Edīte Millere: Novada nākotnes vārdā ir jāatbalsta uzņēmīgie iedzīvotāji

Tukuma novada Kustības Par! nodaļas dibinātāja, nodibinājuma Iespējamā misijaabsolvente un direktore Edīte Millere, runājot par jaunveidojamo Tukuma novadu, izceļ nepieciešamību nākamajam pašvaldības sasaukumam daudz aktīvāk komunicēt ar aktīvākajiem iedzīvotājiem, atbalstot uzņēmējdarbības attīstību un dažādu līmeņu iniciatīvas.

Paplašinātajā Tukuma novadā darba iespējas ir līdzīgas kā citās salīdzināmās Latvijas teritorijās, taču liels izaicinājums ir piesaistīt un noturēt augsta līmeņa profesionāļus ar lielu pieredzi savās jomās. Nereti Tukums un apkārtējās teritorijas šiem cilvēkiem kalpo tikai kā guļamrajons un vieta, kur bērnus sūtīt bērnudārzā vai skolā. Šeit galvenais risinājums būtu kvalitatīvas dzīvesvides un pakalpojumu radīšana, kas ir primārais pašvaldības uzdevums. 

Reāls atbalsts bez šķēršļu joslas

Kustība Par! uzskata, ka Tukuma novadā ir jārada vide, kur uzņēmējdarbībai augt un attīstīties, piemēram, papildus salīdzinoši nelielajam  finansiālajam atbalstam uzņēmējdarbības uzsākšanai ir jāveido arī koprades telpas, kas kalpotu gan kā fiziskas darba vietas speciālistiem, kuri citkārt ceļotu uz Rīgas biroju, gan  vieta, kur satiekas cilvēki darītāji un rodas jaunas sinerģijas. Tāpat arī jaunajiem uzņēmējiem ir nepieciešama mērķtiecīga informācija par pieejamajiem resursiem un palīdzība spert pirmo soli birokrātiskajā pasaulē. Pašvaldībai ir skaidri jāuzrunā savi iedzīvotāji un jāaicina uz aktivitāti, iespēju izmantošanu, savu nostāju pauž Edīte. 

Aktīvākie novadnieki veiksmīgi apgūst arī pieejamās projektu naudas, taču  process jaunajiem uzņēmējiem nereti ir par sarežģītu, un, ja nu tomēr izdodas tikt cauri, pats finansiālais atbalsts ir pieejams tikai tiem, kuriem jau ir diezgan liels pašu līdzfinansējums. 

“Bezdarba līmenis mūsu teritorijā ir pietiekami augsts un nabadzība – pietiekami liela problēma, lai to neignorētu. Arī pelēkā ekonomika ir reāla, un cilvēkiem ir jāpalīdz izkļūt no apburtā loka – pelna, bet ne pietiekami, lai maksātu nodokļus, sociālo iemaksu nav, pensijas nav,” pauž Edīte. Tāpat ir īpaši jāatbalsta sociālās uzņēmējdarbības attīstība un tūrisma pakalpojumu dažādošana, tajā skaitā jāsakārto un jāattīsta Engures osta, kas varētu kalpot kā brīnišķīgs galamērķis ceļotājiem. 

Runājot par lielākiem uzņēmumiem, kuri vēlas vai jau darbojas novada teritorijā, viņa norāda, ka pašvaldībai nepieciešams nākt pretī ar pieejamiem telpu īres piedāvājumiem un jāsakārto attiecīgā infrastruktūra: Aktuāla ir telekomunikāciju infrastruktūras atjaunošana un uzlabošana. Jau šobrīd, pēc Tele 2 datiem, Engures novadā par 64% audzis interneta lietošanas apjoms, savukārt tā kvalitāte ir zemā līmenī. Tukuma novadu interneta modernizācijas pasākumi apgājuši ar līkumu, pašvaldībai nāksies iniciēt jaunu mobilā interneta bāzes staciju izvietošanu un optiskā interneta ieviešanu stratēģiskajos novada punktos.

Pašvaldībai ir jārūpējas par ceļu sakārtošanu pie ražotnēm, satiksmes infrastruktūras attīstīšanu, adekvātu kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanu un citiem jautājumiem, bet tas nenotiek. Nav arī nodokļu atlaižu vai cita atbalsta, tāpēc uzņēmēji nereti vīlušies pārceļ savu biznesu uz citu novadu.

Motivēt un sadarboties

Mūsdienās pašvaldībām ir arī citi veidi, kā veicināt iedzīvotāju uzņēmīgumu un aktivitāti – tostarp veidojot komercdarbības, uzņēmēju klasterus un kopienas, arī koprades telpas pagastu centros. 

“Šādai iniciatīvai – cilvēku komunicēšanas, mijiedarbības veicināšanai – ir jānāk no pašvaldības. Pagaidām to pie mums dara paši uzņēmīgākie, kur apzinās, cik svarīga ir savstarpēja sadarbība, palīdzība, pareizās enerģijas un motivācijas uzturēšana. Tās ir dažādas neformālas tikšanās, pieredzes apmaiņas un tamlīdzīgi. Pašvaldības un tās resursu, kā arī pienesuma šajā visā diemžēl nav,” secina Edīte. 

Šādi ieinteresētu iedzīvotāju nepavisam netrūkst, viņa piebilst: IT tehnoloģiju speciālists, mūsu saraksta kandidāts Ainārs Dubra šobrīd veido Engures Tehnoloģiju centru un koprades telpu Engurē, un ir vērojama liela  atsaucība no darbīgiem cilvēkiem. Telpas darbam pagastos īpaši aktuālas, protams, arī pateicoties pandēmijas ikdienai. Cilvēkiem ir nepieciešama vieta, kur koncentrēties darbam. Līdzīgas vietas vēlamies radīt arī citos pagastos, papildinot tās ar informāciju par pieejamo atbalstu uzņēmējiem. Radīt tādas kā vienas pieturas aģentūras darboties gribētājiem. Tās potenciāli var sniegt lielu labumu gan iedzīvotājiem, gan arī pildīt pašvaldības budžetu.