Pašvaldību vēlēšanas 2021. gada 5. jūnijā

Kā, kur un kad balsot? Uzzini šeit!

Kad balsot?

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu dienā, 5.jūnijā, būs no plkst. 7.00 līdz 20.00. Varēs izmantot arī iespēju nobalsot iepriekš.

Iepriekšējā balsošana notiks:

 • pirmdien, 31. maijā, no plkst. 16.00 līdz 20.00;
 • ceturtdien, 3. jūnijā, no plkst. 9.00 līdz 16.00;
 • piektdien, 4. jūnijā, no plkst. 13.00 līdz 20.00.

Kurš var balsot?

Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās būs Latvijas un Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem no 18 gadu vecuma, kuri bija reģistrēti dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā (izņemot Rīgu) vismaz 90 dienas pirms vēlēšanu dienas (šā gada 7. martā) vai kuriem attiecīgajā pašvaldībā pieder nekustamais īpašums.

 

 • Līdz 24. aprīlim vari pieteikties balsošanai pa pastu no ārvalstīm.
 • Līdz 27. maijam vari tiešsaistē vai klātienē mainīt savu vēlēšanu apgabalu/pašvaldību, ja Tev šajā apgabalā pieder nekustamais īpašums.

Kas ir nepieciešams?

Par balsošanas dokumentu tiek uzskatīta derīga pilsoņa pase vai personas apliecība (eID).

Šajās pašvaldību vēlēšanās pirmo reizi varēs balsot jebkurā savas pašvaldības vēlēšanu iecirknī, iecirkņa maiņa NAV jāveic.

Kur balsot?

657. vēlēšanu iecirknis

 • Varakļānu kultūras nams
 • 1. Maija laukums 4, Varakļāni, Varakļānu nov.
 • Nav pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

671. vēlēšanu iecirknis

 • Murmastienes kultūras centrs
 • Jaunatnes iela 14, Murmastiene, Murmastienes pag., Varakļānu nov.
 • Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

676. vēlēšanu iecirknis

 • Stirnienes tautas nams
 • "Stirnienes muiža 2", Varakļānu pag., Varakļānu nov.
 • Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

729. vēlēšanu iecirknis

 • Viļānu kultūras nams
 • Kultūras laukums 2, Viļāni, Viļānu nov.
 • Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

730. vēlēšanu iecirknis

 • Audriņu kultūras nams
 • Piemiņas iela 9A, Audriņi, Audriņu pag., Rēzeknes nov.
 • Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

731. vēlēšanu iecirknis

 • Bērzgales kultūras nams
 • Rītupes iela 34, Bērzgale, Bērzgales pag., Rēzeknes nov.
 • Nav pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

732. vēlēšanu iecirknis

 • Čornajas tautas nams
 • Miera iela 1, Čornaja, Čornajas pag., Rēzeknes nov.
 • Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

733. vēlēšanu iecirknis

 • Nākotnes iela 6, Dekšāres, Dekšāres pag., Viļānu nov.
 • Nākotnes iela 6, Dekšāres, Dekšāres pag., Viļānu nov.
 • Nav pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

734. vēlēšanu iecirknis

 • Dricānu kultūras nams
 • Bērzu iela 14, Aizkraukle, Aizkraukles nov.
 • Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

735. vēlēšanu iecirknis

 • Feimaņu kultūras nams
 • "Pagasta māja", Feimaņi, Feimaņu pag., Rēzeknes nov.
 • Nav pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

736. vēlēšanu iecirknis

 • Gaigalavas pagasta pārvalde
 • Rēzeknes iela 2, Gaigalava, Gaigalavas pag., Rēzeknes nov.
 • Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

737. vēlēšanu iecirknis

 • Griškānu pagasta pārvalde
 • Centrālā iela 27, Sprūževa, Griškānu pag., Rēzeknes nov.
 • Nav pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

738. vēlēšanu iecirknis

 • Ilzeskalna tautas nams
 • Jaunatnes iela 1, Ilzeskalns, Ilzeskalna pag., Rēzeknes nov.
 • Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

739. vēlēšanu iecirknis

 • Kantinieku pagasta pārvalde
 • "Administratīvais Centrs", Liuža, Kantinieku pag., Rēzeknes nov.
 • Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

740. vēlēšanu iecirknis

 • Kaunatas pagasta pārvalde
 • Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pag., Rēzeknes nov.
 • Nav pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

741. vēlēšanu iecirknis

 • Lendžu kultūras nams
 • Viraudas iela 3, Lendži, Lendžu pag., Rēzeknes nov.
 • Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

742. vēlēšanu iecirknis

 • Lūznavas pagasta pārvalde
 • Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pag., Rēzeknes nov.
 • Nav pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

743. vēlēšanu iecirknis

 • Maltas kultūras nams
 • 1. Maija iela 80, Malta, Maltas pag., Rēzeknes nov.
 • Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

744. vēlēšanu iecirknis

 • Brīva laika pavadīšanas centrs "Strops"
 • Mākoņkalna iela 3, Lipuški, Mākoņkalna pag., Rēzeknes nov.
 • Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

745. vēlēšanu iecirknis

 • Nagļu tautas nams
 • "Tautas Nams", Nagļi, Nagļu pag., Rēzeknes nov.
 • Nav pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

746. vēlēšanu iecirknis

 • Nautrēnu pagasta sporta halle - Tautas nams
 • "Halle", Rogovka, Nautrēnu pag., Rēzeknes nov.
 • Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

747. vēlēšanu iecirknis

 • Ozolaines pagasta tautas nams
 • "Bekši 7", Bekši, Ozolaines pag., Rēzeknes nov.
 • Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

748. vēlēšanu iecirknis

 • Ozolmuižas kultūras nams
 • "Laimas", Ozolmuiža, Ozolmuižas pag., Rēzeknes nov.
 • Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

749. vēlēšanu iecirknis

 • Pušas pagasta pārvalde
 • Parka iela 1, Puša, Pušas pag., Rēzeknes nov.
 • Nav pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

750. vēlēšanu iecirknis

 • Rikavas kultūras nams
 • Jaunības iela 15, Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes nov.
 • Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

751. vēlēšanu iecirknis

 • Sakstagala pagasta pārvaldes administratīvā ēka
 • Kalna iela 2, Sakstagals, Sakstagala pag., Rēzeknes nov.
 • Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

752. vēlēšanu iecirknis

 • Silmalas kultūras nams
 • Saules iela 4, Gornica, Silmalas pag., Rēzeknes nov.
 • Nav pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

753. vēlēšanu iecirknis

 • Kruku kultūras nams
 • Miera iela 9, Kruki, Silmalas pagasts, Rēzeknes nov.
 • Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

754. vēlēšanu iecirknis

 • Ružinas bibliotēka
 • Lakstīgalu iela 7, Vecružina, Silmalas pag., Rēzeknes nov.
 • Nav pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

755. vēlēšanu iecirknis

 • Sokolku pagasta klubs un bibliotēka
 • "Bibliotēka", Strupļi, Sokolku pag., Viļānu nov.
 • Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

756. vēlēšanu iecirknis

 • Stoļerovas pagasta saieta nams
 • Skolas iela 2A, Stoļerova, Stoļerovas pag., Rēzeknes nov.
 • Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

757. vēlēšanu iecirknis

 • Jaunstružānu pamatskola
 • Miera iela 12, Strūžāni, Stružānu pag., Rēzeknes nov.
 • Nav pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

758. vēlēšanu iecirknis

 • Vērēmu tautas nams
 • Jāņa Zvīdra iela 4, Sondori, Vērēmu pag., Rēzeknes nov.
 • Nav pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

759. vēlēšanu iecirknis

 • Atpūtas un informācijas centrs "Kamenīte"
 • Kalna iela 11, Jaunviļāni, Viļānu pag., Viļānu nov.
 • Nav pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

760. vēlēšanu iecirknis

 • Viļānu pagasta bērnudārzs
 • Jaunatnes iela 1, Radopole, Viļānu pag., Viļānu nov.
 • Nav pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem