Edgars Gribusts: Četros gados padarīts ļoti daudz

Šos četrus gadus esmu iestājies par kvalitatīviem un ilgtspējīgiem lēmumiem jebkuros nozīmīgos infrastruktūras jautājumos.

Iepriekš Lielvārdes novadā bija prakse veikt iepirkumus projektēšanai pēc zemākās cenas principa, kas neatbilst ilgtspējīgai domāšanai. 2017.gadā, kļūstot par deputātu, viena no manām prioritātēm bija pārtraukt šo ierasto praksi. Pēc ilgtspējas pamatprincipiem tika organizēta gan jaunās bērnudārza ēkas projektēšana pie Lielvārdes pamatskolas, kas ir otrs lielākais dzīvojamais masīvs pilsētā, gan arī Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas rekonstrukcijas metu konkurss, kas ir vitāli svarīgi skolas attīstībai.

Lielvārdes centra laukuma projekta uzraudzība un aktīva iedzīvotāju iesaiste diskusijās, lai šis iepriekšējā sasaukuma projekts tiktu realizēts saprātīgi un baudāmi novada iedzīvotājiem.

Pieaicinot arhitektūras pieminekļu aizsardzības speciālistus, tika atjaunota Lāčplēša kapliča, ievērojot tā laikmeta unikālās arhitektūras izteiksmes elementus.

Pēc mana priekšlikuma, tika pārskatīts un veiktas izmaiņas ūdenssaimniecības trešās kārtas projektā, lai tā ietvaros sakārtotu kanalizācijas sistēmas tajās ielās, kas netika realizēts ūdenssaimniecības otrajā kārtā pie Daugavas, kas ir būtiski ūdens kvalitātes nodrošināšanai.

Pēc labas pārvaldības principiem pašvaldībai ir jābūt iniciatorei, kas mudina sabiedrības iesaistīšanos kopīgajam labumam. Lielvārdes novadā ir labi piemēri. Piemēram, mana iniciatīva lielvārdiešu, īpaši ģimeņu ar bērniem, iemīļotā pastaigu vietā privātmāju apkaimē pie Daugavas mainīt satiksmes kārtību. Sadarbībā ar pašvaldību tika veikta šīs apkaimes iedzīvotāju aptauja, kurā viņi pauda savu viedokli un balsoja par satiksmes izmaiņām, kas šeit būtu nepieciešamas. Lieliska iedzīvotāju iesaiste lēmumu pieņemšanā. Tagad šajā rajonā ir ātruma ierobežojums 30 km/h, kas rada drošu vietu pastaigām vai izbraucieniem ar velosipēdiem.

Edgars Gribusts, Lielvārdes novada deputāts