Ģimenes ārstiem nebūs jāsniedz detalizēta informācija VID par pacientiem izrakstītajām kvītīm Aktualitātes, Fakti, Jaunumi
09.04.2019

Ģimenes ārstiem nebūs jāsniedz detalizēta informācija VID par pacientiem izrakstītajām kvītīm

Lai samazinātu administratīvo slogu ģimenes ārstiem un citiem veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem ar mazu apgrozījumu, Veselības ministrija piedāvā atsacīties no iepriekš noteiktā pienākuma Valsts ieņēmumu dienesta (VID) elektroniskajā sistēmā ievadīt detalizētu informāciju par pacientiem izrakstītajām kvītīm. 

Valdība šodien, 9. aprīlī, Veselības ministrijas piedāvātos grozījumus Ministru kabineta noteikumos* atbalstīja

Pagājušā gada nogalē tika apstiprināta kārtība, kas paredz, ka no šā gada februāra veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem VID elektroniskajā sistēmā jāievada katra izrakstītā kvīts, norādot pacienta vārdu, uzvārdu, personas kodu, saņemto pakalpojuma veidu, kā arī kvīts numuru un samaksāto summu. Iepriekš ģimenes ārstu prakses atskaitījās par izrakstītajām kvītīm, reizi ceturksnī, sistēmā norādot izrakstīto kvīšu numurus, to skaitu un darījumu summu.

Pirmā atskaite pēc jaunajām prasībām VID būtu jāiesniedz aprīlī, tāpēc Veselības ministrija rosināja steidzami veikt izmaiņas un neattiecināt jaunās prasības uz veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem ar mazu apgrozījumu, lai neradītu nepamatotu administratīvo slogu.

Šodien apstiprinātie grozījumi MK noteikumos paredz, ka veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem ar mazu apgrozījumu, piemēram, ģimenes ārstu praksēm, nebūs jāievada sistēmā tik detalizēta informācija.

Pacientu datu aizsardzība

Otrs aspekts saistīts ar pacientu datu aizsardzību. Pēc spēkā esošajiem noteikumiem veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem katrā reģistrētajā kvītī un elektroniski sagatavotajā reģistrētajā kvītī ir jānorāda pacienta vārds, uzvārds un personas kods, taču tie ir veselības dati, kurus nedrīkst apstrādāt bez paša pacienta piekrišanas, tātad nedrīkst nodot arī VID.

Līdz ar to Veselības ministrija rosina atcelt šo normu un saglabāt to, ka pacienta vārdu, uzvārdu un personas kodu kvītī ir jāraksta pēc paša pacienta pieprasījuma.

Jāatzīmē, ka personas, kuras vēlas atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākumu nodokli par veselības aprūpes pakalpojumiem, brīvprātīgi var iesniegt gada ienākumu deklarāciju VID. 

Izmaiņas stājas spēkā nākamajā dienā pēc šo grozījumu publicēšanas Latvijas Vēstnesī.

* Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumi Nr.96 “Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība”


Back to top