Ints Dālderis iesniedz likumprojektu par valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību darbinieku algu publicēšanu internetā Aktualitātes, Fakti
20.12.2017

Ints Dālderis iesniedz likumprojektu par valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību darbinieku algu publicēšanu internetā

Tagad, kad Saeima pieņēmusi Inta Dāldera rosinātos grozījumus par valsts un pašvaldību amatpersonu un darbinieku algu publicēšanu internetā, Kustības Par! valdes loceklis izstrādājis un iesniedzis likumprojektu arī par visu valsts un pašvaldības kapitālsabiedrību, izglītības iestāžu, kā arī Latvijas Bankas amatpersonu un darbinieku algu publiskošanu internetā katru mēnesi.

I. Dāldera iesniegtie priekšlikumi paredz: algu publicēšanas nosacījumi, kas tagad pēc tikko pieņemtajiem grozījumiem attiecināti uz valsts tiešās un pastarpinatās pārvaldes iestādēm, jāpiemēro arī visām valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrībām, publiski privātajām kapitālsabiedrībām un kapitālsabiedrībām, kurās valsts, pašvaldības vai publiski privātajai kapitālsabiedrībai pieder visas kapitāla daļas, darbiniekiem un amatpersonām. Izveidotais normatīvais regulējums paredz, ka Ministru kabinets nosaka tādas amatpersonas un darbiniekus šajās kapitālsabiedrībās, kuru atalgojums un pienākošās naudas summas nav publicējami valsts drošības vai komercnoslēpuma apsvērumu dēļ, kā arī gala termiņu, kura notecējuma beigās šī informācija kļūst atklāti vispārpieejama Latvijas Nacionālajā arhīva Latvijas Valsts arhīvā, lai novērstu komercnoslēpuma jēdziena nelabticīgu izmantošanu un ilgtermiņā sabiedrībai dotu iespēju pārliecināties par valsts resursu izmantošanas pamatojumu.

Tāpat iesniegtais projekts paredz, ka Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā algu publicēšanu piemēro arī attiecībā uz visiem Latvijas Bankas un valsts un pašvaldību izglītības iestāžu darbiniekiem un amatpersonām. Priekšlikumi paredz, ka iestādes visām amatpersonām un visiem darbiniekiem aprēķināto atalgojumu un citas pienākošās naudas summas katru mēnesi publicē iestādes mājaslapā internetā, ja likums nenosaka citādi. Arī šajā gadījumā Ministru kabinets nosaka iestādes, amatpersonas un darbiniekus, kā atalgojums un pienākošās naudas summas nav publicējami valsts drošības apsvērumu dēļ.


Back to top