Izglītojošas nodarbes iespējas ikvienam Rēzeknes novadā.

Inta Brence

Viļānu mūzikas un mākslas skolas direktore

Izglītojošas nodarbes iespējas ikvienam Rēzeknes novadā

Inta ir viļāniete, latgaliete, kurai rūp Latgales kultūrvērtību saglabāšana, attīstīšana un modernizēšana novadā. Mūziķe, skolotāja un vadītāja, nemitīgi raksta un īsteno kultūras projektus, lai izzinātu dzimto latgaliešu valodu, tradīcijas un iegūto pieredzi dāvātu mazajiem un lielajiem novadniekiem. Intai rūp sakopta vide, viņa jau gandrīz savedusi kārtībā savas mājas un pagalmu, šķiro atkritumus gan mājās, gan vadītajā skolā. Uzkata, ka stiprs gribasspēks un neatlaidība ir visu panākumu atslēga.

Inta domā, ka katram novadniekam, kā lielam, tā mazam, jābūt iespējām interesanti un izglītojoši pavadīt savu brīvo laiku. Tāpēc ļoti rūpīgi jāizvērtē finanšu līdzekļu sadale, kurus pašvaldība piešķir izglītības, kultūras un sporta aktivitātēm, lai ieguvēji būtu gan stabilu vērtību atbalstītāji, gan jaunu un inovatīvu piedāvājumu interesenti. Inta mīl fizisku darbu un sportiskas aktivitātes svaigā gaisā. Viņa sapņo un rūpēsies, lai pilsētām tuvu pieguļošo ciemu iedzīvotāji uz skolu, darbu, baznīcu vai vienkārši pastaigāties varētu doties pa apgaismotiem, drošiem gājēju un veloceliņiem. 

Rēzeknes novada ziņas

Sākam savā #DzīvesVietā!

Rēzeknes novada domes koalīcijas darbība

Rēzeknes novada domes koalīcijas darbība

16. septembrī notika Rēzeknes novada domē ievēlēto deputātu, kuri vienojušies par sadarbību, sanāksme. Tika pārrunāti jautājumi par domes koalīcijas veidošanu un savstarpējās informācijas apmaiņas principiem. Diskutējot par nepieciešamību koalīcijas locekļiem...

read more