Santa Ločmele: Ieguldījumi Lielvārdes novada iedzīvotāju labā!

Ir apritējuši četri gadi, kopš uzsākām darbu Lielvārdes novadā. Atskatoties uz paveikto un izvērtējot iegūto pieredzi, ar pārliecību varu teikt – ar idejām vien ir par maz. Lai tās tiktu iedzīvinātas, neiztikt bez enerģiskas, spējīgas un atbildīgas komandas.

Manuprāt, panākumu atslēga slēpjas kvalitātē, ne kvantitātē – to apliecina arī pašvaldības administrācijas sastāva izmaiņas. Esam spējuši samazināt administrācijā strādājošo skaitu, vienlaikus nodrošinot kvalitatīvu un savlaicīgu darbu izpildi. Kopš 2017.gada darbinieku skaits sarucis no 85 uz 71, taču vienlaikus pieaudzis darbinieku skaits nodaļās, kas atbildīgas par novada attīstību. Tā, piemēram, esam spējuši nostiprināt Attīstības plānošanas un pašvaldības īpašumu pārvaldības nodaļas sastāvu, piesaistot nodaļas darbā papildus divus projektu vadītājus. Komandai pievienojies arī būvinženieris, kā rezultātā spējam nodrošināt precīzāku darbu būvniecības procesā, turklāt, kas būtiski, pateicoties papildus profesionālam skatījumam, arī realizēto būvniecības projektu kvalitāte ievērojami augusi. Tāpat, pateicoties saliedētam komandas darbam, likumsakarīgi pieaudzis arī piesaistītais Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums. Tas sniedzis iespējas pašvaldībai izdarīt vairāk, piedāvāt iedzīvotājiem gan pilsētā, gan pagastos sakārtotāku vidi, daudzveidīgākas aktivitātes, kā arī augstvērtīgāku dzīves kvalitāti kopumā. Katrs pašvaldības komandas darbinieks pelnījis pateicību – gan par darbiem, kas veikti, piedomājot par mūsu novada iedzīvotāju labklājību, gan arī par pašu izvirzītajām iniciatīvām un entuziasmu. Pateicoties tam, līdzšinējā Lielvārdes novada iedzīvotāji arī jaunajā – apvienotajā Ogres novadā – vēl ilgi varēs novērtēt paveikto.

Katram šo gadu laikā realizētajam projektam ir savs stāsts, taču tajos visos viennozīmīgi ieguldīts ne mazums rūpju, domājot par novadniekiem. Ikviens projekts man bijis īpašs un to īstenošana ne vienmēr bijusi viegla un plūstoša, taču tieši par šiem gadījumiem arī ir vislielākais gandarījums. Tā, piemēram, viens no projektiem, par kā īstenošanu ir īpaši liels prieks, ir Lielvārdes poliklīnikas un Jumpravas doktorāta ēku remonts, kur vienlaikus izdevies piesaistīt dažādus finansējumu veidus, un jau šobrīd ne tikai ārsti, bet arī to pacienti, var doties uz ārstniecības iestādēm, kur telpas ir siltas, tīras, gaišas un apstākļi – atbilstoši. Projektu realizēšanas pieredzē bijuši arī vairāki sarežģīti gadījumi – viens no tiem ir Lielvārdes novada Kultūras centra jumta konstrukciju pārbūve un skatītāju zāles atjaunošana. Noritējušie darbi Kultūras centrā bijis milzīgs ilgtermiņa ieguldījums ne vien iedzīvotāju priekam, bet arī drošībai. Kultūra kā nemainīga vērtība vieno novada ļaudis, pulcē viesus. Daudzi Lielvārdē notiekošie kultūras pasākumi arī atspoguļo mūsu novada iedzīvotāju identitāti. Kultūrai un kultūras baudītājiem Lielvārdē vajadzēja savu – drošu un estētisku telpu. Un, pateicoties veiktajiem darbiem, jau 2021.gadā iedzīvotāji krāšņus pasākumus varēs apmeklēt renovētās un skaistās telpās. Svarīgi piebilst, ka 2021.gadā ievērojami palielināts arī finansējums ceļu sakārtošanā. Tāpat atmiņā paliks novadnieku iniciatīva dažādu sev svarīgu projektu realizēšanā un problēmsituāciju risināšanā – un tieši pateicoties iedzīvotāju aktīvai iesaistei arī tapa ideja par sabiedrības līdzdalības budžetēšanu, ko, cerams, kā labu praksi varētu turpināt arī jaunajā – apvienotajā Ogres novadā.

Lielvārdes novads man vienmēr būs īpašs. Mūsu novadu simbolizē ne tikai kartē ievilkta kontūra – tās ir mūsu mājas, darba vieta, vai kādam – klusais laimes nostūris, un tajā ir svarīgs ikviens cilvēks, ikviens pagasts un ikkatra tradīcija, ko godā tur iedzīvotāji. Novads nav tikai administratīvi teritoriāla vienība – lai kur mēs atrastos, mūsu darbi un domas nemainīgi paliek tur, kur ir mūsu sirdis.

Santa Ločmele, Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja.