Jānis Baltačs: Iespējas visiem – gan centrā, gan laukos

Ogrēnietis, inženieris, ceļu un tiltu būves speciālists Jānis Baltačs uzskata, ka administratīvi teritoriālā reforma iedzīvotājiem paredzēs nepieciešamību zināmā mērā pielāgoties, taču kopumā dos ierosmi un pieeju resursiem, lai strādātu pie jaunu iespēju attīstīšanas lauku reģionos.

Lielāka teritorija radīs plašākas un daudzpusīgākas attīstības iespējas un dos potenciālu tam, pārliecināts ir Baltačs: “Lauku teritorijās būs reālāk piesaistīt līdzekļus tieši tiem projektiem, uzņēmumiem, kas konkrētajā teritorijā ir spēcīgāki, var nest jūtamu labumu, uzlabosies sabiedriskā transporta loģika. Vēlos arī uzsvērt, ka jaunā novada iedzīvotājiem būs iespēja arī pārskatīt iepriekš notikušo un adekvāti izvērtēt – vai ieņemtais kurss tik tiešām bijis labs, vai arī ir pēdējais brīdis kaut ko koriģēt. Jebkuras pārmaiņas nozīmē nepieciešamību pārkārtoties, meklēt jaunus, pielāgotus risinājumus esošajiem jautājumiem.

Jānis arī atgādina, ka iedzīvotājiem līdz ar novadu reformas ieviestajām izmaiņām un jauno sasaukumu vajadzētu arī pašiem kļūt aktīvākiem un iesaistīties pašvaldības darbā – piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā, nevis tikai pasīvi gaidīt visas gribētās izmaiņas no ievēlētajiem deputātiem.

Viņš pats uzskata, ka starp jaunā novada pirmā pašvaldības sasaukuma prioritātēm ir jābūt mērķim gādāt par vienlīdz kvalitatīviem pašvaldības piedāvātajiem pakalpojumiem visā novada teritorijā, tostarp arī laukos. Papildus tam jādomā arī par infrastruktūras un dzīvojamā fonda savešanu kārtībā.

“Jebkuram cilvēkam neatkarīgi no tā, vai viņš dzīvo pilsētā, pagasta centrā vai lauku teritorijā, ir jābūt iespējai dzīvot mūsdienīgos apstākļos. Runājot par lauku teritorijām – ir daudz darāmā saistībā ar daudzdzīvokļu mājām un to uzturēšanu, kārtībā savešanu. Ir jāpiesaista finansējums siltināšanai, inženiertīklu sakārtošanai. Starp primārajām lietām būtu jābūt arī ūdenssaimniecības un notekūdeņu attīrīšanas sakārtošanai pagastu centros. Kopīgi ar iedzīvotājiem un ekspertiem jāpievēršas upju kā novada bagātības saprātīgai apsaimniekošanai un pieejamībai, tajā skaitā cilvēkiem ratiņkrēslos,” uzskata Baltačs.