Par mums

Kustība "Par!" ir sociāli liberāla, proeiropeiska politiskā partija, kuras mērķis ir moderna un taisnīga Latvija vienotā Eiropā. Tā ir dibināta 2017. gada 26. augustā.

Kustības pamata vērtību dokuments ir mūsu manifests. Darāmie darbi aprakstīti programmā, bet partijas darbu organizējam atbilstoši statūtiem, ētikas kodeksam un citiem dokumentiem.

Mēs esam par Latviju, kura ir iespēja visiem, nepieder dažiem un sastāv no daudziem.


Mūsu biedri

Kustībā ir gandrīz 600 biedri, no kuriem 11 ir valdes locekļi, pieci ir pārskata padomes locekļi, septiņi ir Saeimas deputāti, viens ir ministrs, viens ir Rīgas mērs un divi – Rīgas domes deputāti.

Tāpat desmit no mūsu biedriem vada nodaļas, desmit ir nodaļu vadītāju vietnieki, pieci strādā partijas birojā un ļoti daudzi darbojas brīvprātīgi, palīdzot ar savu prātu, darbu, atbalstu.

Reizi gadā tiekamies kopsapulcē – partijas kongresā, kurā parasti piedalās ap 200 biedru. Kongresos tiek pārvēlētas partijas lēmējinstitūcijas (valde, pārskata padome), pēc nepieciešamības grozīti statūti, kā arī pieņemti citi svarīgi lēmumi. Ikdienā biedriem ir iespēja piedalīties Kustības valdes sēdēs, dažādos pasākumos un diskusijās, kā arī izteikt savas domas Facebook biedru grupā. Pievienojies!

Līderi un organizatoriskā struktūra

Valde

Galvenā izpildinstūcija ir valde, kas vada Kustības darbu, nodrošina Kustības programmas īstenošanu un pieņem politiskus lēmumus. Valde drīkst pieņemt dažādus lēmumus visu biedru vārdā, par ko tā atskaitās ikgadējā kongresā, kā arī ikdienā – valdes sēdē, biedru Facebook grupā un citur.

Partijas valdes priekšsēdētājs ir Daniels Pavļuts.

Valdē ir vēl desmit locekļi: Ilze Viņķele, Marija Golubeva, Mārtiņš Staķis, Vita Anda Tērauda, Dace Bluķe, Mārtiņš Šteins, Vladislava Šķēle, Normunds Mihailovs, Edgars Jēkabsons un Jevgenijs Lurje.

Birojs

Ikdienas partijas darbu vada un organizē partijas birojs. Birojs sarunājas ar biedriem un sociālo tīklu sekotājiem, organizē pasākumus, atbalsta mūsu deputātus politiskajā darbā un rūpējas par Kustības stabilitāti.

Partijas izpilddirektore ir Māra Laizāne.

Kustības saziņas vadītāja ir Amālija Brūvere, savukārt projektu koordinatores ir Liene Millere un Zane Saule.

Pārskata padome

Partijas iekšējā uzraudzības institūcija ir Pārskata padome, kura pieskata, lai Kustības darbība ir ētiska un atbilst gan Latvijas likumiem, gan mūsu pašu rakstītajiem noteikumiem (statūtiem un ētikas kodeksam).

Pārskata padomes vadītāja ir profesore Laima Geikina.

Pārējie pārskata padomes locekļi ir Liesma Ose, Pēteris Viņķelis un Ģirts Jankovskis.

Dome

Dome ir Kustības pārvaldes institūcija, kas kongresu starplaikos apstiprina politiskās prioritātes un priekšvēlēšanu programmas.

Domē ir pa pārstāvim no pilnīgi visām Kustības institūcijām.

Domes priekšsēdētāja ir Ilze Viņķele.

Politisko organizāciju struktūra

"Attīstībai/Par!"

“Attīstībai/Par!” ir trīs politisko partiju apvienība, ko 2018. gadā nodibināja Kustība “Par!”, “Latvijas attīstībai” un “Izaugsme”. Apvienība strādā Saeimā, Ministru kabinetā, Eiropas Parlamentā un kopā ar partiju “Progresīvie” Rīgas domē.

“Attīstībai/Par!” ir divi līdzpriekšsēdētāji – Daniels Pavļuts un Juris Pūce (Latvijas attīstībai).

Valdē ir Kustības “Par!” biedri Daniels Pavļuts, Ilze Viņķele un Pēteris Viņķelis. Pārstāvju sapulcē Kustības “Par!” deleģētie pārstāvji ir Daniels Pavļuts, Marija Golubeva, Elīna Grīnhofa, Edgars Jēkabsons, Vita Anda Tērauda, Pēteris Viņķelis un Andulis Židkovs.


Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienība ALDE

ALDE ir trešā lielākā Eiropas politiskā partija, kurā ir 68 dalībpartijas no visām ES valstīm un vairāki tūkstoši individuālo biedru. ALDE pamatvērtības ir brīvība, tiesiskums, cilvēktiesības, tolerance un solidaritāte atvērtā sabiedrībā.

Kopā ar franču liberāļiem ALDE veido trešo lielāko frakciju Eiropas Parlamentā (Renew Europe), kuru pārstāv 7 ES valstu premjeri un 5 Eiropas komisāri. 2019. gadā mūsu kustība pievienojās Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienībai ALDE, un tagad esam daļa no tās.

Vairāk par ALDE lasi tās manifestā un mājaslapā.

"Par!" Saeimā

2018. gadā partiju apvienība “Attīstībai/Par!” veiksmīgi startēja 13. Saeimas vēlēšanās ar mērķi veidot modernu un taisnīgu Latviju vienotā Eiropā un ievest Saeimā jauno politiķu paaudzi – personības ar pasaules pieredzi un labu izglītību.

“Attīstībai/Par!” 13. Saeimas vēlēšanās ieguva 101 685 jeb 12,04% vēlētāju balsis un 13 deputātu vietas Saeimā.

No šiem deputātiem Kustības "Par!" biedri ir Daniels Pavļuts, Krista Baumane, Dace Bluķe, Ilmārs Dūrītis, Marija Golubeva, Mārtiņš Šteins, Vita Anda Tērauda un Inese Voika.

"Par!" Ministru Kabinetā

Ministru kabinetā mēs esam pārstāvēti Veselības ministrijā.

Taisnīga veselības aprūpe ir kvalitatīva, universāli pieejama un pienācīgi finansēta. Tās ir lētākas zāles un medicīnas iekārtas un profilakse kā galvenais cilvēka veselības uzturēšanā.

Ministru Kabinetā mūs pārstāv veselības ministrs Daniels Pavļuts.

"Par!" Eiropas Parlamentā

Eiropas Parlaments ir vienīgā ES pilsoņu tieši ievēlētā institūcija un viena no lielākajām demokrātiskajām asamblejām pasaulē. Eiropas Parlaments kopā ar Eiropas ministru Padomi apstiprina likumus, kas ietekmē katra cilvēka ikdienas dzīvi visās ES dalībvalstīs.

Parlamentā ir 705 deputāti. Mēs īpaši pievēršamies zinātnes un inovāciju, enerģētikas un klimata, Eiropas vienotā pakalpojumu tirgus un patērētāju tiesību aizsardzības jautājumiem.

Eiropas Parlamentā mūs pārstāv deputāts Ivars Ijabs. Viņa biroju vada Kustības “Par!” biedrs Pēteris Viņķelis.

"Par!" Rīgas domē

Rīgas domes jaunākais sasaukums tika ievēlēts 2020. gada ārkārtas vēlēšanās. Kustība “Par!” piedalījās vēlēšanās apvienotajā “Attīstībai/Par!” un “Progresīvie” sarakstā, iegūstot trīs deputātu vietas. Mūsu mērķi rīdziniekiem ir sakārtota, zaļa, atvērta un cilvēkam draudzīga Rīga.

Rīgas domē mūs pārstāv mērs Mārtiņš Staķis un deputāti Ivars Drulle un Laima Geikina.

Mēra biroju vada Kustības “Par!” biedre Evija Celma, savukārt par sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām un apkaimēm atbildīga ir “Par!” valdes locekle Vladislava Šķēle.

Mēs esam par Latviju, kura ir iespēja visiem. Par valsti, kas nepieder dažiem. Par tautu, kas sastāv no daudziem. Mēs esam PAR!
Back to top