Daiga Brante: Lielvārdē vienmēr būs sadarbība ar radošiem, sportiskiem un patriotiskiem cilvēkiem!

Izglītības, kultūras un sporta komitejas vadīšana ir izaicinājums, jo zinot Lielvārdes novada vēsturi un tradīcijas, vienmēr būs sadarbība ar radošiem, sportiskiem un patriotiskiem cilvēkiem!

Ir sakārtots skolu tīkls, pastāvīgi tiek uzlabota to skolu materiālā bāze, modernizētas mācību telpas. Atbalstīta pedagogu profesionālā pilnveide, skolās strādā arī “Mācītspēks” pedagogi. Pašvaldība realizē pirmsskolas izglītības iestādēs arī alternatīvu izglītības programmu “FastTracKids”, kurā bērni apgūst 21.gs nepieciešamās prasmes.

Lai atbalstītu jauniešu izaugsmi, novada talantīgākie skolēni saņem stipendijas, bet sportisti finansiālu atbalstu nākamajiem sasniegumiem. Priecājos par aktīvo par rosību Lielvārdes sporta centra laukumos!

Lielvārdes novada kultūras tradīcijas ir atbalstītas visās jomās, krāšņi tika nosvinēta Latvijas 100gade un ieviesta jauna tradīcija – Saimes galds, kuru klāj novada uzņēmēji un iedzīvotāji, bet cienājas visa apkaime!
Lai mums izdodas saglabāt Lielvārdes novada kultūras mantojumu!

Daiga Brante, Bioloģijas skolotāja Lielvārdes vidusskolā un Lielvārdes novada domes deputāte.