PAR vienotām skolām Latvijā Aktualitātes
08.03.2018

PAR vienotām skolām Latvijā

Mēs esam PAR vienotu  skolu sistēmu,

nevis divās nošķirtās pasaulēs sadalītām skolām, 

kurā visu tautību bērni mācās kopā pamatā latviešu valodā,

kurā mazākumtautību bērni mācās dzimto valodu un dažus priekšmetus dzimtajā valodā,

tas ir, krievu, baltkrievu, ukraiņu, poļu, lietuviešu, ebreju, romu, igauņu valodās,

ja vecāki to vēlas un ja skolā ir noteikts skaits šādu bērnu,

tai skaitā, dalot klasi grupās, ar katru no kurām strādā cits skolotājs;

(skola piedāvā šādu priekšmetu īpatsvaru pamatskolas vecākajās klasēs ap 25% no kopējā priekšmetu skaita).

 

Mēs esam PAR integrētu valodu un satura apgūšanu.

Par to, lai pēc iespējas daudziem bērniem (latviešiem un visiem citiem) ir iespēja dažus priekšmetus mācīties angļu vai citā pasaules valodā.

 

PAR to, lai visi eksāmeni visos līmeņos notiek tikai  latviešu valodā, neatkarīgi no mācību valodu proporcijām skolās.

 

Mēs esam PAR atbilstošiem resursiem

  • skolu pārejai uz klašu dalīšanu grupās;
  • tādu skolotāju sagatavošanai, motivēšanai un atalgošanai, kas māk un spēj strādāt latviešu valodā ar citu tautību bērniem;
  • bērnu ar īpašām vajadzībām atbalstam reformas laikā.

 

Mēs esam PAR to, lai visi bērni pēc dažiem gadiem mācās vienotā skolā.

Lai katrs bērns, beidzot skolu, lieliski zina latviešu un vēl divas pasaules vai digitālās valodas  (piemēram, latviešu, angļu un C++ vai latviešu, krievu un franču).  

Krievu valoda latviešu bērniem arī turpmāk ir tikai un vienīgi brīvprātīga izvēle.

 

Ir jāsāk ar:

  • ar pienācīgu finansējumu un uzmanību skolu saliedēšanai,
  • ar skaidri izvirzītu mērķi – pēc 5 gadiem visām skolām jāpiedāvā mācību programma latviešu valodā ar iespēju pēc pieprasījuma mācīt atsevišķus priekšmetus bilingvāli,
  • ar mērķtiecīgu latviešu skolu sagatavošanu mazākumtautību bērnu uzņemšanai,
  • ar papildu skolotājiem un visu skolotāju sagatavošanu darbam latviešu valodā arī ar bērniem, kuriem ir cita dzimtā valoda,
  • ar 3 gados veiktu visu skolu auditu, nosakot gatavību pārejai uz vienotu skolu,
  • ar tam sekojošu 2 gadu pārejas periodu, kuros auditos apstiprinātās skolas gatavojas uzņemt citu dzimto valodu skolēnus un komplektē skolotāju sastāvu.

 

Mēs esam PRET sašķeltu sabiedrību.

 

PRET mehāniski noteiktu lielāku latviešu valodas proporciju, būtībā saglabājot nošķirtu “latviešu” un “krievu” skolu pasauli, kas turpina atražot sašķeltu sabiedrību.

 


Back to top