vajadzētu pievērst uzmanību

1. demogrāfiskā krīze Eiropā, kas izpaužas kā salīdzinoši zemi dzimstības rādītāji un sabiedrības vispārējā novecošanās, kas jau drīzā nākotnē radīs papildus slogu uz sociālo budžetu un valstu ekonomiku;

2. jauniešu augstie bezdarba rādītāji Eiropā, kas liecina ne tikai par jauniešu personīgo neprasmi iekļauties darba tirgū, bet arī darbatirgus prasību un iegūstamās izglītības kvalitātes savstarpējo neatbilstību;

3. nacionālisma tendences Eiropā, kas izpaužas kā savas nācijas unikālo tiesību aizstāvēšana iepretim tādām Eiropas Savienības pamatvērtībām kā atvērtība, multikulturālisms un brīvība;

4. nelegālā migrācija no citām pasaules valstīm uz Eiropas Savienību, kas apdraud ekonomisko stabilitāti, cilvēku fizisko drošību un iespēju aizsargāt savas unikālās vērtības;

5. Eiropas valstu skeptiskā attieksme pret bēgļu uzņemšanu, kas liedz iespēju Eiropas Savienībai iegūt nepieciešamo darbaspēku un apliecina atsevišķu Eiropas valstu vienaldzību pret citu valstu problēmām;

6. populisma tendences Eiropā, kas izpaužas pilsoņu nekritiskā attieksmē pret politiķu solījumiem un iedzīvotāju lētticībā, radot Brexit scenārija atkārtošanās risku;

7. diskriminācija pret atšķirīgi domājošiem cilvēkiem un tiem, kuru izvēlētais dzīves modelis neatbilst sabiedrībā pieņemtajam uzstādījumam, ņemot vērā viņu etnisko piederību, reliģisko pārliecību vai seksuālo orientāciju;

8. ekonomiskā nevienlīdzība Eiropas Savienības valstu starpā, kas veicina iekšējo migrāciju no mazāk attīstītām valstīm uz tām, kurās dzīves līmenis ir augstāks un dzīves iespējas – plašākas;

9. iedzīvotāju zemā politiskā līdzdalība valsts un Eiropas Parlamenta vēlēšanās, kas noved pie pieaugošas neuzticības Eiropas institūcijām un skeptiskas attieksmes pret Eiropas Savienības ilgtspēju;

10. vides piesārņojums un globālā sasilšana, kas draud ar drīzu ekoloģisko krīzi ne tikai Eiropas, bet pasaules mērogā, un augstu veselības problēmu risku.

Diezgan satraucoši, lai neteiktu vairāk. Tāpēc rīcība ir nepieciešama tagad.

Lūk, viena jaunieša mēģinājums pievērst pasaules vareno uzmanību tam, uz ko mēs ejam un vai mēs turp gribam doties.Back to top