Aivars Peisenieks: Esam pielikuši savu roku daudzos iedzīvotājiem svarīgos lēmumos

Saskaņā ar Tautsaimniecības komitejas nolikumu 2017.-2021. gados lēmām par teritorijas un īpašumu uzturēšanu, labiekārtošanu, pārraudzījām pašvaldības policijas darbu, izskatījām jautājumus par SIA “Lielvārdes Remte” un arī “Jumpravas pašvaldības aģentūru”.

Tautsaimniecības komitejā iniciējām noteikumu “Par nekustamā īpašuma kopšanu, ēku uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanu” pārstrādāšanu. Jaunā noteikumu versija sniedz iespēju uzturēt kārtību un drošību ap īpašumiem un teritorijās. Priecājos, ka izdevās veidot un uzturēt pozitīvu un ieinteresētības pilnu sadarbību ar pašvaldības administrācijas speciālistiem šo noteikumu izstrādāšanas gaitā.

Lai arī attīstības, pārbūvju, infrastruktūras un citu svarīgu lietu projekti nav Tautsaimniecības komitejas kompetencē, mēs ar saviem lēmumiem nodrošinājām saimnieciskos un īpašumu uzturēšanas procesus, rūpējāmies par ar satiksmes drošības nodrošināšanu saistītiem jautājumiem. Tika aktualizēta gājēju pārejas izveidošana Raiņa un Gaismas ielu krustojumā, pēc Tautsaimniecības komitejas deputātu ieteikuma iedzīvotāju drošas pārvietošanās nodrošināšanai tika uzstādītas ātrumu ierobežojošas zīmes zonā starp Raiņa ielu, Gaismas ielu, Slimnīcas ielu un Daugavu, u.c.

Esam pielikuši savu roku daudzos mazos, taču iedzīvotājiem svarīgos lēmumos.

Aivars Peisenieks, Lielvārdes vidusskolas direktors, Lielvārdes novada domes deputāts.