Mērķi

Par!/JV/Progresīvie PROGRAMMA 2021. – 2025. gadam

Par mūsdienīgu, zaļu un cilvēkiem draudzīgu dzīvesvietu – Liepāju!

Mūsu komanda apvieno moderni eiropeiskus un sociāli atbildīgus cilvēkus no trim partijām. Mūsu viedokļi var atšķirties, tomēr mēs visi esam par mūsdienīgu, zaļu un cilvēkiem draudzīgu dzīvesvietu liepājniekiem.

Liepājnieks nedzīvo administratīvi teritoriālā vienībā. Viņš dzīvo savā #dzīvesvietā – dzīvoklī vai mājā, Dienvidrietumu rajonā, Vecliepājā, Ezerkrastā, Jaunliepājā, Velnciemā, Karostā, Zaļā birzī, Tosmarē, Jaunajā Pasaulē.

Mūsu pirmais uzdevums būs pārvarēt Covid-19 krīzi.

Mūsu komandas darbi un ieceres.

Mēs esam par izglītotu liepājnieku
 • Iestāsimies par bērnudārziem visās Liepājas apkaimēs un vienlīdzīgi līdzfinansētiem privātajiem bērnudārziem un auklīšu pakalpojumiem.
 • Veicināsim visu, arī īpašo bērnu kopīgas mācības skolās tuvu mājām.
 • Veicināsim skolu dalību “Erasmus+” programmā, lai bērni saņemtu modernu izglītību.
 • Sakārtosim skolu infrastruktūru, to pieejamību bērniem ar kustību traucējumiem un velo novietņu izveidošanu.
 • Sadarbosimies ar Liepājas augstskolām interešu un mūžizglītības attīstībā, īpaši digitālo prasmju attīstībā.
Mēs esam par kulturālu liepājnieku
 • Patērēt, apgūt un veidot kultūru visdažādākajās tās izpausmēs ir katra liepājnieka pamattiesības.
 • Uzsāksim laikmetīgas, mūsdienu prasībām atbilstošas un modernas bibliotēkas projektu.
 • Arī laikmetīgajai kultūrai un mākslai vajag savu pienācīgo vietu Liepājā.
 • Mēs attīstīsim kultūras vietas un pakalpojumus Liepājas apkaimēs.
 • Aizsargāsim, pētīsim un saglabāsim Liepājas kultūrvēsturisko mantojumu.
 • Veidosim Liepāju par Eiropas kultūras galvaspilsētu. Liepājas 400-gades programma būs nozīmīga nacionālā un starptautiskā mērogā.
 • Liepājā prot svinēt svētkus nepiesārņojot. Izvēlēsimies videi un dzīvniekiem draudzīgākas svētku uguņošanas alternatīvas.
Mēs esam par veselīgu un sportisku liepājnieku
 • Piesaistīsim jaunus ģimenes ārstus un citus speciālistus, uzlabojot ārstu piesaistes programmu. Ieviesīsim sistēmu veselības aprūpei mājās.
 • Ieviesīsim veselības profilakses programmu. Izglītosim liepājniekus par veselīgu dzīvesveidu.
 • Akcentēsim pieeju “Sports veselībai”. Veidosim atbalsta programmu ģimeņu sportam.
 • Atvērsim skolu sporta zāles un stadionus vietējiem iedzīvotājiem.
 • Pilnveidosim sporta iespējas pilsētas parkos un laukumos visās apkaimēs.
Mēs esam par uzņēmīgu liepājnieku
  • Inovācijas, investīcijas, digitālie pakalpojumi, zaļās tehnoloģijas un radošās industrijas būs Liepājas ekonomikas sirds. Attīstīsim starptautisku inovāciju vidi, kurā sadarbosies pētnieki, uzņēmēji un radošie cilvēki.
  • Atbalstīsim sociālo un aprites ekonomikas uzņēmumu veidošanos.
  • Veidosim “Liepājniek, brauc mājās!” iniciatīvu.
  Mēs esam par atklātību un labu pārvaldību pašvaldības darbā
  • Darbiniekus pašvaldību uzņēmumos un iestādēs atradīsim atklātos konkursos.
  • Būsim atvērti Liepājas apkaimju iedzīvotāju iniciatīvām, iesaistīsim tos lēmumu pieņemšanas procesā.
  • Veidosim iedzīvotāju līdzdalības budžetu.
  Mēs esam par zaļu Liepāju
  • Izmantosim Eiropas Savienības zaļā kursa iespējas, lai sniegtu papildu jaudu pilsētas attīstībai.
  • Visos bērnudārzos un skolās ieviesīsim vides izglītību.
  • Atkritumu šķirošana būs pieejama un ērta. Iecienītākajās pastaigu vietās izvietosim suņu atkritumu konteinerus.
  • Publiskajās vietās un skolās būs brīvi pieejams un tīrs dzeramais ūdens.
  • Izveidosim veloceliņus, kas savieno mikrorajonus ar pilsētas centru. Paplašināsim velosipēdu novietnes pie sabiedriskajām iestādēm.
  • Virzīsimies uz klimatneitrālas pilsētas statusu.
  Mēs esam par drošu Liepāju
  • Satiksmē un ielu dizainā prioritāšu secība būs ratiņi – gājēji – divriteņi – sabiedriskais transports – vieglie auto – kravas auto, ievērojot satiksmes, gājēju un cilvēku ar īpašām vajadzībām drošības prasības.
  • Ielu remontu plānošanā prioritāte būs drošs ceļš uz skolām un apgaismojums visās gājēju pārejās.
  • Veiksim preventīvus darbus, novēršot narkotiku izplatību skolās.
  • Sociālajā drošībā mums svarīgāks ir nevis pabalstu skaits, bet gan tāds sociālais darbs, kas palīdz cilvēkiem izrauties no nabadzības un bērniem augt veselīgās ģimenēs.
  • Nav drošības bez pieejama mājokļa. Attīstīsim pašvaldības mājokļu programmu.
  Mēs esam par Liepāju, kas sadarbojas
  • Liepāja ir Dienvdkurzemes sirds, un Dievidkurzeme ir Liepājas asinsrite.
  • Cieši sadarbosimies ar Dienvidkurzemes novadu tūrismā, izglītībā, kultūrā, atkritumu apsaimniekošanā, kā arī teritorijas attīstības plānošanā.

  Mēs ticam, ka Liepāja ir labākā #dzīvesvieta pasaulē! Veidosim mūsu dzīvesvietu – Liepāju – kopā!