Maija Kolberga: “Bērni un jaunieši kā prioritāte”

Man kā mammai ir svarīgi nodrošināt bērniem kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību, veselīgu un kustīgu atpūtas un brīvā laika pavadīšanas piedāvājumu, kā arī radīt priekšnoteikumus bērnu un jauniešu personīgai attīstībai un izaugsmei drošā un “zaļā” dzīvesvietā.

Pirmsskola un skola ir pirmais solis izaugsmei, tādēļ bērniem jāsaņem kvalitatīva izglītība iespējami tuvu dzīvesvietai. Lielu darbu paveic pedagogi, bet skolā bērni galvenokārt iegūst teorētiskās zināšanas, vismaz pagaidām. Pašvaldības uzdevums ir stimulēt izglītības procesa uzlabošanu, formālajā izglītībā integrējot neformālās izglītības pieeju, radot radošu un mūsdienīgu vidi bērnu izaugsmei, kā arī nodrošinot katram bērnam atbalstu atbilstoši to vajadzībām vai talantiem. Pēc
pieredzes varu teikt, bērni to novērtē. 

Manuprāt, lai jaunākā paaudze kļūtu par  izglītotiem, aktīviem pilsoņiem, kas nākotnē gatavi risināt izaicinājumus, būt nevis patērētāji, bet radītāji, ir jāgūst arī praktiskā pieredze, savos prātos savienojot teoriju ar praksi. 

Uzskatu, ka bērni un jaunieši ļoti daudz var iemācīties tieši neformālā veidā – redzot piemēru, sadarbojoties ar citiem, paši darot un pieredzot. Piemēram, mēs kopā ar bērniem Lašupēs esam radījuši vietējo atpūtas vietu, mini pludmali vietējām ģimenēm. Mums neviens neliek to darīt, tā ir mūsu iniciatīva, bet caur šo pieredzi un praktiskām darbībām bērni mācās gan darba tikumu, gan atbildību par pašu radīto, gan iniciatīvas uzņemšanos. 

Protams, šādas aktivitātes var būt ģimenes radītas, bet arī pašvaldība var radīt vidi un vietu jauniešiem kompetenču attīstībai. Es noteikti nevēlos, lai mani bērni pavada savu brīvo laiku autobusu pieturā vai gājēju tunelī, glaudot telefonus. Esmu par to, lai bērniem un jauniešiem ir droša, izglītojoša, pielāgota un patīkama vide kvalitatīva un lietderīga brīvā laika pavadīšanai, neformālās mācīšanās procesa nodrošināšanai.

Tādēļ uzskatu, ka pašvaldībai ir jārada jauniešu telpu tīkls gan pilsētās, gan pagastos, kur viņi varētu tikties un kopā ar jaunatnes darbiniekiem attīstīt savas radošās idejas, izstrādāt iniciatīvu projektus, radīt atpūtas, kultūras  un izglītojošus pasākumus citām iedzīvotāju grupām, tādējādi apgūstot dzīvei un darba tirgum nepieciešamās prasmes – praktisku pieredzi laika un budžeta plānošanā, atbildības uzņemšanos, brīvprātības principu, uzstāšanos publikas priekšā, darbu komandā, radošumu, uzņēmējspēju un citas mūžizglītības kompetences.

Turklāt pašvaldības spēkos ir atbalstīt un stimulēt darba vietu radīšanu jauniešiem, piemēram, vasaras sezonā, kas tādējādi ļauj iepazīt pieaugušo dzīvi, izprast interesējošo darbu vai nozari, novērtēt naudas
vērtību. Domāju, vērtīgi būtu radīt arī jauniešu biznesa ideju atbalsta programmu.

Bet, lai mūsu bērni būtu veselīgi, fiziski attīstīti, ir nepieciešams veicināt to kustīgo dzīvesveidu. Bērni labprāt pavada laiku aktīvi, svaigā gaisā – rotaļu laukumā, skeitparkā vai braucot ar riteni. Šobrīd pilsētā ir daži rotaļu laukumi, kas vienmēr ir pārpildīti, jo pieprasījums ir lielāks par piedāvājumu.  Tādēļ pilsētā un pagastos ir jāveido jauni rotaļu laukumi, jāveicina veco atjaunošana. Bieži vien rotaļu laukumi paredzēti mazākiem bērniem, bet arī jaunieši un ģimenes vēlas aktīvi atpūsties kopā, tādēļ jāveido sporta un brīvā laika pavadīšanas laukumi, āra trenažieri, skeitparki, veicinot veselīgu dzīvesveidu bērniem, jauniešiem un ģimenēm. Veloceliņu izbūve Ogres novada teritorijā ir bērnu un jauniešu drošības uz ceļa jautājums.

Piemēram, šobrīd ir neizmantots laukums aiz Ogres novada kultūras centra, kur būtu iespējams radīt infrastruktūru ģimenēm ar bērniem un arī aktīva brīvā laika pavadīšanas iespēju jauniešiem. Jāatceras, ka bērni dzīvo ne tikai pilsētas centrā, bet arī vecajā centrā, Loka ielas rajonā, Pārogrē, Ciemupē, Jumpravā, Lēdmanē, Kaibalā un citviet. Nenoliedzami, veselīga atpūta nav iespējama nesakārtotā vidē. Tādēļ esmu par sabiedrības izglītošanu vides jautājumos, atkritumu šķirošanas nodrošināšanu privātmāju rajonos un pagastos, atkritumu savākšanas kampaņām pāris reizes gadā, lai atkritumi netiktu izgāzti mežmalās un grāvjos.

Noteikti esmu arī par vides pieejamības, tūrisma, kultūras un citu jautājumu aktualizēšanu, bet uzskatu, ka bērni un jaunieši ir grupa, kurā īpaši jāiegulda, jo pilsoniski un politiski aktīvi jaunieši ir Ogres novada attīstības pamats, tāpēc viņiem jābūt prioritāšu saraksta augšgalā.

Esmu PAR! modernu, ģimenēm ar bērniem draudzīgu, pieejamu, veselīgu, zaļu un uz attīstību vērstu #dzīvesvietu.