Par Valsts kontroles atteikumiem sniegt palīdzību KNAB “Rīdzenes sarunu” lietas izmeklēšanā Fakti
30.11.2017

Par Valsts kontroles atteikumiem sniegt palīdzību KNAB “Rīdzenes sarunu” lietas izmeklēšanā

Sagatavojis: Andrejs Judins, Kustības Par! biedrs, “Oligarhu lietas” izmeklēšanas komisijas pārstāvis

[Šo četru atteikumu laikā Valsts konstroles vadītāja bija Inguna Suraba, tagadējā “Oligarhu lietas” izmeklēšanas komisijas vadītāja red.]

Izmeklējot ar “Rīdzenes sarunām” saistītu “AirBaltic” lietu, KNAB atzina par nepieciešamu veikt uzņēmumā revīziju, lai izvērtētu tā finansiālo un saimniecisko darbību un pārbaudītu nodokļu aprēķināšanu un samaksu. Ņemot vērā, ka vienīgā valsts revīzijas iestāde Latvijā ir Valsts kontrole, KNAB lūdza tās palīdzību, lai noskaidrotu, vai AS “Air Baltic Corporation” rīcība ar valsts līdzekļiem ir bijusi tiesiska, pareiza un efektīva.

1.

2010. gada 15. septembrī KNAB nosūtīja vēstuli Valsts kontrolei ar lūgumu informēt, vai tā ir veikusi revīziju AS “AirBaltic” un, ja tāda nav bijusi veikta, tad vai tāda tikusi plānota. Ar šo vēstuli KNAB skaidri norādīja uz ieinteresētību šādas revīzijas veikšanā.

2010. gada 6. oktobrī KNAB saņēma Valsts kontroles atbildi, kurā tika norādīts, ka šāda revīzija nav bijusi veikta, un nav arī plānota 2010. gadā.

2.

2010. gada 27. decembrī KNAB otrreiz informēja Valsts kontroli par ieinteresētību revīzijas veikšanā AirBaltic, nosūtot Valsts kontrolei lūgumu to ieplānot 2011. gadā un izvērtēt uzņēmuma saimnieciskos darījumus, tostarp arī rīcību ar AirBaltic zīmolu, noslēgto līgumu lietderību, finanšu līdzekļu izlietojuma likumību, kā arī noskaidrot, vai valsts interesēm tika radīts kaitējums un nodarīti zaudējumi.

2011. gada 13. janvārī Valsts kontrole, aizbildinoties ar nepieciešamību nodrošināt citas ieplānotās revīzijas, atbildēja, ka 2011. gadā nav iespējams veikt revīziju AirBaltic. Turklāt Valsts kontrole uzsvēra, ka tās ieskatā revīzijas veikšana AirBaltic nav lietderīga, jo lietu izvērtē arī prokuratūra. Valsts kontroles vadītāja Inguna Sudraba publiski 2011. gada 3. oktobrī bija norādījusi, ka AirBaltic akcionārs – valsts Satiksmes ministrijas personā – ilgstoši nezināja, kāds ir AirBaltic finanšu stāvoklis, kā rezultātā bija nepieciešams veikt daudzmiljonu ieguldījumus akciju sabiedrībā. Neraugoties uz informāciju par 95 miljonu lieliem zaudējumiem, Valsts kontrole revīziju nebija ieplānojusi.

3.

2011. gada 3. oktobrī KNAB, ņemot vērā arī pašas Valsts kontroles vadītājas publiski paustās bažas par AirBaltic pārvaldību, lūdza Valsts kontroli nekavējoties uzsākt AirBaltic revīziju, norādot arī uz KNAB gatavību dalīties ar revīzijai nepieciešamajiem materiāliem, kas atrodas izmeklēšanas iestādes rīcībā.

2011. gada 7. oktobrī Valsts kontrole atkārtoti, aizbildinoties ar to, ka revīzija AirBaltic nav bijusi iekļauta revīziju gada plānā, un norādot, ka Valsts kontroles ieskatā ir nelietderīgi veikt revīziju uzņēmumā, par kura darbību KNAB ir uzsākts kriminālprocess, atteica revīzijas veikšanu AirBaltic. Valsts kontrole arī uzsvēra, ka AS AirBaltic ir iecelta jauna padome un valde, kuru uzdevums ir iespējams īsā laikā novērst pieļautos pārkāpumus un nodrošināt akciju sabiedrības pārvaldi atbilstoši labas pārvaldības principiem.

4.

2011. gada 11. novembrī KNAB kārtējo reizi lūdza Valsts kontroli iekļaut nu jau 2012. gada plānā revīzijas veikšanu AirBaltic, norādot ne vien uz Valsts kontroles likumā noteiktajām iestādes kompetencēm, bet arī uz to, ka KNAB nav nedz pilnvarojuma, nedz kapacitātes veikt revīzijas pašam.

2011. gada 28. novembrī KNAB saņēma ceturto Valsts kontroles atteikumu, kurā bija norādīts uz to, ka valsts kontrole pati sastāda savu revīziju gada plānu – neatkarīgi no citu valsts iestāžu lūgumiem un tās ieskatā revīzija AS Air Baltic Corporation nav lietderīga un arī 2012. gadā netiks plānota.

2016.gada 30. novembrī KNAB izbeidzis kriminālprocesu, nebūdams spējīgs konstatēt noziedzīgu nodarījumu sastāvus AirBaltic lietā.

 

 

1.

15.09.2010 KNAB jautā vai ir veikta revīzija AirBaltic un ja nē, tad vai ir plānota

06.10.2010 VK atbild noraidoši

2.

27.12.2010 KNAB lūdz VK veikt revīziju AS Air Baltic Corporation 2011. gadā

13.01.2011 VK atbild noraidoši

3.

03.10.2011 KNAB lūdz VK nekavējoties uzsākt revīziju AS Air Baltic Corporation

07.10.2011 VK atbild noraidoši

4.

11.11.2011 KNAB lūdz iekļaut 2012. gada revīziju plānā revīzijas veikšanu AS Air Baltic Corporation

28.11.2011 VK atbild noraidoši


Back to top