Paulis Dālbergs: Visas sabiedrības interesēm, vienādām iespējām katram un iedzīvotāju iesaistei jābūt domes darba prioritātei

Vai Jums kādreiz ir bijusi sajūta, ka Jūsu vajadzības dome neņem vērā un Jūrmalā daži ir vienlīdzīgāki par citiem?

– Visas sabiedrības interesēm, vienādām iespējām katram un iedzīvotāju iesaistei jābūt domes darba prioritātei un, lai to sasniegtu, pirmkārt jāatjauno uzticēšanās domes darbam.

– Tas panākams ar nevalstisko organizāciju un apkaimju iedzīvotāju līdzdalības veicināšanu. Domes darbam jākļūst caurskatāmākam un mazāk birokrātiskam.

– Līdzdalības budžets, publisks domes vadības kalendārs, caurspīdīgi kritēriji programmās, atklāti konkursi uz amatiem un atskaitīšanās par paveikto ir tikai daži no rīkiem.

– Domes sēdēm jābūt atklātām, domes struktūrvienību darbs jāizvērtē, lai novērstu funkciju dublēšanos, kapitālsabiedrības regulāri jāauditē pēc starptautiskiem standartiem.

Lūdzu neesiet pieticīgi savā vēlmē pēc godīgas, profesionālas pārvaldības, atvērtas, modernas pilsētas un prasībās pēc izcilām skolām, sakoptas vides un labiem ceļiem.

Jūrmala spēj vairāk !