Atvērtie dati Ropažu novadā

Kustības “Par!” Ropažu nodaļas priekšvēlēšanu programmā viens no punktiem ir par pāreju uz atvērtiem datiem, kas mūsuprāt ir viens no faktoriem, kas veidos modernu Ropažu pašvaldības pārvaldi, kas ir atvērta dažādībai, radošumam un reformām. 

Tā kā mēs bieži saņemam jautājumu, kas īsti ir atvērtie dati, tad te ir atbilde, ko sagatavojusi Guna Balakleite, kas ir loģistikas algoritmu programmu vadītāja un savā ikdienā daudz strādā ar dažāda veida datiem. 

KAS IR ATVĒRTIE DATI?

Atvērtie dati ir brīvi pieejama bezmaksas informācija bez atkalizmantošanasierobežojumiem, kuru var rediģēt un automatizēti apstrādāt ar brīvi pieejamām lietojumprogrammām. Šiem datiem ir jābūt ērti lietojamiem un tādā formātā, kuru ir iespējams ērti apstrādāt ar datoru un kurā ir iespējams piekļūt darba atsevišķiem elementiem un modificēt tos. Piemēram: Izveidojot tabulu CSV vai XLS(Ecxel) formātā, tā atbilst atvērto datu pieejamības nosacījumam, bet šāda pat tabula PDF formātā dotajam nosacījumam neatbilst.

ATVĒRTO DATU PIELIETOJUMS:

  1. Informācijas atklātība – žurnālisti, pētnieki, aktīvisti
  2. Jauni produkti un paklapojumu – uzņēmēji
  3. Efektīva valsts pārvalde – iestādes

KĀPĒC?

Atvērti dati var ietaupīt pašvaldības līdzekļus un sniegt papildus pienesumu tās budžetam – dalot pienākumu izstrādāt jaunas aplikācijas ar privātā sektora pārstāvjiem. Tāpat datu pieejamība var veicināt sabiedrības iesaisti pašvaldības dabā un nodrošināt aktīvu un radošu palīdzību tās funkciju īstenošanā. Atvērtie dati nodrošina plašas iespējas, jo, padarot pieejamas aizvien vairāk informācijas sistēmu krātuves, biznesam ir iespēja radīt jaunus pakalpojumus, kas var nodrošināt pienesumu ekonomikai un jaunas iespējas iedzīvotājiem. Latvijā atvērto datu jomā svarīgs ir izzināšanas posms, lai informācija būtu pieejama ikvienam. Tāpat svarīga ir domāšanas maiņa, lai valsts sektors un sabiedrība atvērto datu jomā neredzētu draudus, bet tieši otrādi – jaunas iespējas datu atkalizmantošanai un apstrādei. Protams, datu atvēršana ir jāveic pārdomāti.