Evita Goša: Latvijā katra trešā sieviete cieš vai cietusi no vardarbības; Stambulas konvencija jāratificē nekavējoties Aktualitātes, Fakti
26.01.2018

Evita Goša: Latvijā katra trešā sieviete cieš vai cietusi no vardarbības; Stambulas konvencija jāratificē nekavējoties

Latvijā ir Eiropas Savienības dalībvalstu vidū augstākais iedzīvotāju tolerances līmenis pret vardarbību. Stambulas konvencija ir praktisks intruments, kas paredz konkrētus soļus vardarbības novēršanai, atklāšanai un sodīšanai.

Latvijā 32% sieviešu (vidēji Eiropas Savienības dalībvalstīs tie ir 22% ) ir piedzīvojušas fizisku un/vai seksuālu vardarbību no esošā vai bijušā partnera savas dzīves laikā , un katru gadu vairākas sievietes nogalina viņu dzīvesbiedri. Nav it nekāda pamata apgalvojumam, ka Latvijā vardarbības novēršanai tiek darīts pietiekami daudz.

Kas ir Stambulas konvencija?

Stambulas konvencijas pilnais nosaukums ir Eiropas Padomes Konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu. Tas ir svarīgs instruments, kas palīdzētu Latvijas situāciju ievērojami uzlabot. Konvencijā apkopotas tās darbības un pasākumi, kas konvenciju ratificējušajām dalībvalstīm jāveic.

To vidū ir gan visdažādākā rakstura pasākumi līdztiesības veicināšanai un dzimumu aizspriedumu un stereotipu izskaušanai (t. sk. iekļaujot līdztiesības jautājumus visu līmeņu izglītības programmās), gan vardarbības prevencijas pasākumu kopums, gan pasākumi vispusīgai atbalsta sniegšanai vardarbības upuriem. Valstij ir jānodrošina atbilstoši administratīvie un finanšu resursi iepriekš minēto darbību un pasākumu īstenošanai.

Par konvenciju šobrīd tiek izplatīti dažādi mīti un notiek mēģinājumi to diskreditēt un sagrozīt tās būtību. Taču konvencijas darbības joma ir vienīgi jebkāda vardarbība pret sievietēm, tostarp vardarbība ģimenē, kas nesamērīgi skar sievietes.

Latvijai kā atbildīgai Eiropas Padomes dalībvalstij, kam rūp savas sabiedrības veselība, drošība un aizsardzība, neapšaubāmi jāratificē konvencija jau vistuvākajā laikā.

Programma
Stambulas konvencija nostiprina valsts pienākumu rūpēties par vardarbības ģimenē izskaušanu. Latvija jau spērusi lielo vairumu tiesisko soļu ģimenes locekļu aizsardzībai vardarbības gadījumos. Konvencija uzliks mums pienākumu sekot līdzi likumu izpildei, izvērtēt un starptautiski ziņot par to, kā mums praksē veicās ar šo tiesisko instrumentu izmantošanu, un kā tas ir vai nav mazinājis vardarbību ģimenē.
Visa Programma

Back to top