Santa Ločmele: “Spriest par darāmo kopīgi, ne tikai kabinetos”

Lai ikviens labi justos jaunajā Ogres novadā, ir svarīgi parūpēties par katru iedzīvotāju, vienlaikus paturot prātā vēlamo attīstības virzienu. Ogres novada attīstībai ir jābūt vienmērīgai, domes darbam –caurskatāmam, dialogam ar pašvaldību – ērtam, turklāt arī pārvaldībai – cilvēcīgai. Manuprāt, tieši laba pārvaldība ir atslēga ceļā uz izaugsmi.

Būtiski, lai katrs novada iedzīvotājs savā dzīvesvietā justos svarīgs un vajadzīgs – un tā pamatā ir nepārtraukta dialoga veidošana un iedzīvotāju viedokļa uzklausīšana. Kā labu piemēru atvērtai un pretimnākošai komunikācijai var minēt ne tikai tradicionālās klātienes, bet arī tiešsaistes tikšanās, interešu grupu sanāksmes. Pats galvenais – tam visam jābūt iedzīvotājam ērti pieejamā formātā un laikā, kaut pastaigas laikā pa novada skaistajām dabas takām un parkiem. Sabiedriskām apspriešanām no formālām jātop par reālām – tādām, kur iedzīvotāji tiek iesaistīti lēmumu pieņemšanā.

Varu minēt divus labus piemērus, ko jau esam īstenojuši Lielvārdes novadā. Viens ir pieņemšanas, kuras šajā sasaukumā sākām rīkot arī pagastos, lai iedzīvotājiem, kuriem vajadzīga ne tikai telefonsaruna vai e-pasts, būtu ērtāk. Reizi mēnesī braucam uz pagastiem un tiekamies ar iedzīvotājiem, pārrunājam viņus interesējošos jautājumus, uzklausām priekšlikumus. 
Un otru lietu neplānoti, bet ļoti veiksmīgi piedāvāja atrast Covid-19 ierobežojumu situācija – tikties ar iedzīvotājiem attālinātās Zoom sanāksmēs, kurās mums ir iespējams pieaicināt jebkuru pašvaldības
speciālistu, pārrunājam aktualitātes, saliekam nākamos uzdevumus gan no iedzīvotāju, gan pašvaldības puses. Tas ir ļoti pozitīvi – ātrāk visu var sakārtot un risināt jautājumus, kā arī tiek stiprināta saikne ar iedzīvotājiem.

Esam atrisinājuši visdažādākos jautājumus. Piemēram, Lēdmanē īstenojām iedzīvotāju priekšlikumu izgaismot gājēju ietves. Kaibalā pēc iedzīvotāju iniciatīvas tika ieviesti brīvdabas kino seansi. Tāpat ar iedzīvotājiem kopā izrunājām Kaibalas vecās skolas atjaunošanas darbus, kā arī turpmāko ēkas attīstību. 

Kā vēl vienu nozīmīgu piemēru vēlos minēt, ka šogad ieviesām līdzdalības budžetēšanutā ir iedzīvotāju tieša iesaiste lemšanā par līdzekļu izlietojumu mērķiem. Jau pirmajā gadā saņēmām 52 ideju pieteikumus – iedzīvotāju aktivitāte gan piesakot, gan vēlāk balsojot, parāda vēlmi iesaistīties novadam svarīgu jautājumu lemšanā.

Uzskatu, ka šī ir pieredze, kas ieviešama jaunajā Ogres novadā. Ja vēlamies priecēt acis par zieda skaistumu, vispirms jāparūpējas, lai tas varētu krāšņi ziedēt – tāpat arī tas jādara savā novadā. Tieši tāpēc vienam no Ogres apvienotā novada pašvaldības galvenajiem uzdevumiem jābūt ielu, ietvju un iekšpagalmu, kā arī uzņēmējiem nozīmīgas infrastruktūras sakārtošanai.  Ikvienam neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa jābūt iespējai droši, ērti un ātri pārvietoties. Tāpat vide ir jāuztur ne tikai ērta un funkcionāla, bet arī sakopta un reprezentabla.  Arī izglītība – gan bērniem, gan pieaugušajiem – ir vitāli svarīga novada attīstībai, jo, līdzīgi kā ceļu infrastruktūra, arī tā ir visa pamatā ilgtspējīgam novadam

Tāpat, manuprāt, vēl nav pilnvērtīgi saskatīts un izmantots potenciāls, kas ir sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām, piemēram, senioru, jauniešu, uzņēmēju, invalīdu vai citu interešu grupu biedrībām.

Novada izaugsme un labiekārtošana prasa nemitīgas rūpes, radošu ieguldījumu, kā arī laika un finanšu resursus. Jaunais novads būs mūsu pamats zem kājām – kādam tās būs mājas, kādam darba vieta, kādam kluss laimes nostūris. Mēs visi esam vienlīdz ieinteresēti šīs vietas skaistuma uzturēšanā un attīstībā.