Jānis Lūsis: Liela nozīme ir labai sadarbībai starp speciālistiem, komiteju un deputātiem

Savstarpēja izpratne un komandas sadarbība ir atslēga uz panākumiem, kā rezultātā Lielvārdes novadā paveikta virkne novadam nozīmīgu darbu!
Jau vairāk kā 2 gadus sociālo aprūpi mājās vēl augstākā kvalitātes līmenī nodrošina biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”, ar mobilās aprūpes automašīnu un gādīgiem darbiniekiem palīdzot novada iedzīvotājiem, kas dažādu apstākļu dēļ paši vairs nevar sevi aprūpēt. 
Pilotprojekta ietvaros esam sākuši nodrošināt arī Ģimenes asistentu pakalpojuma pieejamību, lai palīdzētu ģimenēm, kurās aug bērni.
Četru gadu laikā īstenota virkne ar dažādiem veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumiem, kuros piedalījušies vairāk nekā 3000 mūsu novadnieku.
Aizvadītajos gados veikti arī nozīmīgi ieguldījumi veselības aprūpes infrastruktūrā, atjaunojot koplietošanas telpas, ārstu prakses un arī ēku fasādes Lielvārdes poliklīnikā un Jumpravas doktorātā. Atjaunotajās ēkās padomāts arī par vides pieejamības risinājumiem. Savukārt deinstitucionalizācijas projekta ietvaros Lielvārdē top rehabilitācijas kabinets bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, un Jumpravā top specializētās darbnīcas, kurās personas ar garīgās veselības traucējumiem ar speciālistu palīdzību varēs apgūt jaunas iemaņas.

Jānis Lūsis, Lielvārdes novada domes deputāts, Sociālo un Veselības lietu komitejas priekšsēdētājs, “Lūšu Dravas” saimnieks.